SZOMBAT. SATURDAY.


Az egyes napok workshopjainak és prezentációinak leírásai napokra bontva is elérhetőek.

A teljes 3 nap programjainak áttekintése ITT olvasható.

PROGRAM

Descriptions of the workshops and presentations are available here according to different days.

The overview of whole 3 day conference you can read HERE.

PROGRAM


Közösségi “Jó Reggelt!” programok – workshopok és well-being programok

/ Social  Morning Programs – workshops and well-being programs

(7.30 – 9.30)


 • Kerényi Mari – Jámbor Judit – Balogh Beáta (Hu) – JÓGA (A befelé vezető ösvény – mindfulness alkalmazása “nehéz” kamaszokkal c. prezentációhoz kapcsolódó jóga gyakorló óra)
 • Gruber Cecilia (Hu) – “Botkóstoló” – Nordic Walking technika és erdei gyakorlás I.
 • Reggeli / Ébresztő / Átmozgató játékok a szabadban

 • Kerényi Mari – Jámbor Judit – Balogh Beáta (Hu) – YOGA (“A path leading inside – Mindfulness application with difficult teenagers” presentation’s expereiential YOGA lesson)
 • Gruber Cecilia (Hu) – “Stick-Tasting” – Nordic Walking technics-lesson and practice in the forest I.
 • Morning / Waking-Up / Warmer-Starter Games outdoors


Reggeli  / Breakfast (8.00 – 9.30)

 


 

Plenáris előadások / Keynote Talks  

nagy előadások / presentations

(9.30 – 11.00)


 • Katia Almeida (Portugal) – Jelentőségteljes kapcsolatok kialakítása
 • Juan Antonio Dixon (USA) – A terápiás környezet megteremtésének összetevői

 • Katia Almeida (Portugal) –  Building connections that really matters
 • Juan Antonio Dixon (USA) – Elements for Creating the Therapeutic Environment


Szünet / Break   (11.15 – 11.45)


2.1 panel   (11.45 – 13.15)

workshopok és prezentációk / workshops and presentations

 


Tóbiás-Laszlovszky Ágnes – Bárnai Árpád (Hu)

“Tapasztalatokon túli beszélgetések” – Munka a megoldásközpontú dialógussal 

“Dialogue beyond experiences” – Working with solution focused discussions

A tapasztalati tanulás kapcsán sokat gondolkodunk a tevékenységről, arról azonban kevesebb szó esik, milyen dialógusokat alkotunk a résztvevőinkkel együtt. A tapasztalást, élményt pedig alapvetően meghatározza, hogy mire irányítjuk a figyelmet, mit veszünk észre és hogyan építünk az elhangzottakra.

A műhelyben először saját inspirációnk és tapasztalatunk mentén röviden bemutatjuk a megoldásközpontú beszélgetést, majd lehetősége lesz mindenkinek sajátélményt is szerezni.
A műhely második felében a beszélgetésekre reflektálva megnézzük hogyan hat ez a fajta dialógus a másik félre és saját magunkra. A fókuszt a beszélgetésben rejlő potenciálra helyezzük, megosztjuk a sajátélmény tanulságait és kiegészítjük korábbi kapcsolódó tapasztalatainkkal a hátrányos helyzetű fiatalokkal való munkában.

Trénerként, facilitátorként a munkánk kapcsán általában eszközökre, megközelítésekre, módszerekre gondolunk. Főként arra, hogy milyen tevékenységek által vezetjük a résztvevőket új tanulásokhoz, tapasztalatokhoz. A résztvevőkkel való beszélgetésre ritkán tekintünk úgy, mint egy módszerre, pedig már ezzel is hatást érünk el. Egyáltalán hogyan beszélgetünk, amikor dolgozunk?

Módszer: A műhelyen a beszélgetésben rejlő potenciálra helyezzük a fókuszt és megnézzük hogyan hat rájuk és hogyan hat ránk, ha megoldásközpontúan beszélgetünk. Építünk a résztvevők megéléseire, a saját tapasztalatainkra a hátrányos helyzetű fiatalokkal való munkában és a Brief Coaching módszertanára.

