PÉNTEK. FRIDAY.


Az egyes napok workshopjainak és prezentációinak leírásai napokra bontva is elérhetőek.

A teljes 3 nap programjainak áttekintése ITT olvasható.

PROGRAM

Descriptions of the workshops and presentations are available here according to different days.

The overview of whole 3 day conference you can read HERE.

PROGRAM


Érkezés, regisztráció / Arrival, registration 

(8.00 – 10.00)

 


Megnyitó / Opening   

bevezető gondolatok, interaktív közösségépítés

/ opening and interactive community-building

(10.00 – 11.00)

 


 

Plenáris előadások / Keynote Talks  

nagy előadások / presentations  

(11.00 – 12.45)


 • Prof.Dr. Michael Gass (USA) -Kalandprogramok tervezése az Egyesült Államokban: tanulságos sikerek és kudarcok
 • Ping-Huang Liao (Taiwan) -A Nyugati élménypedagógia hatása és befolyása a Távol-Keleten

 • Prof.Dr. Michael Gass (USA) – Adventure programming in the United States: Successes and failures to learn from
 • Ping-Huang Liao (Taiwan) – The impact and influence of Western experiential education on the East


Ebéd / Lunch  (12.45 – 14.15)

 


1.1 panel   (14.15 – 15.45)

workshopok és prezentációk / workshops and presentations

 


 Dr Mike Gass (USA)

Metaforák alkalmazása a kalandprogramokban

Using metaphors and adventure programming

A műhely bemutatja, hogy miként lehet a metaforákat használatával növelni a kalandprogramok hatékonyságát. A metaforák működésének rövid ismertetése után, a fókusz a metaforikus tanuláson és a kaland-tapasztalatokat gazdagító hét lépésben alkalmazott modellen lesz. Esettanulmányok és kutatási eredmények segítik majd alátámasztani ezt a megközelítést, illetve adnak betekintést a szervezeti, oktatási és terápiás alkalmazásokra is. A résztvevőknek lehetőségük lesz saját programjaikban alkalmazható metaforák fejlesztésére, megosztására és megbeszélésére is, a program vezetőjének és a műhely résztvevőinek segítségével.

Idő: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 perc

Célcsoport: Kaland-aktivitásokat alkalmazó szakemberek – terápiás, nevelési, oktatási/képzési, szervezetfejlesztő háttérrel egyaránt

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint)

The purpose of this workshop is to highlight how metaphors can be used in adventure programming to increase program effectiveness. After briefly exploring how metaphors work, we will look at a seven step model used to enrich metaphoric learning and adventure experiences. Case studies and research validating this approach will also be presented, with these case studies covering corporate, educational, and therapeutic settings. Participants will have the time to develop and share their own use of metaphors for their programs with the assistance of workshop leader and participants.

Time: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 min.

Target Group: For all interested participants – with therapeutic, education, training background

Language: English (Hungarian translation – as needed)


Ping-Huang Liao (Taiwan)

Kínai élménypedagógiai játékok és gyakorlatok I.

Chinese experiential games and activities I.

Keleti jellegű játékok workshopja, melyet a résztvevők bevonásával demonstrálunk. A játékok bemutatása azt a célt szolgálja, hogy a reflexiók facilitásán keresztül saját élményhez jussanak a résztvevők – a csapatmunkát és vezetést érintő kérdések mentén. A résztvevők munkájukban és életükben azonnal alkalmazható tapasztalatokhoz juthatnak.  A workshop témája azonos, de tartalma különbözik a következő konferencia-napi műhelyétől, ezért viseli az I. sorszámot.

Idő: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 perc

Célcsoport: Bárki csatlakozhat a műhelyhez, előzetes tapasztalatra, képzettségre vagy speciális fizikai képességekre nincs szükség.

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint)

Oriental featured games demonstrated and participated by the audience. The games are presented in order to facilitate the reflection on the issues of team working and leadership. The audience can make use of the experiences on their work or in their life.

Time: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 min.

Target Group: General public. No specific need on experience, education, nor physical abilities.

Language: English (Hungarian translation – as needed)


 

Nagy Gábor ‘Mápó’– Besnyi Szabolcs (Hu)

Bizalomépítés rövid idő alatt

Trust-building in short time

Ezen a workshopon egy korábbi élményünkből szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg a résztvevőkkel saját élményükön keresztül. Mennyi ráhangolási idő kell ahhoz, hogy komoly bizalomjátékot játszon a vezető a csoporttal? Milyen bizalom alakul ki ebből? Hova lehet ebből továbblépni? A műhely során arra hozunk példát, hogy hogyan lehet gyorsan, komoly bizalmi szintet igénylő gyakoraltokat játszani egy csoporttal, aminek tagjai korábban nem is ismerték egymást. És arra keressük a válaszokat a résztvevőkkel közösen, hogy milyen típusú bizalom építhető így fel, hogyan lehet felhasználni a csoporttal való további munkához.

A saját élmény akár egészen mély is lehet a rövid idő ellenére. És sokakban indíthat el    folyamatokat, amelyek korábbi meggyőződések átgondolásához vezethetnek.

Műhelyen használt módszerek: Élménypedagógiai, bizalmi gyakorlatok és feldolgozásuk. Beszélgetés.

Idő: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 perc

Célcsoport: Nincs szükség speciális előképzettségre, erőnlétre. Kifejezetten várjuk azokat, akiknek problémájuk van a bizalomgyakorlatokkal, mint résztvevő és mint csoport vezető.

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

In this workshop we share one of our earlier experiences. How long should the trainer “tune in” with the group to play a serious trust-game with them? What kind of trust does it build? Where can you move from here?

During the workshop we will provide an example how we can introduce quickly exercises which require serious trust level, with a group whose members did not know each other earlier. We will also examine the question – together with the participants – what kind of trust can we build this way and how can we use it for the further group work.

Our own experience can be quite deep despite the short time. It can also start certain inner processes that can lead us to rethink previous beliefs.

Methods: Experiential education, trust exercises and their processing. Conversation.

Time: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 min.

Target Group: For all interested participants – with therapeutic, education, training background

Language:  Hungarian (English translation – as needed)


 

Schell Gergely Titusz (Hu)

Séta ez, csak úgy a séta kedvéért (a mindfulness és a sétáló meditáció)

This is just a walk, for the sake of walking. (Mindfullness and walking meditation)

Útjára ered az aktív ember szabadon, céltalanul. Séta ez, csak úgy a séta kedvéért. Félrehúzzuk a két fotelt és a dohányzóasztalt az irodában. Először mindketten kételkedünk, lesz-e ebből egyáltalán valami. Eddig csak beszélgettünk egymással szemközt ülve, most pedig a pszichológus és a kliense egymás mellett méltóságteljesen áll egy nehéz nap kezdetén. Légzésükre figyelnek, aztán bal lábuk elemelkedik a talajtól. Lassan, egészen lassan indulnak neki. Sétálnak. Tudnak a testükről, visszahelyezkednek bele. Otthon vannak a világban, jelen vannak, készen állnak rá, hogy odakinn folytassák a megkezdett útjukat. Életük újra az övék.

