PROGRAM. SCHEDULE.


PROGRAM


 

PÉNTEK / FRIDAY – június 23.

 

Érkezés, regisztráció / Arrival, registration  (8:00 – 10:00)


 • Megnyitó / Opening   (10.00 – 11.00)

  bevezető gondolatok, interaktív közösségépítés / Opening and Interactive Community-building

 

 • Plenáris előadások / Keynote Talks  (11.00 – 12.45)

  • Prof.Dr. Michael Gass (USA) -Kalandprogramok tervezése az Egyesült Államokban: tanulságos sikerek és kudarcok / Adventure programming in the United States: Successes and failures to learn from
  • Ping-Huang Liao (Taiwan) -A Nyugati élménypedagógia hatása és befolyása a Távol-Keleten / The impact and influence of Western experiential education on the East

Ebéd / Lunch  (12.45 – 14.15)


workshopok és plenáris előadások / workshops and presentations

 • 1.1 panel (14.15 – 15.45)

  • Mike Gass (USA): Metaforák alkalmazása és kaland alapú programok tervezése / Using metaphors and adventure programming –  Ws ’90
  • Ping-Huang Liao (Taiwan): Kínai élménypedagógiai játékok és gyakorlatok I. / Chinese experiential games and activities I.  – Ws ’90
  • Nagy Gábor ‘Mápó’– Besnyi Szabolcs (Hu): Bizalomépítés rövid idő alatt / Trust-building in short time – Ws ’90
  • Schell Gergely Titusz (Hu): Séta ez, csak úgy a séta kedvéért (a mindfulness és a sétáló meditáció) / This is just a walk, for the sake of walking. (Mindfullness and walking meditation) – Ws ‘90
  • Horváth Gabriella – Sárkány Kinga (Hu): A hős útja – Kalandozások a belső természetben / Hero’s Journey – Journey in the inner nature – Ws ‘90
  • Katona Réka (Hu): Szexuális nevelés a mindennapi gyakorlatban / Sexual Education in Daily Life – Ws ’90

szünet  / break. (15.45 – 16.15)

 

 • 1.2 panel (16.15 – 17.45)

  • Bárnai Árpád – Kis-Kopárdi Csaba (Hu): A tanulás mint búvópatak. Mennyire tudatosítható, megragadható egy-egy tanulási folyamat? / Learning as an undercurrent. To what extent can a learning process be conscious? – Ws ’180/1.
  • Skaliczky Dávid – Schäfer Nóra (Hu): A tréner lehetősége, a tréner felelőssége: a rapportépítéstől a debriefingig / Opportunity and responsibility of the trainer: from building rapport till debriefing – Ws ‘180/1.
  • Szabó Gábor Timur (Hu): Távol a Földtől, közelebb önmagunkhoz – a famászás önismereti alkalmazásai terápiában, vezetőfejlesztésben / Far from ground, closer to ourselves – self discovery applications of treeclimbing in therapy and leadership development – Ws ’180/1.
  • Suzanne Foster (Italy): Mo’vin English” – „Mozgó Angol” (Az angoltanulás kreatív módja a mozgáson keresztül) / Mov’in English ( A creative way to teach English through movement)  – Ws ’180/1.
(a prezentációk párhuzamos termekben zajlanak, 2 előadás, egy szünettel tölt ki 90 percet)
  • A) prezentaciók
   • Rákár-Szabó Natália (Hu): A Vadon-Kalandterápia adaptálásának lehetőségei a mai magyar gyermekvédelmi rendszerben / Possibilities and Challenges in adaptation of Wilderness-Adventure Therapy into Hungarian Child Protection (Foster/State Care) System – P ’35
   • Dr. Kenézlői Eszter (Hu): Mikor hallgatunk, és mikor avatkozunk be csoportvezetőként? / The rule(s) of silence – When do we listen and when do we intervene as group leaders? – P ’35
  • B) prezentációk
   • Braun József (Hu): A jelen-élmény és a változó idő-érzékelés – amit a különleges és problémás kamaszok gondolkodásáról tudni lehet és érdemes / Perception of “here-and-now” and the changing time –  what we know and worth knowing about thinking of special and troubled teenagers – P ’35
   • Kerényi Mari – Jámbor Judit – Balogh Beáta (Hu): Jóga: a befelé vezető ösvény – mindfulness alkalmazása “nehéz” kamaszokkal (a prezentációhoz másnap reggel workshop is kapcsolódik) / Yoga: a path leading inside – Mindfulness application with difficult teenagers (next day morning an experiential workshop will follow the theoretical introduction) – P ’35
  • C) prezentációk
   • Horváth András (Hu): Az élménypedagógia és a jól-lét elemei – Utánpótláskorú sportolók fejlesztésének lehetőségei az élménypedagógia és a pozitív oktatás módszerével (a prezentációhoz workshop is kapcsolódik) / Experiential pedagogy and the elements of well-being (Possibilities to develop sportsmen in the age of reinforcement with experiential pedagogy and positive education method) – P ’35
   • Frank Grant (UK) : A brief resume of a multi-day wilderness therapeutic experiential educational intervention strategy program in UK / Egy többnapos vadonterápiás tapasztalati oktatási intervenciós stratégia bemutatása (UK)  – P ’35