 • Inspirációk: Brief coaching / megoldásközpontú munka – sztori
 • Tapasztalatok: Hátrányos helyzetű fiatalokkal való munka (Rákospalota, Bicske, Élményakadémia)
 • Saját élmény
 • Reflexió
 • Esetmegosztás: az ő tapasztalataik és esetleg a mi tapasztalataink
 • Lehetséges továbblépési módokat (Megoldásközpontú Egyesület, WOWW vetítés, Solutionsurfers betekintői, képzései)

Idő: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 perc

Célcsoport: A műhely nem igényel speciális előképzettséget, sem extra fizikai erőnlétet. Olyanokat várunk, akik emberek, csoportok fejlődését támogatják segítőként, facilitátorként vagy trénerként és szívesen kapnának egy új nézőpontot a munkájukhoz, illetve olyanokat akik a jövőben a fenti területeken szeretnének dolgozni. A hátrányos helyzetű fiatalokkal szerzett tapasztalat hozzáadhat az együtt gondolkodáshoz, de nem feltétel.

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

In experiential learning settings we think a lot about the activities but we speak less about what kind of dialogues we create together with the participants. The experience is essentially defined by what we focus on, what do we notice and how do we build on that has been already said. At the workshop first we introduce the solution based conversation along our inspiration and experiences, then everyone will have the opportunity to gain own experiences. In the second part of the workshop we examine how this kind of dialogue affect the participants of the conversation reflecting on these previous conversations.

As trainers, facilitators we always think about tools, approaches, methods. We mainly think of the kind of activities we can lead the participants to learn something new, to gather new experiences. We rarely consider having conversation with the participants as a method even if we do make changes with it. How do we talk while we work?

Methods: During the workshop we focus on the potential in talking and we examine how does solution focused conversations effect them and us. We build upon the participants’ own experiences with disadvantaged youth and the methodology of Brief Coaching.

 • Inspirations: Brief coaching/solution based work – story
 • Experiences: working with disadvantaged youth (Rákospalota, Bicske, Élményakadémia)
 • Own experiences
 • Reflection
 • Sharing of cases: the participants’ experiences, maybe our experiences
 • Possible ways forward (Solutionbased Association, WOWW film, Solutionsurfers intros, trainings…)

Time: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 min.

Target Group: The workshop doesn’t require nor any special previous knowledge neither extra physical fitness. It’s recommended to the people who support the development of individuals and groups as a helper, facilitator or trainer and they would like to have a new point of view to their work, or others who want to work in this field in the future. Experiences with disadvantaged youth can be good to think together but it is not necessary.

Language:  Hungarian, we can’t provide English translation


Bányai Sándor – Kovács Nikolett ‘Nico’ (Hu)

Sequence – a fokozatosság elve a facilitátori munkában – 1. 

Sequence – the principle of graduality in the facilitatior’s work – 1.

A műhelymunka során elsősorban a fokozatossággal foglalkozunk. Alapvető fontosságú egy facilitátor munkája során, hogy a foglalkozásain résztvevők, az állapotuknak megfelelő sorrendben, a fokozatosság elvét betartva, célorientáltan kapják a kihívásokat.
De! Kell-e, akarunk-e olyan gyakorlatot bevetni, ami egyébként nem biztos, hogy tükrözi ezt az elvet, de akkora hatást gyakorol, ami sarkallja őket a következő megoldására?
Egy gyakorlat különböző nehézségű megvalósításán keresztül vetünk fel közösen olyan kérdéseket, amely a facilitátorként a foglalkozások megtervezésénél fontos szempontként kerülhetnek elő.

Cél: A fokozatosság elve az egyik alapvető élménypedagógiai elmélet, amit nap, mint nap a foglalkozásaink során szem előtt kell tartanunk. Összefügg a csoport megismerésével a kihívás szintjével, a csoport dinamikájával, a célokkal. Szükséges körvonalazni, hogy mit is jelent ez, hogyan bánjunk vele, fel lehet-e rúgni az alapvetéseket (ha igen, mikor). A workshop célja ezeknek a kérdéseknek a körvonalazása.

Módszer: A workshop első felében sajátélményű gyakorlaton keresztül vetünk fel kérdéseket, a fokozatosságról, a második felében közösen válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre.

Ez a workshop a “Szekvencia” műhely első része, az alapoktól kezdjük, következő napon haladunk, mélyülünk a témában.

Idő: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 perc

Célcsoport: Semmmilyen előképzettség nem szükséges. Olyan szakembereket várunk, akik már dolgoznak vagy terevzik, hogy csoportokkal fognak dolgozni. Aki kezdő csoportvezető, annak ezt a műhelyt ajánljuk az alapok áttekintéséhez, a szombat délutáni workshopon több gyakorlatra építünk már.