A mindfulness meditáció a valóság megtapasztalása ahelyett, hogy a saját gondolatainkat tekintenénk a valóságnak. A bennünket körülvevő világ és saját magunk lehető legteljesebb észlelése zajlik ilyenkor. Tanulunk lenni, létezni egy olyan világban, amit enélkül a to-do listák és a robotpilóta által vezérelt cselekvés bűvöletében élünk. A meditáció során újra és újra visszatérünk a jelen valóságba, megtapasztaljuk azt, ami van, aztán értékeljük az ott megismerteket.

Műhelyen használt módszerek: Rövid prezentáció és elméleti bevezetés arról, hogy mi a meditáció és ez hogyan jelenik meg a gyakorlati munkámban. Ezt egy rövid gyakorlat követi, ahol a résztvevők kipróbálhatják a mindfulnesst, majd a műhely nagyobbik részében a sétáló meditációt próbáljuk ki, amely reményeink és tapasztalataink szerint mindannyiunkat fókuszálttá tesz, és valami újat tanulunk saját magunkról.

Idő: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 perc

Célcsoport: Mindenkit szeretettel várok. (Aktuális pszichés probléma, korábbi pszichotikus epizód, fennálló PTSD esetén nem javaslom.)

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

And than the active person goes down the way, all free, purposeless. It’s a walk, for the sake of walking. We push back the chairs and coffee table in the office. First we are both doubtfull, if this can work at all. We only talked so far, sitting face to face, and now the psychologist and his client are standing side by side, in dignity, at the beginning of a hard day. They focus on their breaths, than the left feet leaves the ground. They start slowly, very slowly. They walk. They are aware of their body, they sit back into it. They are at home in the world, they are present, they are ready to walk all along and continue this road outside. They own their life again.

Mindfullness meditation proposes to experience reality instead of considering our thoughts as reality. In this meditation we’re fully aware of ourself, and the world around. We practice to be present, to live a life without the paralyzing effect of the todo lists and automatic actions. In this meditation we come back again and again to the reality of the present moment, we expereince what is there, and than we assess our experiences.

Methods:  There will be a short presentation on what is meditation and how it is present in my work on a practical level. Than participants will get to expereince mindfullness through a short exercice. Than, for the bigger part of the workshop, we will experiment with walking meditation whicht by all hope and experience, will lead us into a focused state and give us new insights on ourself.

Time: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 min.

Target Group: Everybody is welcome (I don’t advice for those with recent psycological issues, actual PTDS or psychotic episodes.)

Language:  Hungarian (English translation – as needed)


 

Horváth Gabriella – Sárkány Kinga (Hu)

A hős útja – Kalandozások a belső természetben

Hero’s Journey – Journey in the inner nature

Az alkotás tekinthető egyfajta összeköttetésnek a külső és belső természet között, egy olyan térnek, ahol az anyagi és szellemi világ találkozik. Mert ha nem tiszteljük a bennünk lévő tájat, hogyan tisztelhetnénk azt, amelyben élünk?
Az alkotási folyamat során belépünk oda – Karátson Gábor festő gondolatával élve – „a természettől elkülönített helyre, amelyben mégis a természet mélységei felé lehet előrehaladni.”
A legnagyobb alkotó továbbra is a természet, amely folyamatosan kínálja számunka a lehetőséget az igazán lényeges rejtett struktúra meglátására. Szintén Karátson szavaival: „A rajzoló jég persze nem akarta lerajzolni a nyár virágait. E hasonlóság “véletlenül” jött létre, vagy inkább egy olyan törvényszerűség szerint, amelynek értelmében a világon annyi minden véletlenül hasonlít egymásra.”
Az világot megtapasztaló, majd újraalkotó ember sem tesz mást, mint e véletlenszerű lényegivé tevésére törekszik. A műhelyen mi is ezt tesszük: rábízzuk magunkat a véletlenszerűre, hagyjuk magunkat meglepni, bízva a belső hangunkban, gyönyörködni és rácsodálkozni saját belső természetünkre.

Műhelyen használt módszerek: A műhelyen egy alkotási folyamaton keresztül – rajzolással és festéssel – követhetjük végig saját fejlődésünk útját. Mint ha túravezetők lennénk saját életünk erdejében. Ez a túra viszont sok meglepetést, kockázatot, mindemellett lehetőséget rejthet magában: belemegyünk valamibe, és nem tudjuk, mi lesz, amikor kijövünk. Bevezető játék, majd egyéni alkotási folyamat következik, mindezt verbális megosztással zárjuk.

Idő: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 perc

Célcsoport: Nincs szükség előzetes művészeti jártasságra, de az jól jön, ha szeretsz alkotni.

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

The creative process can be viewed as a certain connection between the inner and outer nature, a space where the material and the spiritual world meets. If we do not respect the inner landscape, how can we respect the one that we live in? During the workshop we can follow our own development through a creative process (drawing, painting). It is like we are guides in the forest of our lives.

During the creative process we enter what the painter Gábor Karátson called “a place separated from nature, where we can still advance towards the depth of nature”. The biggest creator is still Nature, which continuously offers us the possibilities to see the really important,hidden structures. To quote Karátson again: ‘The drawing ice of course didn’t want to draw the summer flowers. This similarity happened “by accident” or rather based on such underlying law which says that so many things are similar in the world by accident.” Humans, experiencing then re-creating the world, do exactly the same: to make this randomness substantive.

We will do the same in this workshop: we will trust in the randomness, we let ourselves be surprised, trusting in our inner voice, being delighted and being amazed by our inner nature.

Methods:  Introductory game,then an individual creative process.We finish with a verbal sharing. This journey can hide a lot of surprises, risks, but also opportunities: we enter something and we don’t know, what will happen, when we leave.

Time: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 min.

Target Group: Previous artistic experience is not necessary, but it is an advantage if you like to create.

Language:  Hungarian (English translation – as needed)


 

Katona Réka (Hungary)

Szexuális nevelés a mindennapi gyakorlatban

Sexual education in daily life

Szexualitásunk és testünk megélése életünk teljesen természetes élménye. Így van ez minden életkorban és minden élethelyzetben. A konferencia pénteki workshopján szexuális neveléssel kapcsolatos történetek átbeszélésére, megértésére, esetleges újraírására kerül sor. A művészetalapú élményt az Augusto Boal által rendszerezett fórumszínház  módszertana adja. A színházi folyamat során a résztvevők változásokat láthatnak, improvizációkkal alakíthatnak újra élethez kapcsolódó jeleneteket. Mindezen gyakorlatok alatt dialógusokon keresztül  éljük át a szexualitásról való beszélgetést, megértést. A workshop egyik célja, hogy kritikusan gondolkodjunk a szexuális nevelés helyzetéről és lehetőségeiről

Idő: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 perc

Célcsoport: A workshopot tapasztalt, fiatalokkal foglalkozó facilitátoroknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak ajánlom. Kényelmes, mozgást engedő ruházat viselése ajánlott.

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

 Our sexuality and body are the most natural things in the life. In this workshop we will talk about stories connected to sexuality and sexual education: how we could understand them and how we could rewrite them. We create this art-based experience with Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed method and we will see changes and impovisations connected to the theatre experiences. The aim of the workshop is to think critically about sexual education practices and possibilities.

Time: 1.1 panel 14.15 – 15.45 / 90 min.