szünet  / break

 

 • 1.3 panel (18.00 – 19.30)

  • Tony Dixon és Misty Blakesley (USA): A pozitív változás gyakorlása – támogató és terápiás munka a bűnelkövető fiatalok igazságszolgáltatási rendszerében – interaktív prezentáció és beszélgetés (moderátor: Rákár-Szabó Natália) /Cultivating Positive Change: Supportive and Therapeutic Work with Youth in the Juvenile Justice System / interactive presentation and discussion (moderator: Natalia Rakar-Szabo) – P-Ws ’90
  • Ping-Huang Liao (Taiwan): Chinese experiential games and activities II.  – Ws ’90
  • Valyonné Walter Judit – Rieger Vali (Hu): Készülj a váratlanra – szülőként atipikus tehetséget kísérni / Be prepared for the unexpected – challenge of parenting atypical gifted – Ws ‘90
  • Bárnai Árpád – Kis-Kopárdi Csaba (Hu): A tanulás mint búvópatak. Mennyire tudatosítható, megragadható egy-egy tanulási folyamat? / Learning as an undercurrent. To what extent can a learning process be conscious? – Ws cont. ’180/2
  • Skaliczky Dávid – Schäfer Nóra (Hu): A tréner lehetősége, a tréner felelőssége: a rapportépítéstől a debriefingig / Opportunity and responsibility of the trainer: from building rapport till debriefing – Ws cont. ‘180/2
  • Szabó Gábor Timur (Hu): Távol a Földtől, közelebb önmagunkhoz – a famászás önismereti alkalmazásai terápiában, vezetőfejlesztésben / Far from ground, closer to ourselves – self discovery applications of treeclimbing in therapy and leadership development – Ws cont. ’180/2
  • Suzanne Foster (USA/Italy): Mo’vin English” – „Mozgó Angol” (Az angoltanulás kreatív módja a mozgáson keresztül) / Mov’in English ( A creative way to teach English through movement) – Ws cont. ’180/2

Üdvözlő Vacsora / Welcome Dinner (19.30 – 21.00)

 

Közös Esti Aktivitás  / Community Building Evening Program (21.00 – 22.00)

 

Free Social Program (22.00 -> )

 

PÉNTEK részletes – FRIDAY detailed

 

 


 

SZOMBAT / SATURDAY – június 24.