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

Soon in English

Time: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 min.

Target Group: General public. No specific need on experience, education, nor physical abilities.

Language: Hungarian (English translation – as needed)


Sterczer Hilda (Hu)

A terápiás sziklamászásról és az Erőss Falmászó módszer alkalmazásának lehetőségeiről

Therapeutic rock-climbing and the possible applications of the Erőss wall-climbing method

Tapasztalatunk szerint jelen civilizált világunkban a gyerekek mozgás lehetőségi beszűkültek. Kevés tapasztalatot tudnak gyűjteni saját testükről, képességeikről, a természet erőiről mint pl. a gravitáció… Miközben tudjuk,hogy az idegrendszer fejlődése a mozgásfejlődés során valósul meg gyerekkorban, így a fejlődésből esetlegesen kimaradt mozgásformák kihatnak a tanulási képességekre és a viselkedésre is. A falmászás Európa nyugati részén és az USA- ban ma már tömegsportnak számít. A vertikális világ nemcsak vonzó, de terápiában is egyre több helyen használják (rehabilitáció,mozgásfejlesztés,kognitív fejlesztés,szociális képességek fejlesztése,pszichoterápia). Az Erőss Falmászó foglalkozások elsősorban a mozgásterápiák idegrendszerfejlesztő hatásait kiaknázva fejlesztik a tanulási és/vagy viselkedés zavarral küzdő gyermekeket.

Cél: A prezentáció és a hozzá kapcsolódó workshop bemutatja a fal/sziklamászás egyes mozzanatainak idegrendszerre gyakorolt hatását és a mozgásterápiákban alkalmazott mozgások falmászásra adaptálásának lehetőségeit.

Műhelyen használt módszerek: Interaktív prezentáció és gyakorlati alkalmazás, saját élmény.

Idő: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 perc

Célcsoport: Elsősorban gyermekekkel foglalkozó szakembereknek,és/vagy szülőknekElőzetes falmászó tudást nem igényel.

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

According to our experience the possibilities for children for physical movements have been reduced in our civilized world. They have few opportunities to gain experience with regards to their own bodies, skills, the forces of nature ( for example, gravity). As we all know the development of the nervous system takes place during the development of movement in childhood, so any potentially missed movement forms can affect the learning skills and behaviour of children, also Indoor (wall) climbing is a popular sport in Western Europe and the USA. The vertical world is not only attractive, but it is also being used more and more for therapeutic purposes (for rehabilitation, movement and cognitive development, development of social skills, psychotherapy). The Erőss Wall-climbing sessions mostly rely on the nervous system development effect of movement therapies to help children with learning difficulties or behavioural problems.

Goal: We will present the effects of the elements of wall/rockclimbing on the nervous system and the possibility to adapt movements used in movement therapy for wall-climbing. If it is technically feasible, the interactive presentation will contain workshop elements so participants can gain personal experience.

Time: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 min.

Target Group: It is recommended mostly for professionals working with children, and/or for parents.
Does not require prior wall-climbing skills.

Language:  Hungarian (English translation – as needed)


Pekka Lyytinen (Finland)

Apák és fiaik a fán – kalandprogramok neuropszichiátriai tünetekkel rendelkező fiatal fiúk részére

Fathers and sons up in the trees – Adventure activities for young boys with neuropsychiatric symptoms

A workshop során bemutatott adatok főleg az „Apák és fiaik a fán – kalandprogramok neuropszichiátriai tünetekkel rendelkező fiatal fiúk részére” elnevezésű finn projektből származik. A projektet 2015-2017-ben a Gyermekek és Fiatalok Rehabilitációjáért Alapítvány vezette, s a Közjóléti és Egészségügyi Szervezetek Költségviselési Központja (Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations – STEA) finanszírozta. A prezentáció során bemutatásra és megvitatásra kerülnek a projekt tapasztalatai és eredményei, az eredmények mögötti összefüggésekre és mechanizmusokra fókuszálva. A workshop során egy video is bemutatásra kerül..