Target Group: This workshop is for experienced facilitators, teachers and psychologist, who mainly working with teenagers. We kindly ask the participants to wear comfortable clothes.

Language:  Hungarian, we can’t provide English translation


Szünet / Break   (15.45 – 16.15)


1.2 panel   (16.15 – 17.45)

workshopok és  prezentációk / workshops and presentations

 


 

Bárnai Árpád – Kis-Kopárdi Csaba (Hu)

A tanulás mint búvópatak. Mennyire tudatosítható, megragadható egy-egy tanulási folyamat?

Learning as an undercurrent. To what extent can a learning process be conscious?

A műhely során arra keressük válaszainkat hogy mennyire tetten érhető az a fajta tapasztalás és tanulás, amely egy élménypedagógiai programon is rejtve marad. Milyen tapasztalások történnek, amikről nem tudunk, mert nem vesszük észre vagy akár mert nem is tudatosítható. Hogy segíthet a feldolgozásban a párbeszéd magunkkal, másokkal és a programnak keretet adó trénerrel? Milyen mértékig mondható ki, amit tanulunk és mikor?

A workshop a tapasztalati tanulásnak azokra az aspektusaira koncentrál, amelyek összekötik az élményt magát a programon túli realitással. Mi a szerepe a kiértékelésnek, a társakkal való interakciónak.
Szeretnénk figyelmet fordítani a az emberi dialógus egymásra építő természetére és a közösen alakított minőségére (turn taking és co-creation). A kiértékeléssel nem lezárul valami, hanem folytatódik és elindul egyszerre. Mit tehetünk ezzel és hogyan tudjuk elősegíteni ezt?

Műhelyen használt módszerek:

 • A műhellyel kapcsolatos várakozások és legjobb remények.
 • Saját élmény: rövid szóló
 • Feldolgozás többféle formában (egyéni, páros, kiscsoportos és nagycsoportos)
 • Reflekszió az élmény és feldolgozás által nyújtott lehetőségekre
 • Tanulás és önismereti változások kapcsolata

Idő: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15)  / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: A műhelyhez nem szükséges semmilyen előképzettség vagy speciális szaktudás. Olyan résztvevőknek ajánljuk, akik a tanulás és a transzformatív önismereti folyamatok iránt érdeklődnek.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

During our workshop we try to find answers to the following questions: how visible is that kind of experience and learning that usually stays hidden even in an experiential education program. What kind of experience happen that we do not know of, because we do not notice them or because they are not even conscious. How can the dialogue with ourselves, with others and with the trainers cans support the processing? To what extent can we talk about the things we have learned and when?

The workhop focuses on the aspects of experiential learning which connect the experience with the reality beyond the program. What is the role of the evaluation, the interaction between the participants? We would like to talk about the nature of turn-taking and co-creation of the human dialogue. With the evaluation it is not that something comes to an end, but it continues and starts at the same time. What can we do with it and how can we facilitate it?

Methods: Expectations and hopes about the workshop. Personal experience: short solo. Processing in different forms (individual, in pairs, in small groups, in big groups). Reflection on the experience and on the possibilites provided by the processing. The connection between learning and changes in self-knowledge.

Time: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: No previous experience or special skills required. We recommend this workshop to those who are interested in learning and transformative self-awareness processes.

Language: Hungarian (English translation – as needed)


Skaliczky Dávid – Schäfer Nóra (Hu)

A tréner lehetősége, a tréner felelőssége: a rapportépítéstől a debriefingig

Opportunity and responsibility of the trainer: from building rapport to debriefing

A workshop célja, hogy a résztvevők élményalapú helyzetekben megtapasztalják a rapport fontosságát és erejét, valamint azt, hogy a csoportvezetőkkel és a csoporttagokkal való összehangolódás hogyan hat rájuk és hogyan befolyásolja a folyamatot. A sajátélményt követően a résztvevők elmélyíthetik tudásukat tréneri, pedagógusi, csoportvezetői nézőpontból a rapportépítés technikájával, a tapasztalati tanulás folyamatának tudatosításával és a fejlődés lehetőségét kínáló élmények feldolgozásának módjaival kapcsolatban.

Műhelyen használt módszerek: sajátélmény, debriefing, meta debriefing, előadás, tapasztalatok megosztása Idő:

   1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15)  / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már        nem lesz lehetőség!

Célcsoport: softskillekben fejlődni kívánó trénereknek, pedagógusoknak, csoportvezetőknek ajánljuk, legalább minimális csoportvezetői tapasztalattal

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

The goal of the workshop is to let the participants experience in experience-based situations the importance and power of rapport, and also how the atonement with the group leaders and group members affect them and how it influences the process. After their own experience participants can deepen their knowledge of the methods of building rapport and debriefing the experiences that can provide the chance for development from the trainer’s, teacher’s, group leader’s point of view.

Methods: own experience, debriefing, meta debriefing, lecture, share of experiences

 Time: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: we invite trainers, teachers, group leaders who would like to develop their soft skills and who at at least a minimal group leader experience.

Language: Hungarian, we can’t provide English translation


Szabó Gábor Timur (Hu)

Távol a földtől, közelebb önmagunkhoz – a famászás önismereti alkalmazásai terápiában, vezetőfejlesztésben

Far from the ground, closer to ourselves – self discovery applications of treeclimbing in therapy and leadership development

Néha olyan kézenfekvő a megoldás. Nem látjuk az erdőtől a fát. Kalandokra és a természettel való újrakapcsolódásra vágyunk, de az életkor előrehaladtával rohamosan csökken az egy főre eső fáramászások száma. Workshopunkon annak lehetőségét járjuk (másszuk) körbe (fel-le), hogy miként hat, ha közeli kapcsolatba kerülünk bolygónk leghatalmasabb élőlényeivel, a fákkal.

Már gyerekkoromban, mikor Amundsen kalandjairól olvasva elgondolkodtam, milyen nagyszerű lehet olyan földre lépni, amiről biztos lehetsz, nem taposta még emberi láb előtted, felmerült bennem, mi lehetne ilyen hódítás az én életemben? A fák csúcsának friss hajtásait emberi kéz még biztosan nem érintette, gondoltam vágyakozva. Tim Kovar famászó instruktor fogalmazott úgy, hogy “a fák teteje bolygónk szélső határait jelölik, onnan szétpillantva egy más perspektíva, teljesen új világ nyílik meg előttünk”. A Burj Khalifa világában a talajtól nyert távolság relativizálódik, fáink nem tünnek magasnak, sokszor felülről nézünk le rájuk. A fákra ritkán tekintünk úgy, mint élőlényekre, amelyek csupán életük tempójában különbözve léteznek párhuzamosan velünk e világban. Elmegyünk mellettük vagy szemrebbenés nélkül elpusztitjuk őket, hogy múzemokat építsünk helyükre, közben elfeledjük, hogy ők termelik az oxigént, mely létezésünk egyik alapfeltétele, meleget adnak otthonainknak, melyet testükből építünk már vagy ezer generáció óta. Hatalmas élőlények ők, ugyanúgy az gázok, az ásványi anyagok és a víz körforgásában élnek, mint mi, emberek. Már létezésük tényének és milyenségének újrafelfedezése is sokat taníthat önmagunkról, világunkról, de ha lehetőségünk nyílik közelebbi kapcsolatba kerülni velük, megérinteni, felmászni rájuk, meghatározó erejű természetélményben lehet részünk. A kalandterápiás, ökoterápiás munkában, a vezetőfejlesztésben használjuk a famászást, mint az önismereti munka kiváló médiumát. A workshop ebbe a munkába és a famászás különböző megközelítéseibe ad bepillantást, sajátélményen kersztűl.