 

 • Közösségi “Jó Reggelt!” programok – workshopok és well-being programok

 • / Social  Morning Programs – workshops and well-being (7.30 – 9.30)

Reggeli / Breakfast ( 8.00 – 9.30)

 

 • Keynote Talks  (9.30 – 11.00)

  • Katia Almeida (Portugal) – A kapcsolatépítés – ami igazi különbséget tesz. / Building connections that really matters
  • Juan Antonio Dixon (USA) -A terápiás környezet megteremtésének összetevői / Elements for Creating the Therapeutic Environment

szünet / break

 

workshopok és plenáris előadások / workshops and presentations

 • 2.1 panel (11.45 – 13.15)

  • Tóbiás-Laszlovszky Ágnes – Bárnai Árpád (Hu): “Tapasztalatokon túli beszélgetések” – Munka a megoldásközpontú dialógussal / “Dialogue beyond experiences” – Working with solution focused discussions – Ws ‘90
  • Bányai Sándor – Kovács Nikolett Nico (Hu): Sequence – a fokozatosság elve a facilitátori munkában 1.  / Sequence – the principle of graduality in facilitation work 1.-  Ws ‘90
  • Sterczer Hilda (Hu): A Hópárduc-féle terápiás mászás módszertani háttere és gyakorlata / Therapeutic rock-climbing and the possible applications of the Erőss wall-climbing method- Ws ‘90
  • Pekka Lyytinen (Finland): „Apák és fiaik a fán – kalandprogramok neuropszichiátriai tünetekkel rendelkező fiatal fiúk részére” / Fathers and sons up in the trees – Adventure activities for young boys with neuropsychiatric symptoms – Ws ‘90
  • Csákváriné Lődi Krisztina – Lakatos Júlia (Hu): Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra (barlang-terápia-sajátélmény) / The Earth is under you, the Sky is above you, the ladder is within you (cave-therapy experience) – Ws ’90
(a prezentációk párhuzamos termekben zajlanak, az egyik teremben 2 előadás, a másikban 3 előadás tölt ki 90 percet)
  • A) prezentációk
   • Jó Andrea (Hu): Az önkéntes munka hatása a kamaszok lelki egészségére a Helping hands projekt tükrében / The impact of volunteering in the adolescent’s mental health in light of the Helping Hands Project – P ’45
   • Svecova Jana (Czech Republic): Függés a Szenvedélybetegtől Projekt: (megtört)gyerekek + szeretet + terápia + természet = reziliencia/ Dependent on Addicted project: (broken) kids + love + therapy + nature = resilience  – P ’45
  • B) prezentációk
   • Gallyas Veronika (Hu): A szociális cirkusz elméleti háttere / The theoretical background of social circus – P ’30
   • Gerencsér Dóra – Vámosi Edit – László Noémi (Hu): Magamvadon: A napló, mint a fejlesztés eszköze az élménypedagógiában / “Ownwilderness”: the diary, as a development tool in experiential education – P ’30 
   • Kovács Kata – Pólya Bella (Hu): Memofaktúra: tapasztalati tanulás alapú osztályközösség fejlesztő program múltja, jelene, jövője, (a prezentációhoz workshop is kapcsolódik) / Memofaktura: the past, present and future of an experiential lerning based programme designed to develop the classroom community – P ’30

 

Ebéd – szieszta / Lunch – siesta

 

 • 2.2 panel (14.45 – 16.15)