A workshop egy rövid leírást ad az outdoor és kalandalapú technikák alkalmazásáról a családterápia és a családi rehabilitáció kontextusában, különös tekintettel a fiakra és apákra. Megvitatja, hogyan segítik ezek a tevékenységek a rehabilitáció célját, nevezetesen a fiú-apa kapcsolat támogatását. A hangsúly a gyermek és a szülő, nevelőszülő vagy egy jelentős másik közötti összehangolt interakciókon, valamint a kapcsolat minőségén van. A projekt tapasztalatai azt jelzik, hogy a viszonylag rövid beavatkozáson belül alkalmazott, túlnyomórészt kalandalapú tevékenységek képesek támogatni a fiatal fiúk növekedését, fejlődését. A projekt folyamán úgy gondoljuk, etikai szempontból igazolható, hogy elő kell mozdítani az apák aktívabb részvételét gyermekeik életében, és professzionális környezetben a szülők részvétele döntő fontosságú.

Cél: megvitatni a családközpontú kalandprogramok fontosságát azon keresztül, hogy bemutatom azokat a tapasztalatokat és eredményeket, amelyek olyan szülő-gyerek párokkal folytatott munkából származnak, ahol a kaland volt a fő beavatkozás; betekintést nyújtani a résztvevők számára abba, hogyan használják saját emlékeiket, amikor programokat terveznek; és lehetőséget adni a résztvevőknek arra, hogy reflektáljanak saját szakmai gyakorlatukra a családi beavatkozás szempontjából. Az alkalmazott koncepció talán ad pár új szempontot a kalandterápia pozitív kimenetének elméleti hátteréhez.

Módszer: A workshop négy részből áll. Az első egy mentális gyakorlat, melynek célja a témára hangolódás. Ezt követik a projekt eredményeiből származó adatok, és az eredmények hátterében álló elméleti koncepciók. A harmadik rész pár kalandprogram videoelemzését tartalmazza. Visszajelző beszélgetés zárja a workshopot.

Idő: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 perc

Célcsoport: Mindenkinek ajánlott aki dolgozik családokkal, vagy érdeklődik a téma iránt.

Nyelv: Angol, tolmácsolást NEM biztosítunk!

The data presented in the workshop is mainly acquired from a Finnish project, ”Fathers and sons up in the trees – adventure activities for young boys with neuropsychiatric symptoms”. The project is maintained years 2015-2017 by The Foundation for the Rehabilitation of Children and Young People, and is funded by Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations (STEA). Experiences and results of the project will be presented and discussed focusing on the constructs and mechanisms behind the results. There will also be a video presented in the workshop.

In the workshop there is a brief description of the outdoor and adventure-based techniques used in the context of family therapy and family rehabilitation, especially with sons and their fathers. It is discussed how these activities promote the goal of the rehabilitation, that is to support the relationship between the son and his father. The emphasis is on the attuned interaction and the quality of the relationship of the child and the parent, foster parent or significant other. The experiences of the project indicate that using emphatically adventure-based activities in a relatively short intervention, the growth and development of the young boy can be supported. In the project we think that from the ethical point of view it is justified to activate the fathers to be more involved in their children’s lives, and in professional settings the participation of the parents is crucially important.

Goals: The goals of the workshop are: to discuss the importance of family-centered adventure practices by presenting practical experiences and results from working with parent-child pairs using adventure as the main intervention, to give the participants insights on how to use their own memories when planning activities, and to give the participants an opportunity to reflect on their own professional practices from the perspective of family intervention. The concepts used may give some new insights on the theoretical background of the positive outcomes in adventure therapy.

Methods:  The workshop consists of four parts. First is a mental exercise to tune in the subject. Then the data of the outcomes of the project and theoretical conceptions behind the outcomes are presented. The third part is a video-analysis of some adventure activities. A reflective discussion ends the workshop.

Time: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 min.

Target Group: Everybody is welcome who works with families or interested in the topic.

Language:  English, we can’t provide Hungarian translation


 

Csákváriné Lődi Krisztina – Lakatos Júlia (Hu)

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra (barlang-terápia-sajátélmény) 

The Earth is under you, the Sky is above you, the ladder is within you (cave-therapy experience)

A tapasztalat “létrája” a föld alá, mely a lelkünk mélyére vezet.
A Verocs Mozgás – és Élményterápiás Szakosztály munkájának bemutatása. A barlangi mozgás – és élményterápia, mint a fejlődés és fejlesztés egy lehetséges útja. Hatásai a gyerekekre és a felnőttekre. A kognitív, pszichés, mozgásbeli és a lélektani hatások bemutatása.