Műhely célja: önismereti, tapasztalati alapú sajétélmény. Természetélmény. Outdoor.

Idő: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15)  / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: Minden érdeklődőnek.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

Sometimes it is so easy. We cannot see the tree from the forest. We desire adventures and re-connection, but with gaining more years on earth the number of hours we spend with tree-climbing decreases.  In our workshop we go (climb) around (up and down) the way how connecting the greatest living beings on earth effects us.

In my childhood when I read about the adventures of Amundsen and fantasized about how great it must be to step on a piece of land where no man has stepped before, I asked myself, what could be my kind of conquestof this type? The green sprouts of the branches on the top of the trees could it be, thought I longingly. Tree climbing instructor Tim Kovar put it this way: “the top of the trees are one of the last frontiers of the planet, look around from them a totally new perspective, a new world opens up”. In the world of Burj Khalifa the distance from ground became relative, our trees does not look high, in many cases we look down to them. We rarely look at them as living beings who only different from us in their pace of living and exists parallel to us in this world. We just walk by or we destroy them without blinking an eye to build museums instead and forget they produce the oxygen, one building stone of our existence, they heat our homes built out of their skeletons for about thousand generations. Enormous living beings they are who live in the circulation of gases, minerals and water, just like us, humans. Only the rediscovery of the fact and art of their existence can teach us a lot about ourselves, about our world, but if we have the opportunity to gain a closer contact, to touch them, to climb them we probably becoming part of a magnificent natural experience. In adventure therapy, Eco-therapy and leadership development we utilize tree-climbing as a great medium for self-discovery. This workshop provides an insight into different approaches of tree climbing through self-experience.

Goals: self-experience – nature-experience – outdoor activity – reflection and meta-reflection

Time: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: for everyone

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Suzanne Foster (Italy)

Mo’vin English” – „Mozgó Angol” (Kreatív angoltanítás mozgással)

Mov’in English ( A creative way to teach English through movement

A „Mov’in English” („Mozgó Angol”) a játékon keresztül való angoltanítás módszere. A workshop célja, hogy a résztvevő tanárok új és érdekes módszerekkel térhessenek haza, melyeket bármely korosztálynál hasznosíthatnak. Olyan eszközök használatával, minta térbeli tudatosság, képzelet, a test megértése, történetmesélés, fizikai tárgyak, páros gyakorlatok és mozdulatkapcsolatok, a tanárok megtanulhatják, hogyan teremthetnek ösztönző környezetet a tanulás tapasztalati útjának elősegítésére.

Idő: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.15)  / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: gyermekeket tanító felnőttek, angol tanárok, nyelvtanárok, angolul tanulók

Nyelv: Angol ( Magyar fordítás – szükség szerint)

Mov’in English is a creative way to teach English through movement. The goal of this workshop is for teachers to come away with new and interesting ways to engage students of all ages. By using tools such as spatial awareness, imagery, understanding of the body, storytelling, physical objects, partnering and movement relationships, teachers will learn how to create a stimulating environment to promote learning through experience rather than memorization.

Time: 1.2 panel 16.15 – 17.45 (- 19.30) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: people who teach children, English teachers, language teachers, people who are learning English

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


Minden helyszínen (A-B-C) párhuzamosan zajlik  2 prezentáció, egy szünettel

/  in different locations (A-B-C) 2  panel presentations, with a break between

 

A) prezentációk

 

Rákár-Szabó Natália (Hu)

A Vadon-Kalandterápia adaptálásának lehetőségei a mai magyar gyermekvédelmi rendszerben

Possibilities and Challenges in adaptation of Wilderness-Adventure Therapy into Hungarian Child Protection (Foster/State Care) System

A Vadon-Kalandterápia magyarországi gyermekvédelmi rendszerbe való adaptálásának folyamata már jópár évvel ezelőtt elkezdődött, de úgy tűnik a rendszernek is van egy izgalmas “mozgása” , folyamatos változása, így az összesimulás a vártnál sokkal bonyolultabb. Sőt! Sajnos ellentétes erők feszülnek a rendszerben – így marad a végtelen rugalmasság, kitartás, kreativitás, türelem és a kifogyhatatlan optimizmus. Továbbá néhány jól adaptálható és a fiatalok által is kedvelt, használható és szerethető (módszertani)  keretet adó tengerentúlról importált modell melyekből megmutatok 1-2-t. (pl. “Bátorság Köre”)

Hogy hova jutottunk eddig, milyen réseket látunk a pajzson és milyen ragasztónyaggal dolgozunk – erről mesélek röviden. Képekkel, hangokkal, történetekkel – kisebbekről és nagyobbakról. Illetve az ő belső hangjuk, saját narratíváik képletekbe és vizuális képekbe rendezésével is szeretnék felvillantani valamit abból a valóságból, amiről csak hallomásból van némi ismeretünk.

Idő: 1.2 panel 16.15 – 16.45 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Mindenkivel szívesen cserélek eszmét, akinek van tapasztalata / elképzelése vagy kérdése a mai, állami gyereknevelés és kalandterápia lehetséges kapcsolatáról , vagy akár csak az egyikről – nyitottan a másikra.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

The process of adapting Wilderness-Adventure Therapy into the Hungarian child protection system started a few years ago, but the system also seems to have an exciting “movement”, a continuous change, so the mergers are much more complicated than expected. Indeed! Unfortunately, opposing forces are straining in the System – so there is no else than endless flexibility, endurance, creativity, patience and inexhaustible optimism, we can trust in. And of course some useful, easily adaptable methodological modells, imported from oversees and loved by youth we work with (fore.: Circle of Courage).

What could we do until today, where are we going , what slits we see on the shield and what kind of glue we work on – I would tell the audience briefly. With pictures, sounds, stories – from younger and older youngsters. By addressing their inner voices, their own narratives in formulas and visual images of special research, I would like to spark something out of their reality, of their inner world – what we have known before only from telling.

Time: 1.2 panel 16.15 – 16.45 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: I would like to exchange ideas and talk with everyone who has experience, idea or questions about the possible relationship between Child Protection System or State Care, Education etc.  and Adventure Therapy – or even one of them – openly on the other.

Language: Hungarian (English translation – as needed)

Dr. Kenézlői Eszter (Hu)

Mikor hallgatunk, és mikor avatkozunk be csoportvezetőként?

The rule(s) of silence – When do we listen and when do we intervene as group leaders?