  • Dr. Molnár Péter – Szabó Gábor Timur (Hu) : “Majd úgyis jön a mentő…” – a Vadonelsősegély alapjai és jelentősége Magyarországon / “Then the ambulance will come … “- the basics and significance of the Wilderness First Aid in Hungary – Ws ’90
  • Horváth András (Hu): Térkép e táj! / A map is all he sees!-  Ws ’90
  • Kovács Kata – Pólya Bella (Hu): Kamaszos játék: miként éled meg te, mit csináltak ők, mit lehet ebből tanulni? / Adolescent game: how do you experience it, what are they doing, what can be learnt here? – Ws ‘90
  • Tereza Houskova (Czhech Republic): Az erdő mélyén, a lélek mélyén, a szerep mélyén / Deep in the forest, deep in the soul, deep in the role – Ws ‘90
  • Tony Dixon – Misty Blakesley (USA) : A kapcsolódás magunkkal kapcsolódás a természettel / Connecting to Ourselves is Connecting to Nature – Ws ’180/1.
  • Mariya Georgieva – Gergely Lovász (HongKong):  Ne Hagyj nyomot, gyerünk! ..avagy hogyan lehet outdoor etikát tanítani / Leave No Trace, Go! … or how to teach outdoor ethics – Ws ’180/1.
  • Horváth Irma – Levendel Áron (Hu): Önirányított tanulás: avagy mi a közös a megoldásközpontú team coachingban és a Tapasztalati Tanulásban? / Self-directed learning: what is in common between solution focused team coaching and experiential learning? – Ws ’180/1.
  • Katia Almeida (Portugal): A döntéshozatal tanulása – tájfutással, tájolással / Learning decision making through orienteerig – Ws ‘180/1.

szünet / break (16.15 – 16.45)

 

 • 2.3 panel (16.45 – 18.15)

  • Michal Keim (Slovakia) – Beilleszkedési tréningek elsőéveseknek – az Outward Bound Slovakiaval / Adaptation courses for first graders’ with Outward Bound Slovakia  – P-Ws ’90
  • Bányai Sándor – Kovács Nikolett Nico (Hu): Sequence – a fokozatosság elve a facilitátori munkában – 2.  / Sequence – the principle of graduality in facilitation work – 2. /  – Ws ’90
  • Gallyas Veronika (Hu): A szociális cirkusz gyakorlata / Practice of social circus – Ws ’90
  • Ales Neusar (Czhech Republic):  Természeti gyógyítás a tanácsadói gyakorlatban. / Nature healing in counselling practice – Ws ‘90
  • Tony Dixon – Misty Blakesley (USA) : A kapcsolódás magunkkal kapcsolódás a természettel / Connecting to Ourselves is Connecting to Nature – Ws ’180/2.
  • Mariya Georgieva – Gergely Lovász (HongKong):  Ne Hagyj nyomot, gyerünk! ..avagy hogyan lehet outdoor etikát tanítani / Leave No Trace, Go! … or how to teach outdoor ethics – Ws ’180/2.
  • Horváth Irma – Levendel Áron (Hu): Önirányított tanulás: avagy mi a közös a megoldásközpontú team coachingban és a Tapasztalati Tanulásban? / Self-directed learning: what is in common between solution focused team coaching and experiential learning? – Ws ’180/2.
  • Katia Almeida (Portugal): A döntéshozatal tanulása – tájfutással, tájolással / Learning decision making through orienteerig – Ws ‘180/2.

Vacsora a kertben / Dinner in Garden (18.15 – 19.45)

 

Nemzetközi Kerekasztal – másképp /   International Round-Table – Different way  (Interactive Table) (19.45 – 21.00)

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK – Közös Érdeklődésű Asztalok – ÉLŐ Zene és Barátkozás

/ SOCIAL EVENING – Special Interest Groups Cafe – LIVE Music and Building Connections  (21.00 – >. )

 

SZOMBAT részletes – SATURDAY detailed

 

 


 

VASÁRNAP / SUNDAY – június 25.

 

 • Közösségi “Jó Reggelt!” programok – workshopok és well-being programok / Social  Morning Programs – workshops and well-being (7.30 – 8.30)

Reggeli / Breakfast (7.30 – 9.00)

 

 • Keynote Talk  (9.00 – 9.45)

  • Dr. Stephan Natynczuk (UK) – A tapasztalati tanulás élménye / An experience of Experiential Education

szünet / break (9.45 – 10.00)

 

workshopok és plenáris előadások / workshops and presentations

 • 3.1 panel (10.00 – 11.30)