Workshopunkon alkalmat szeretnénk biztosítani arra, hogy a résztvevők saját élményt szerezzenek a Verocs Mozgás– és Élményterápiás Szakosztály munkájáról. Közösségünk meggyőződése, hogy együtt túrázva a fizikális és mozgásbeli fejlődés mellett olyan élményeket is szerzünk, amelyből, mint erőforrásból a hétköznapok nehézségeinek leküzdése során is meríthetünk.

Az előadás célja: hogy munkánkat minél többen megismerhessék, valamint, hogy olyan kérdéseket és tegyünk fel, amely a barlangászat, a barlangi mozgás – és élményterápia lélekre gyakorolt hatásaival is foglalkozik, és ezekre válaszok születhessenek.
Érzékenyítő programunkat ajánljuk mindazoknak, akik egy barlangi körülményeket idéző környezetben szívesen próbára tennék képességeiket és megtapasztalnák a sérültek számára szervezett barlangi túrák kihívásait. Természetesen a Mátyás-barlang szépsége és különlegessége megidézhetetlen, mégis reméljük, hogy gondolatokat, beszélgetéseket inspirálunk majd nemcsak a fogyatékos-ügyről, hanem a saját, vélt korlátaink legyőzéséről is.

Műhelyen használt módszerek: sajátélményt nyújtunk épített díszletek, kellékek valósághű alkalmazásával. Különböző kihívásokban vehetnek részt a jelentkezők, mely élmények nagyban segíthetik a módszer megértését és a tapasztalatszerzést.

Idő: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 perc

Célcsoport: Nem kell előképzettség. azoknak ajánljuk, sakik a tapasztalati tanulás területén sérültekkel, magatartászavaros gyerekekkel vagy felnőttekkel foglalkoznak, esetleg félnek a barlangtól, idegen környezettől, vagy csak próbára tennék önmagukat.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

In our workhop we would like to provide the opportunity for the participants to gain a personal experience about the work of the Verocs Movement and adventure therapy division.  We’ll present adventure- and movement therapy in caves as a possible way of development and healing. Its impact on children and adults. Its effectiveness on the cognitive-, psychological, physiologic, and spiritual fields. Our community believes that by hiking together – besides physical and movement development – we can gain experiences that serves us as a resource in coping with everyday challenges.

The goal is to introduce all participants to our everyday work and start a conversation and sharing of all kind of cave-experiences, experientail tehrapy in caves or even experientail therapy with people with special needs.

We offer our program to everyone who wants to to try the cave circumstances and wishes to gain some out of  comfort-zone experiences.

Time: 2.1 panel 11.45 – 13.15 / 90 min.

Target Group: No previous experience required for those who work with disabled children or with children and adults with behavioural problems, who are afraid fo caves, unfamiliar environments and would like to challenge themselves.

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Minden helyszínen (A-B), párhuzamosan zajlanak a  prezentációk

/  in different locations (A-B) paralell panel presentations

 

A) prezentációk

 

Jó Andrea (Hu)

Az önkéntes munka hatása a kamaszok lelki egészségére a Helping hands projekt tükrében

The impact of volunteering in the adolescent’s mental health in light of the Helping Hands Project

Maga a tett tanít! Ezzel a mondattal tudnám a leginkább kifejezni azt a hitrendszert, amivel az elmúlt 15 évben mint kollégiumi nevelőtanár dolgoztam.
Az önkéntes munka örömet adó élménye saját tapasztalatomból is eredt, magam is dolgoztam civil szervezeteknél, ezért is szerettem volna, ha a diákjaim is megtapasztalják, és nem csak az érettségi előfeltétele miatt végeznek közösségi szolgálatot, hanem az élmény, amit átéltek lesz olyan erejű, hogy felnőtt korukban belső késztetésből, saját motivációból folytatják az önkéntességet, ezzel is erősítve a társadalom kohézióját. A szívügyemet kicsiben álmodtam, egy összetartóbb, szeretetteljesebb kollégiumi közösséget szerettem volna létrehozni, közös örömteli élmények által. És amikor 2015 őszén a ”72 óra kompromisszumok nélkül programban” való részvételt meghirdettem a ”Helping hands” csupán egy fantázia név volt, mostanra már a két diákkoordinátorral és a Budapesti Máltai Fiatalok vezetőivel együtt, pedig egy élő önkéntes munkát végző diákok közösségévé nőtte ki magát, amiben nekem már mint a bábának annyi szerep jut, hogy ha elakadnak megkérdezik, mit tanácsolok abban a helyzetben.