Esetek bemutatása segítségével szeretném körbejárni a csoportvezető ilyen irányú felelősségének kérdését. Egyrészt onnan megközelítve, hogy vannak helyzetek, amikor a csoportvezető már felismeri, konceptualizálja a páciens egy problémáját, de a páciens még nem áll készen a felismerésre, munkára az adott problémával, vagy maga a terápia időtartama, keretei, tehát a setting nem alkalmas egy mélyebb személyiségréteget érintő problematika feltárására, korrekciójára. Ugyanakkor az élményterápiás csoportban esetlegesen megélt kudarc magában hordozza annak lehetőségét, hogy a páciens a saját maladaptív sémáját, hiedelmét látja beigazolódni egy adott helyzetben. Mit tehetünk ilyenkor?

Fontos, hogy csoportokkal dolgozó szakemberekként tisztában legyünk a saját felelősségünkkel. Ez a felelősség sokrétű, én most egy aspektusát tervezem körbejárni. A hallgatás, a csend nagyon fontos része is a csoportnak, a nem cselekvés is számos helyzetben érték tud lenni (ld. expedíció-ahol nem lépek be és oldom meg a résztvevő helyett a problémát) de vannak helyzetek amikor be kell avatkoznunk de nem mindegy, hogyan. Emellett bemutatom a kognitív tanuláselméleti modell szempontjából is az eseteket, ami abban segíthet, hogy tudatosabban tudjunk jelen lenni egy-egy csoporthelyzetben.

Idő: 1.2 panel 17.00 – 17.30 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Elsősorban a terápiás irány iránt érdeklődőknek, de élménypedagógia, fejlesztés, tréning területen dolgozóknak is hasznos lehet.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

I would like to explore the responsibility of the group leader through case studies. Firstly approaching the topic through therapeutic situations in which the group leader already recognizes and conceptualizes a certain problem of a patient, yet he himself is not yet ready to face such truth and also not ready to work with the given problem. Or, in another case, the time frame and settings of the therapy aren’t suitable for uncovering and making corrections of a problem that touches deep layers of the personality. At the same time facing failures in an experiential therapy group holds a possibility for the patient to feel their maladaptive schemes, beliefs to be confirmed in the situation. What can we do in such cases?

It’s important that as professionals working with people we know our responsibilities. These responsibilities are diverse, this time I am planning to explore one of the aspects. Listening, or the silence is a very important part of the group. Not taking action can be of value in numerous situations (see expeditions – I don’t step in to solve the participant’s problem), yet there are cases when I need to step in, but I have to carefully choose how. Besides these I will prezent the cases from a cognitive learning theory perspective, which can be helpful for us to be more aware and consciously present in a group situation.

Time: 1.2 panel 17.00 – 17.30 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: Mostly for those interested in therapy, but could be found useful for those working in the fields of experiential education, development, training.

Language: Hungarian (English translation – as needed)


B) prezentációk

 

Braun József (Hu)

A jelen-élmény és a változó idő-érzékelés – amit a különleges és problémás kamaszok gondolkodásáról tudni lehet és érdemes

Perception of “here-and-now” and the changing time –  what we know and worth knowing about thinking of special and troubled teenagers

Az élmény-ipar ma már létező iparág. Az alapját képező jelenségről csak annyit tudunk, hogy létezik. A 80-as évektől kezdve azokat a fiatalokat, akiknél leginkább észrevehetőek e fura magatartásformák, generációs alapon kezdték megnevezni – lsd. X, Y, Z, α generáció. Érdekes módon attól, hogy valójában nem tudjuk, miről is van szó, a haszon-orientált gazdaság pillanatok alatt „belakta” ezt az új területet. Sokan sokféle módon kísérelték meg a jelenséget mélyebben megérteni. Mi most két, markáns jellemzőt veszünk górcső alá. Az egyik a jelen-idejű történések, az ITT és MOST meghatározó szerepe. A másik – szoros összefüggésben az előzővel – az IDŐ-ÉRZET elszakadása a köznapi időhasználattól.

Csíkszentmihályi óta vált közkeletű fogalommá a FLOW, mint korunk egyik meghatározó, s egyre többek számára kívánatos érzete. S talán a FLOW fogalmával sikerült első alkalommal megragadni egy egyre markánsabban jelentkező folyamatot. Maga a folyamat, mint szellemi áramlat a XIX-XX. század fordulóján jelenik meg Európában. Nagy tömegekre jellemző életérzésként az 1980-as évektől kezdődően tekinthetünk rá immár globális méretekben – t.i. olyan mértékű tömegesedésről beszélhetünk ettől az időponttól, ami már jelentős mértékben képes módosítóan hatni a mindennapi életre. Ez a hatás innentől kezdve olyan mértékű, hogy új iparágak létrejöttét teszi lehetővé – összefoglaló néven ezeket nevezzük élményiparnak.
Ez az újonnan megjelenő élményipar radikálisan különbözik a korábban is, de ma továbbra is létező szórakoztató ipartól. T.i. két olyan, egymással szoros összefüggésben létező elem képezi az alapját, amit – lényegében – képtelen a tőkés gazdaság „bekebelezni”. Ami túlmutat rajta – s éppen valami merőben új társadalmi/gazdasági formáció felé mutat.
Ha a már (valamennyire) ismert flow-ra gondolunk, akkor könnyen feltűnik, hogy a flow, mint élmény, mint tapasztalás csak és kizárólag a jelenben érvényes. Lehet múltbeli élményekre emlékezni, lehet jövőbeli élményekre vágyakozni – de az élmény realizálódni csak és kizárólag a jelenben, ITT és MOST képes.
S ha a figyelmünket a jelen-élményre fordítjuk, akkor láthatóvá (érzékelhetővé) válik, hogy a flow-élményen kívül, mintegy azt kitágítva sok minden más is megjelenik. Így mindenekelőtt az élés élménye emelkedik ki, s tőle nem függetlenül a megélés képessége s a megéléshez szükséges különös bátorság. Az élés élménye egyfajta hajtóerőként jelenik meg, t.i. „érezni akarom, hogy élek” – s ez a drive új képességek kifejlődését segíti elő, pl. egy sajátos öröm megélésének a képességét.
Mindeközben a külső, a fizikai idő helyét átveszi egyfajta SZEMÉLYES IDŐ. Ez a személyes idő is élmény-jellegű és nagyban függ a megélés intenzitásától (ami szintén új képességként kezd létrejönni). S ezek az újonnan alakuló képességek a közösségiség számára is eddig nem ismert teret nyitnak meg.

A jelenben megélt intenzív élmények, s az ennek során nyerhető tapasztalások mibenlétének mélyebb megértését segíti elő az előadás – a Zöld Kakas Program keretében zajló kutatás eredményire alapozva.

Idő: 1.2 panel 16.15 – 16.45 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Inspiratív lehet az előadás mindazok számára, akikben eleven a kíváncsiság az iránt, hogy mi és miért is történik velünk.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

The “experience-industry” already exists, yet we don’t understand the underlying mechanism on which is built. From the 80-ies, based on the most noticeable and strange behaviour forms, the youngsters were started to name X, Y, Z, α generation. Although we do not know what is behind this phenomenon, the profit-driven economy immediately overwhelmed this new field. Many people, in many ways tried to understand this phenomenon more deeply. We highlight now two outstanding features: one is the crucial role of the HERE and NOW. The other – closely linked to the previous one – is the changes of TIME PERCEPTION.