  • Stephan Natynczuk (UK): Programtervezés és kiemenet: a kettő összefügg / Connecting program design and outcomes in experiential learning –  Ws ‘90
  • Hemmelmayr Paul (Austria): A szülői munka, mint az Integrative Outdoor-Activities® módszereit alklamazó terápiás fiú csoportokkal végzett munka sikerességének fontos faktora / Parenting Work as an important factor for success of psychotherapeutic Boy-Group settings with Integrative Outdoor-Activities® –  Ws ’90
  • Pappné Németh Tünde – Scheitler Adrienn (Hu): Fedezzük fel az erdőt! Az erdő- és élménypedagógia módszerei az erdei iskolai oktatásban  / Let’s discover the forest! – methods of forestal- and experiental pedagogy in the forestal school education – Ws ‘180/1
  • Frank Grant (UK): Hogyan segíthet a természetben zajló terápia újra összekapcsolódni az embereknek “töredezett” lelkükkel? / Helping Individuals to Reconnect Their Fractured Souls through Therapeutic Activities in Nature (in English) – Ws ’180/1
  • Markus Guttman – Karin Zajec (Austria): Terápiás túra és sziklamászás az ausztriai Alpokban gyerek- és kamaszcsoportokkal, különös fókusszal a szülők terápiás folyamatba való integrálására – az Integrated Outdoor Activities (IOA®) koncepciója alapján / A therapeutic hiking and climbing tour in the Alps of Austria for children with the focus to integrate parents into the therapeutic process based on the concept of Integrated Outdoor Activities (IOA®) – Ws ’180/1
  • Horváth-Kovács Ádám – Dobák Eszter (Hu): Az Expedíció, mint nevelési eszköz – az Outward Bound módszer lehetőségei, alkalmazása / The educational potential of expeditions – an adatptable tool of Outward Bound courses – Ws ‘180/1
  • A) prezentációk
   • Vaskuti Gergely – Hárs Anna (Hu): Élményterápia Sri Lankán – a Chance Program (a prezentációhoz workshop is kapcsolódik) / Adventure Thrapy on Srí Lnak – the Chance Program – P ’45
   • Molnár András (Hu) – Az Életet tanuljuk – a zarándoklat mint tapasztalati tanulás (a prezentációt sajátélményű workshop is követi) / Let’s learn Life – pilgrimage as a form of experimental learning  – P ’45

szünet / break (11.30 – 11.45)

 

 • 3.2 panel (11.45 – 13.15)

  • Tony Dixon (USA): Az  “Elemi” Tapasztalat / The Elemental Experience –  Ws ’90
  • Braun József (Hu): ITT és MOST – Kompetenciatérkép az élménypedagógiához és kalandterápiához kötődő szakemberek körében – előzetes adatfelvétel, konferencián bemutatott elemzés és diszkusszió, alkalmazási lehetőségek / HERE and NOW – Competency map for professionals linked to experimental learning and adventure therapy – preliminary data collection, analysis and discussion at the conference and application options –  W ‘90
  • Vaskuti Gergely – Hárs Anna (Hu): Élményterápia Srí Lankán / Adventure Therapy in Srí Lanka – Ws ‘90
  • Horváth-Kovács Ádám – Dobák Eszter (Hu): Az Expedíció, mint nevelési eszköz – az Outward Bound módszer lehetőségei, alkalmazása / The educational potential of expeditions – an adatptable tool of Outward Bound courses – Ws ‘180/2
  • Pappné Németh Tünde – Scheitler Adrienn (Hu): Fedezzük fel az erdőt! Az erdő- és élménypedagógia módszerei az erdei iskolai oktatásban – Ws cont. ‘180/2
  • Frank Grant (UK): Helping Individuals to Reconnect Their Fractured Souls through Therapeutic Activities in Nature (in English) – Ws cont. ’180/2
  • Markus Guttman (Austria): Workshop therapeutic climbing and hiking tours. Experiential learning in the context of a therapeutic climbing and movement group for children and teenagers with the focus to integrate parents into the therapeutic process – Ws  cont ’180/2