Az előadásomban azt az utat szeretném bemutatni, hogy miként lett egy tanári ötletből a diákok szívügye, hogy lett a pozitív élmény által kapott tapasztalat belső motivációvá, azaz mit is jelent, hogy maga a tett tanít!.
Az előadásom első felében az önkéntes munka lelki egészséget fejlesztő hatásait mutatom be, alátámasztva szakirodalommal és a saját tapasztalataimmal. Ez követően a serdülőkor kihívásai kontra tapasztalati tanulás hatásairól szeretnék beszélni, miként lehet az empowerment módszerével “rávenni” a kamaszokat, hogy szabadidejükben másoknak segítsenek, hogyan lesz a közösségi szolgálatból önkéntes munka, avagy a közösség ereje, miként segíti a projekt alapú oktatást. Ennek keretében bemutatom a Helping hands projektet, mint közösségi mentálhigiénés programot, ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Máltai Fiatalok szervezetével együttműködve, a mai napig élő program. A “Jót tenni jó!” Kerék utcai játszótéren szervezett kamaszok önkéntes munkája segítségével működő szombati játszótéri foglalkozás önálló életre kelt, a Helping hands projekt diákkoordinátora vezetésével és az általa összetartott diákközösség révén.
Az előadás lezárásaként a projektvezetői önreflexióimat osztom meg illetve a továbbélését és az oktatási intézményben való hatásainak bemutatásával zárnám az előadásomat.

Cél: Az előadásomnak annak az élménynek az átadása a célja, amiben pedagógusként részem volt, a saját tapasztalati tanulásom. Kezdő tanárként nehezen tudtam elengedni, hogy irányítsak, kontrolláljak és nehezen ismertem el, hogy a jó ötleteimért miért nem lelkesednek sokan, aztán sokadik neki futásra megértettem, hogy lelkesíteni fontosabb mint irányított tevékenységeket szervezni, illetve a tanár példát mutat és a lelkesedésem lesz majd hatással, tehát a saját tapasztalati tanulásomat mint pedagógus nagyon hasznosnak tartom elmesélni, mert azt tapasztalom, hogy sok kollégám hamar feladja, mert a diákok nem lelkesednek kellőképpen.
Az értéke és üzenete annyi lehetne, hogy az önkéntes munka, ha a valóban szabadon választott tevékenységre alapszik és nem közösségi szolgálat és érettségi előfeltétel, akkor hosszútávú akár egész életen át tartó egyéni és közösségi hatása lehet. Nem csak a lelki egészséget fejleszti, hanem lehetőséget ad, arra is, hogy különféle foglalkozásokba betekintsenek a gyerekek. Lehetőséget nyújt az erősségek megtalálásra az örömteli munkahely és tevékenység felfedezésére. A tapasztalat által fejleszt, miközben akik kapják, illetve ahova érkeznek a segítő kezek, azok az emberek és helyek maguk is többé válhatnak, jobban érezhetik magukat, megszépülhetnek.

Idő: 2.1 panel 11.45 – 12.15 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Pedagógusoknak, civil szervezeteknek, szervezetfejlesztőknek és csr szakembereknek.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

“The deed itself is the teacher!” Probably this sentence expresses my belief/creed that I’ve followed in my work for 15 years. The joy of the volunteer work derived from my own experiences and I wanted my students to experience the same (and don’t do community service because it is a requirement for the graduation). I hoped that they can have such powerful experiences, that they can continue the voluntary work, driven by their inner motivation, in their adulthood. First I just wanted to create a cohesive, loving community by the power of the joyful experiences. In 2015 autumn, when I launched the “72 hours without compromise” program the “Helping Hands” was just a fantasy name. By now, it is great student community doing voluntary work with two student coordinators and leaders of the Budapest Malta Youth. My role is “only” to be a consultant if sometimes they get stuck in the processes.

In my presentation I would like to show the entire path how a dream (an idea of a teacher) could become the students own case. How is it possible to turn a positive experience into inner motivation drive, i.e. what it means “the deed itself is the teacher!” In the first half of my presentation I will show the possible impacts of volunteer work on the mental health development, supporting by literature data and by my own experiences . Subsequently, I want to talk about the challenges of the puberty vs the effects of experiential learning: how the empowerment method could “persuade” the teenagers to help others in their free time, how a community service could become volunteer work, how project-based education can be helpful. I will introduce the” Helping Hands” project (still an ongoing project in corporation with Hungarian Maltese Charity Service). I would close the presentation with some self-reflection.