Ever since Csikszentmihalyi introduced the concept of flow, it has become one of the dominant and more desirable sensation of our time. And perhaps, with the concept of flow, in the first time, we managed to identify a progressively developing process. This process itself, as the intellectual currents appeared at the turn of the 19th-20th century in Europe. It became popular all around the world by the 1980s: from this point on, we can talk about such popularity that can significantly affect everyday life. This effect can lead to the creation of new industries – we just call it “experience-industry”.This emerging “experience-industry” radically different from the previous, but it’s still existing entertainment industry: two, closely related elements are the basis, which are cannot be incorporated by the capitalist economy. It’s beyond – and just pointing to something entirely new social / economic transformation.If we think of any previous flow experience, it is easy to recognize that the “flow” as experience can be valid only and exclusively in the present. You may remember past experiences, you may long for future experiences – but the experience is able to be realized solely in the present, in the HERE and NOW.And if our attention is turned to this “present-experience”, it becomes apparent that beyond the flow experience, much more can be emerged. Above all, the experience of “being alive” can appear, together with the ability of “living through” which requires great courage. The experience of being alive appears as a kind of driving force: “I want to feel I’m alive” – ​​and this drive helps the development of new skills.In the meantime, physical time is taken over by a certain “personal time”. This personal time is also an experience, and largely depends on the intensity of being present in the given situation (which also begins to emerge as a new capability). These novel skills eventually will open up new possibilities in a community.

Time: 1.2 panel 16.15 – 16.45 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: It can be inspiring for everyone who is interested in what and why is happening to us.

Language: Hungarian (English translation – as needed)

Kerényi Mari – Jámbor Judit – Balogh Beáta (Hu)

Jóga: a befelé vezető ösvény – mindfulness alkalmazása “nehéz” kamaszokkal (a prezentációhoz másnap reggel workshop is kapcsolódik)

Yoga: a path leading inside – Mindfulness application with “difficult” teenagers (next day morning an experiential workshop will follow the theoretical introduction)

A prezentáció és workshop témája nem a rekreációs célú jógagyakorlás világának bemutatása. Olyan gyerekekkel, fiatalokkal folytatott munkába kínálunk betekintést, akik nem férnek az elfogadott társadalmi normák szabta keretek közé. Akik számára saját fizikai testük megszelídítése, gondolataik összerendezése, érzelmeik megélése és azonosítása nehéz feladat. Ha pedig sikerül, akkor otthonosabban lakhatnak a bőrükben, s ez harmonikusabbá teheti az együttélést önmagukkal és ezzel együtt környezetükkel.
Olyan felnőttekkel folyó munkába tekinthetnek be, akik szülőként vagy pedagógusként keresik az utat ezekhez a gyerekekhez, fiatalokhoz. Akik lassan megtanulják, hogy a saját fejlődésük előfeltétele annak, hogy eredményesen dolgozhassanak a gyerekeikkel, tanítványaikkal.
Önmagunkhoz a fizikai, a mentális és a szellemi tapasztalatokon keresztül vezet az út. A jóga technikái biztonságosan vezetnek ezen az ösvényen. A jóga kidolgozott és rendkívül széles spektrumú eszköztárat kínál a legkülönbözőbb fizikai és mentális gondok meghaladásához.

A műhelyfoglalkozást a Zöld Kakas Líceum három munkatársa, három különböző jógaiskola képviselője tartja. A prezentációban munkatársaimmal röviden bemutatjuk kísérleteinket, tapasztalatainkat. A kb. 15 perces vetítés után beszélgetésre invitáljuk a hallgatóságot majd másnap reggel a gyakorlati tapasztalatszerzés következik: nagyjából 60 percnyi jóga tematikusan összeállított gyakorlatokkal. Befejezésül a tapasztalatok megosztására, a felmerülő kérdések megbeszélésére is szánunk időt.

Idő: 1.2 panel 17.00 – 17.30 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: A részvételhez semmilyen előképzettség és különös erőnlét sem szükséges. Mindenki a saját pillanatnyi állapotához képest szerezhet számára releváns tapasztalatot önmagáról fizikai, mentális és szellemi téren.
Bárki érdeklődőt szívesen látunk. Különösen ajánljuk a workshopot deviáns, ADHD és egyéb módon definiált magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyerekekkel, illetve atipikus tehetségekkel foglalkozó szakemberek számára.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

The aim of the workshop is not presenting the recreational practise of yoga. We invite the participants to have a look at the work with children and youth, who cannot find their place within the limits of social norms. For whom taming their own physical body, harmonizing thoughts, contriving and identifing their own feelings is a difficult task. When they succeed in doing these, they can feel comfortable with themselves, which can help them living in harmony with themselves and their surroundings.

Participants can also peer into work with adults who try to find their way to these children, youth and themselves as parents and pedagogues. These adults grow to know that working succesfully with their children or students requires their own personal development. The way to ourselves leads through physical, mental and spiritual experience. Techniques of yoga lead us safely in the path towards our deepest self. Yoga offers a well worked-out and extraordinary spectrum of toolbox to overgrow different physical and mental problems. Participants of the workshop can get their own experience all of these with the help of yoga techiques.

The workshop offers the participants the possibility of a special journey. You don’t even have to exit the room to thrive extraodinary feelings and experience, leaving the comfort-zone. Using the thousand years old techniques of yoga we can set forth on an adventurous expedition on our inner path.

The workshop is held by three colleagues of the ZKL, every one of them is a representative of three different yoga-school. In the fpresentation part we briefly present our experiments and experience. After an appr. 15 minutes slideshow we invite everyone to conversation and sharing. Next morning there comes the practical gaining of experience: appr. 60 minutes of yoga with thematic practices.

 Time: 1.2 panel 17.00 – 17.30 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: Participation doesn’t require any special qualification or physical potency. Everyone can get a relevant experience about his self in a physical, mental and spiritual meaning, compared to his own instantaneous condition. We are looking forward to see anyone who is curious. Workshop is especially recommended for professionals working with deviant children or children with ADHD, other behavioral, integrational problems or atipic talents.

Language: Hungarian (English translation – as needed)


C) prezentációk

 

Horváth András (Hu)

Az élménypedagógia és a jól-lét elemei – Utánpótláskorú sportolók fejlesztésének lehetőségei az élménypedagógia és a pozitív oktatás módszerével (a prezentációhoz workshop is kapcsolódik)

Experiential pedagogy and the elements of well-being – Possibilities to develop sportsmen in the age of reinforcement with experiential pedagogy and positive education method (in bundle with an experiential workshop)


“A képességek a tevékenységek során alakulnak ki, az így elsajátított képességek magasabb szintű tevékenységet eredményeznek.” – Rubinstein

A pozitív pszichológia annak tudományos tanulmányozásával foglalkozik, hogy mi az, ami az egyének és a közösség szintjén sikerül, nem pedig azzal, ami kudarcot vall. Az élménypedagógia “terápiás” hatása is ugyanúgy a képességek, a karakter fejlesztésében rejlik. Mi az összefüggés? Erről szól a prezentáció.

Célja, hogy pozitív pszichológia és az élménypedagógia vívmányait összefüggésbe hozzam egy 1,5 éves fejlesztő folyamat kapcsán. A gyermekek és az őket nevelők (legyen a színtér egy átlag iskola, sportklub vagy egy speciális nevelőotthon) számára egy “motivációs bombát”, a siker elemeinek felépítését bemutatni.