Ebéd / Lunch (13.15 – 14.15)

 • Záró / Closing Ceremony

  záró gondolatok, interaktív közösségi reflexió / closing session , interactive community reflection

 

VASÁRNAP részletes – SUNDAY detailed

 

 


 

poszt-konferencia programok / post-conference programs

 


 

Vasárnap délután / Sunday afternoon

 

KI AZ ERDŐBE! / LET’S GO into the FOREST!

outdoor workshopok, természeti barangolás – kilégzés / nature based workshops and free expiratory, digesting and discharging time in nature

 • Extra+ workshop panel Vasárnap délután / on Sunday – last day of the Conference (15.30 – kb 18.00)

  • Mihályi Patrícia – Kozár Zoltán (Hu): Éltető Elemek – Kint és Bent / Inside Nature – Nature Inside – Forest Ws

  • Molnár András J. (Hu): Csendtúra – a jelenlétet tanuljuk / Silent walk – learn to be present. – Forest Ws

 • FREE time for walking, exploring in forests of the venue’s neighborhood – maps and tour-guiding are provided if needed

 

AZ ELŐREGISZTRÁCIÓT IGÉNYLŐ WORKSHOPOKRÓL, A JELENTKEZÉS MENETÉRŐL MINDEN INFORMÁCIÓ ELÉRHETŐ LESZ A HONLAPON ÉS A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KÜLDÖTT HÍRLEVELEKBEN!

 


 

Hétfő, június 26. – egész nap / Monday, 26th June /  9.30 – 17.30

 

 • Dr. Mike Gass (USA): Creating functional change: The advantages of experiential learning – Achieving best practices / Funkkcionális változások előidézése: a tapasztalati tanulásban rejlő előnyök – jó gyakorlatok
  • In this workshop we will explore seven of the key reasons on how experiential learning helps to create functional change in people’s lives. In this presentation, we will use case studies, experiential activities, research, and key theoretical principles to highlight these reasons. Client stories will include applications to educational, corporate, and therapeutic settings. This workshop will provide deeper expressions on the best practices of adventure programming, particularly for teachers, corporate trainers, and adventure therapists. Based on critical concepts for organizational success in these settings, we will explore cutting edge applications through metaphor, effective facilitation, and solution oriented processing.
  • The first 25 people to sign up for this course will receive a free copy of the “Adventure Therapy” (2012) book.
  • 2017. június 26. hétfő / Monday – egész napos workshop / whole day workshop
  • Helyszín: Walden Hotel – same venue as the Conference
  • Előzetes regisztráció és külön részvételi díj befizetése szükséges – további információk külön aloldalon! / Registration and training fee required – detailed information on site-page!
  • Nyelv: ANGOL – magyar nyelvre fordítást min. 5 fő igénylő esetén biztosítunk / Language: ENGLIS

 


 

Kedd, június 27. – délután / Tuesday, 27th June – afternoon

 

 • Faragó Tamás (Hu): Konferencia utáni túra – Barlanglátogatás a Verocs Szakosztállyal / Post Conference Tour – Caving with “Verocs” Section
  • Barlangtúra sérült gyerekekkel
  • Valódi barlangban lehet megismerkedni a munkamódszereinkkel
  • Találkozó: 2017. 06.27. kedd 17:00 h / Meeting 27th of June, Tuesday, 5 pm afternoon
  • Helyszín: Pálvölgyi-barlangrendszer pénztárépülete (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.)
  • Előzetes regisztráció szükséges – további információk hamarosan!

 

AZ ELŐREGISZTRÁCIÓT IGÉNYLŐ WORKSHOPOKRÓL, A JELENTKEZÉS MENETÉRŐL MINDEN INFORMÁCIÓ ELÉRHETŐ LESZ A HONLAPON ÉS A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KÜLDÖTT HÍRLEVELEKBEN!

 


 

POST-CONF PROGRAMS részletes / detailed

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save