Goal: The goal of my presentation is to transfer my experiences, my own experiential learning as a teacher. When I started working, it was difficult for me to let go the control and was hard to accept if my ideas did not evoke as much enthusiasm as I expected. Then, after many attempts, I finally understood that raising inspiration/motivation is more important than lead guided activities. I realized that the enthusiasm of a teacher can affect the students and can become an example to follow. So telling my own experiential learning process as a teacher can be very helpful, because I often see that many of my colleagues give up quickly when their students are not enthusiastic enough.

Time: 2.1 panel 11.45 – 12.30 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: Teachers, educators, trainers, NGOs organizations CSR professionals.

Language: Hungarian (English translation – as needed)

Svecova Jana (Czech Republic)

Függés a Szenvedélybetegtől Projekt: (megtört)gyerekek + szeretet + terápia + természet = reziliencia 

Dependent on Addicted project: (broken) kids + love + therapy + nature = resilience

A Cseh Köztársaság egyedülálló (pszicho)terápiás projektje kerül bemutatásra a résztvevők számára. A projekt felölel egy komplex pszichoszociális ellátást olyan gyermekek, serdülők és családok részére, melyek a szerhasználat veszélyének (és egyéb együttjáró betegségeknek) vannak kitéve. A projekt kétszintű: a „klasszikus” hetenkénti csoporttalálkozók, konzultációk stb. és a „vadabb” másik: szembenézni a természettel, a másikkal, önmagunkkal. Mik a sérelmeik, szükségleteik, kihívásaik? Megvitatásra kerül pár fő alapelv, melyből a projekt származik: Autentikus + hosszútávú kapcsolatok + a falka tagjának lenni + pszichoterápiás segítség + a határok feszegetése és a reziliencia építése a természet erejének felhasználásával. A résztvevők megismerkedhetnek pár esettanulmánnyal, a projekt köré felépített kutatás részleteivel. Bátorítást kapnak arra, hogy tegyék fel kérdéseiket, vitatkozzanak, konfrontáljanak, osszák meg hasonló téren szerzett tapasztalataikat.

A prezentáció résztvevői betekintést nyerhetnek a „Függés a szenvedélybetegtől” komplex pszichoterápiás ellátás eredeti elgondolásába. Tanulmányozzuk a projekt címének jelentéseit és célcsoportját. Bemutatásra kerül az elméleti háttér és az elméleti elgondolások. A gyerek/serdülő/gyerek-szülő terápiás csoportok nemcsak a hagyományos hetenkénti csoportüléseken és egyéni konzultációkon vesznek részt, hanem abban a kihívásban is, hogy kimenjenek (és maradjanak) a természetben, akár folyón hajózva, akár zarándoklaton gyalogolva, akár erdőben időt töltve … és teljes egészében gondoskodva önmagukról menedékhely építésével, fagyűjtéssel, tűzrakással, ételkészítéssel, egymással foglalkozással. Minden év minden hónapjában.. legtöbbjük számára majdnem egy évtizeden keresztül. Családszerű környezetben, férfi-nő terapeuta párosokkal, az intimitásra és autentikusságra összpontosítva. A nagyon egyszerű „túlélő” outdoor tevékenységeken keresztül a klienseknek lehetőségük van arra, hogy felismerjék és meghaladják saját határaikat, valamint az egész csoport határait. Tanulás tevés útján. Erősségek építése. Szembenézés a félelemmel. Élet a falkában. Saját helyünk megtalálása. Tisztelet. Minden tag felelős mindazért, ami az úton történik, és a folyamatra való reflexión keresztül tanul saját magáról, a körülötte lévő emberekről, a különböző családi kultúrákról, megküzdési stratégiákról, problémamegoldásról .. bátorítást kap arra, hogy növekedjen, fejlessze a kommunikációs és reflexiós képességeit, ismereteit, attitűdjét. A projekt támogatja minden egyes résztvevő egyéni tanulási folyamatát, kezdeményezőkészségét, kreativitását, spontaneitását. A cél lerázni a trauma stigmáját, az áldozat „erős” szerepéből kikerülve még erősebbé válni az erős Énben – a reziliens egészben.