Idő: 1.2 panel 16.15 – 16.45 / 30 perc + 5-10 perc kérdések

Célcsoport: Mindenki, valaki, bárki, akárki.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

“Abilities evolve during activities, the abilities acquired that way causes higher level activities.” –  Rubinstein

Positive psichology studies what is successful on the level of individuals and community and not what fails. The „therapeutic” effect of experiential learning lies in the development of abilities and the character. What is the connection? That is what the presentation about. 

The goal is to relate the achievements of positive psichology and experiential pedagogy apropos of a 1,5 year old developmental process. To show a „motivational bomb”, the elements of success to the children and the ones who raise them (even if it is situated in a traditional school, sport club or a special foster home).

Time: 1.2 panel 16.15 – 16.45 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: Everyone, someone, anyone, whoever

Language: Hungarian (English translation – as needed)

Frank Grant (UK)

Egy többnapos vadonterápiás tapasztalati oktatási intervenciós stratégia bemutatása (UK)

A brief resume of a multi-day wilderness therapeutic experiential educational intervention strategy program in UK

A prezentációban egy olyan holisztikus megközelítést mutatok be, amely segíti és támogatja a már traumatizált és/vagy a “veszélyeztetettnek” tekintett fiatalokat abban, hogy érzelmi, fizikai és szellemi jóllétük javuljon és ez által teljesebb hétköznapi, felnőtt életet élhessenek a jövőben.

A rövid előadás  egy TWIS-t [Terápiás Vadon Beavatkozási Stratégia] programot mutat be, amely a következő elemekre épül:

 • a “Kalandterápiás Beavatkozás Háromszög” használata a programcél elérése érdekében;
 • A “Hétszálú/Hétágú-Megközelítés” alkalmazása;
 • Projekt céljai;
 • A program indoklása és a stratégiák és beavatkozások alkalmazása során;
 • Elért, elérhető eredmények.

A terápiás megközelítésről szóló teljes cikk elérhető lesz nyomtatott példányként, letölthető pdf-ként vagy cd-romként.

Idő: 1.2 panel 17.00 – 17.30 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Szakemberek, akik a természetben dolgoznak, vagy dolgoznának veszélyeztetett vagy már traumatizált fiatalokkal.

Nyelv: Angol  (Magyar fordítás – szükség szerint)

An holistic approach to helping and supporting modern day youth deemed vulnerable and ‘at risk’, to move towards meaningful citizenship, paying due regard to their emotional, physical, intellectual and spiritual well-being.

This brief expose of a twis [therapeutic wilderness intervention strategy] program, highlights using the concept of: utilizing the adventure therapy treatment triangle to achieve a program goal; implementing the seven-string approach; project objectives; program rationale and strategies and interventions implementation; with intended outcomes.

A full article on this therapeutic approach will be available either as a hard copy, a pdf you may download, or a cd-rom.

Time: 1.2 panel 17.00 – 17.30 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: Anyone who is interested in therapeutic work with vulnerable youth.

Language:  English  (Hungarian translation – as needed)


Szünet / Break   (17.45 – 18.00)


1.3 panel   (18.00 – 19.30)

workshopok és  prezentációk / workshops and presentations

 


 

Tony Dixon és Misty Blakesley (USA)

A pozitív változás gyakorlása – támogató és terápiás munka a bűnelkövető fiatalok igazságszolgáltatási rendszerében – interaktív prezentáció és beszélgetés.

Cultivating Positive Change: Supportive and Therapeutic Work with Youth in the Juvenile Justice System – interactive presentation and discussion

Az interaktív prezentációban a pozitív változás gyakorlásáról, gyakorlati megvalósulsáról fogunk beszélni, az általunk végzett  támogató és terápiás munkáról, a bűnelkövető fiatalok igazságszolgáltatási rendszerében. Bemutatjuk a már bebörtönzött, a próbaidőn lévő vagy a kezelés alatt álló – azaz különböző szinteken kezelt – kábítószerrel kapcsolatos bűnelkövető fiatalokkal való munkát. Az érintett témák: a kulturális hovatartozás tudatosítása és tiszteletben tartása, a felmérési és értékelés módszerek, a csoportfolyamatok, az elköteleződési tevékenységek, valamint a programok létrehozására irányuló stratégiák.

Az interaktív bemutatás céljai:

 • A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében a fiatalokkal való együttműködés során alaposabban megérteni a kulturális megfontolásokat és az értékelési kérdéseket;
 • Annak az azonosítási, tervezési folyamatnak a segítése, hogy hogyan lehet(ne) a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében a fiatalokkal dolgozni (ha ez még nem történt meg), és milyen akadályok léphetnek fel ezeknek a programoknak az elvégzése során, illetve hogy mi lehet a megoldás?
 • Megismertetni azokat az ösztönző tevékenységeket, melyek a fiatalok növekedését és fejlődését segítik (a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerén belül),
 • Bemutatni az Egyesült Államokban működő ‘Santa Fe Mountain Center’ Tapasztalati, Kaland-alapú Reziliancia-Modelljét, és azt, hogy hogyan építenek a kliensek/résztvevők belső és külső erőforrásaira
 • Saját magunk számára: megismerni egymást és tanulni a tapasztalatainkból!

Idő: 1.3 panel 18.00 – 19.30 / 90 perc

Célcsoport: elsősorban olyan szakembereknek és érdeklődőnek ajánljuk a bemutatót és beszélgetést – akik fiatalkorú bűnelkövetőkkel dolgoznak, – akik viselkedési és tanulási zavarokkal küzdő fiatalokkal dolgoznak vagy velük vannak kapcsolatban, – akik szeretnének többet megtudni arról, hogyan lehet hatékonyan segíteni nehezen kezelhető fiataloknak. Mindenféle végzettség és gyakorlat gazdagítja a programot, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendelkezésre álló idő kb. felét teszi ki az interaktív prezentáció – majd egy  kötetlen “kerekasztal” beszélgetésre invitálunk mindenkit! A közös gondolkodást és tapasztalat megosztását gazdagítják külön erre a programra meghívott vendégeink,

akik a fiatalkorú bűnelkövetőket nevelő, büntetést végrehajtó, rehabilitáló, pártfogó, támogató, elterelő, segítőket egyetemen oktató szakemberek lesznek! 

Nyelv: Angol – Magyar (fordítás – szükség szerint)

In this presentation, we will discuss cultivating positive change and resiliency in the lives and communities youth in the juvenile justice system, and build on their internal and external assets. We will explore working with, incarcerated, probation, and treatment drug court youth. Topics include cultural safety/awareness, assessment, group process, and engagement activities, as well as strategies for creating these programs.

Goals of the interactive presentation:

 • Have a deeper understanding of cultural considerations and assessment issues when working with youth in the juvenile justice system;
 • Help identify how you might go about working with youth in the juvenile justice system (if not already) and what are barriers to going about doing these programs as well as what might be the solutions to them,
 • Learn activities that inspire growth with youth in the juvenile justice syste,
 • Learn the Santa Fe Mountain Center’s Experiential Adventure-Based Resiliency Model and how to build on clients internal and external assets,
 • For us to learn from all of you and your experiences!

Time: 1.3 panel 18.00 – 19.30 / 90 min.

Target Group: We offer this presentation and discussion to professionals who work with difficult youth groups and of course everybody is very welcome!

Appr. 45 min. the presentation will take and after a round-table discussion will take apart.

For the discussion and sharing of experience we invited practical professionals and academics, who are all related to juvenile justice system and its institutions in Hungary ( prisons, resocialization-centers, Probation officers, diversion programs, lecturers from Universities, etc…)

Language: English – Hungarian (translation – as needed)


 

Ping-Huang Liao (Taiwan)

Kínai élménypedagógiai játékok és gyakorlatok II.

Chinese experiential games and activities II.

Keleti jellegű játékok workshopja, melyet a résztvevők bevonásával demonstrálunk. A játékokat bemutatása azt a célt szolgálja, hogy a reflexiók facilitásán keresztül saját élményhez jussanak a résztvevők – a csapatmunkát és vezetést érintő kérdések mentén. A közönség munkájukban és. életükben azonnal alkalmazható tapasztalatokhoz juthatnak. 

A workshop témája azonos, de tartalma különbözik az előző konferencia-napi műhelyétől, ezért viseli a II. sorszámot.

Idő: 1.3 panel 18.00 – 19.30 / 90 perc

Célcsoport: Bárki csatlakozhat a műhelyhez, nincs szükség speciális tapasztalatra, képzettségre vagy fizikai készségre.

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint

Oriental featured games demonstrated and participated by the audience. The games are presented in order to facilitate the reflection on the issues of team working and leadership. The audience can make use of the experiences on their work or in their life.

The content of the workshop is different than the I. one

Time: 1.3 panel 18.00 – 19.30 / 90 min.

Target Group:

Language: English (Hun translation – as needed)


 

Valyonné Walter Judit – Rieger Valéria (Hu)

Készülj a váratlanra – szülőként atipikus tehetséget kísérni

Be prepared for the unexpected – challenge of parenting atypical giftet

Gyermekeink atipikus tehetségek. Az útjaik járatlanok és jelentősen különböznek a szokásostól. Nem vagy csak korlátozottan működnek a sémák a nevelésükben. A jelen kihívásaira folyamatosan megoldásokat kell találnunk, miközben a jövő fontos kérdéseit is meg kell válaszolnunk.
Milyen hatással vannak a környezetükre? Milyen környezetben válnak kreatív alkotókká? Mire van szükségük valójában? Hogyan segíthetjük hozzá őket, hogy megtalálják a közösséget, ahol kiteljesedhetnek? Hogyan támogathatjuk az érintett szülőket és hogyan segíthetik ők egymást?
Örülnénk, ha a műhely résztvevői együtt tudnának gondolkodni és beszélgetni egymással azért, hogy az atipikus tehetségeknek is legyen kedvező perspektíva.

Cél: Megismertetni a résztvevőket az atipikus tehetség jelenségével, a gyermekek szokatlan tanulási módszereivel. Viselkedésüknek a szűkebb és tágabb környezetükre gyakorolt hatásával és a nekik megfelelő környezet szerepével a fejlődésükben. A szülők támogatása hatékony módszerek bemutatásával.

Módszer: Koncepció alkotó műhelybeszélgetés.

Idő: 1.3 panel 18.00 – 19.30 / 90 perc

Célcsoport: Pedagógusok, szülők, érdeklődők

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

Our children are atypical gifted learners. The parenting schemes are working limited or not at all. Their ways are completely unusual and different. We must find solutions for the everyday challenges; meanwhile we have to answer the future’s important questions.
What are the main characteristics of a nurturing environment for them to become creative? How they affect on their environment? What are their real needs? How to support them to find their „tribe”? How to support the parents concerned and how they can help each other?
We would be very glad if you join us, and share your thoughts and experiences in an interactive workshop. We can widen together the perspective for atypical gifted children.

Goal: Our goal is to familiarize the participants with the atypical talent’s phenomenon, the children’s unusual learning methods, the effect of their behaviour on their tighter and wider environment and the importance in their development of the right environment for them. The presentation of parental support with effective methods.

Method: Concept creating workshop

Time: 1.3 panel 18.00 – 19.30 / 90 min.

Target Group:Pedagogues, parents, everyone interested

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Bárnai Árpád – Kis-Kopárdi Csaba (Hu)

A tanulás mint búvópatak. Mennyire tudatosítható, megragadható egy-egy tanulási folyamat?

Learning as an undercurrent. To what extent can a learning process be conscious?

Idő: 1.2 panel (16.15 -) 17.45 – 19.15  / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 1.2 panel (16.15 -) 17.45 – 19.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


Skaliczky Dávid – Schäfer Nóra (Hu)

A tréner lehetősége, a tréner felelőssége: a rapportépítéstől a debriefingig

Opportunity and responsibility of the trainer: from building rapport to debriefing

Idő: 1.2 panel (16.15 -) 17.45 – 19.15  / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 1.2 panel (16.15 -)  17.45 – 19.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Szabó Gábor Timur (Hu)

Távol a földtől, közelebb önmagunkhoz – a famászás önismereti alkalmazásai terápiában, vezetőfejlesztésben

Far from the ground, closer to ourselves – self discovery applications of treeclimbing in therapy and leadership development

Idő: 1.2 panel (16.15 -) 17.45 – 19.15  / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 1.2 panel (16.15 -)  17.45 – 19.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Suzanne Foster (Italy)

Mo’vin English” – „Mozgó Angol” (Kreatív angoltanítás mozgással)

Mov’in English ( A creative way to teach English through movement

Time: 1.2 panel (16.15) – 17.45 – 19.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Üdvözlő Vacsora   /  Welcome Dinner    (19.30 – 21.00)

 


 Esti Program / Social Evening Program

Közösség-építés és Kapcsolódás – össznépi műhely – nagyterem

/   Community and Connection Building – global workshop

(21.00 – 22.00)

COMMUNITY BUILDING ACTIVITY

“We will have fun. And by the end we will feel more together than before. This is the essence. And it happens naturally if we let it happen. We will use principles, exercises, approaches of contact improvisation* and music improvisation while playing, researching, reflecting to ourselves and each other. We can use instruments and also we will use our body as an instrument. Where there is movement there is LIFE.

*What is contact improvisation? Contact improvisation is a movement form based on the physical principles of touch, momentum, shared weight, and following a shared point of contact.

A legfontosabb, hogy jól fogunk szórakozni és a végére jobban együtt leszünk, mint az elején. Ennyi a lényeg. És mindez természetesen történik majd, ha hagyjuk, hogy megtörténjen. A kontakt improvizáció* és a zenei improvizáció elveit, megközelítéseit, gyakorlatait fogjuk használni, miközben használhatunk hangszereket, és a saját testünk is lehet hangszer, eszköz. Mert ahol mozgás van, ott van ÉLET.”

–    Sárkány László (Hu)

*A kontakt improvizáció egy olyan mozgásforma, tánc, ami az érintés, a lendület, a súlymegosztás és egy közös érintési pont követésének fizikai törvényszerűségein alapul.


 

“Miénk itt a tér…” struktúrálatlan lazulás

SOCIAL EVENING – unstuctured relaxation

(22.00 ->     )