A prezentáció annak a gyönyörű pszichoterápiás projektnek az egyedi és komplex elgondolását mutatja be, amely a szerhasználattól terhelt gyerekek és családok számára készült,s amelynek fókuszában a természettel és másokkal való autentikus kapcsolaton keresztül kiépített reziliencia áll. A klasszikus pszichoterápia vonásai & rapport, sétáló beszélgetések, túlélési készségek, vadonterápia, expresszív+játékterápia, családi rituálék, az utazás antropológiai rítusai.. mind egyre inkább egybefonódva a rezilienciához vezető út színes repülőszőnyegén. A projekt kockázatai és határai minden bizonnyal megvittaásra kerülnek.

Idő: 2.1 panel 12.30 – 13.15 / 30 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Minden nyitott gondolkodású tapasztalati tanulás szakember, pszichológus, pszichoterapeuta, tanár, szülő.. bármely kíváncsi lélek.

Nyelv: Angol (Magyar fordítás – szükség szerint)

Unique (psycho) therapeutic project taking place in The Czech Republic will be introduced to participants. The project provides complex psychosocial care to children, adolescents and families threatened by substance abuse (and other comorbidities). Project consists of two levels: “the classical” week-to-week group sessions, counselings, etc., and “the wilder” one: facing the nature, the other, oneself.
What are their hurts, their needs and their challenges? Few core principles will be discussed, from which the project stems: Authentic + longlasting relationship + membership of the pack + psycho-therapeutic guidance + challenging limits & building resilience through the power of the nature. Participants will learn some case studies, fragments of the awarded research made around the project. They will be encouraged to ask questions, to discuss, to confront, to share their experiences of similar kind.

Participants of the presentation will learn about original and organic design of the “Dependent on Addicted” complex psychotherapeutic care. We will explore different meanings of the title “Dependent on addicted” project and it´s target group. Theoretical background and ideas will be presented. Therapeutic groups of children/adolescents/parent+children not only encounter regular group session&individual counsellings, but also they are challenged to go (and stay) in the nature, either sailing the river, walking the pilgrimage, staying in a forest.. and fully taking care of ourselves by building shelters, prepairing wood, fire, meals, attending to one another. Every month of every year..for almost a decade with most of them. Within family-like setting, a female-male pair of therapists, with focus on intimacy and authenticity.
Through the very simple “survival” outdoor activities clients have possibility to explore and step out beyond their limits and limits of the whole group. Learning by doing. Building strengths. Facing fear. Living in the pack. Finding ones place. Respecting. Each member is co-responsible for what happens on the way and through reflection of this process learns more about oneself, about people around him/her, about different family cultures, coping strategies, problem solutions.. encouraged to grow, to develop communication and reflection skills, knowledge and attitude. The project supports individual learning process of each person, initiative, creativity and spontaneity. The goal is to shake off the stigma of trauma, the “powerful” role of victim to become even more powerful in the strong Self – a resilient whole.

The presentation shows very unique and complex design of a beautiful psychotherapeutic project for children&families burdened by addiction with focus on resilience built through authentic contact with nature and the others. Features of classic psychotherapy & rapport, peripathetic talks, survival skills, wilderness therapy, expressive+play therapy, family rituals, anthropological rites of passage..all and more entangled together in the colorful flying carpet on the way to resilience. Risks and limitations of the project will be discussed, for sure

Time: 2.1 panel 12.30 – 13.15 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: For every open minded experiential learning expert, psychologist, psychotherapist, teacher, parent… for any curious soul

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


B) prezentációk

 

Gallyas Veronika (Hu)

A szociális cirkusz elméleti háttere

The theoretical background of social circus.

A szociális cirkusz jelentése, hogy a cirkuszi művészetekben való részvételt használjuk eszközként a társadalmi integráció előmozdítására. A műfaj alkalmazási területei végtelenül változatosak: a világ számos pontján, különböző hátrányos helyzetű célcsoportokkal alkalmazzák. Ezek lehetnek tanulási problémákkal küzdő diákok, menekültek, szellemi és/vagy testi fogyatékos gyerekek, pszichiátriai betegek, bevándorlók, utcagyerekek, börtönben lévők, drogfüggők, hogy csak a legjellemzőbb példákat említsük. Az előadásban a Magyar Zsonglőr Egyesület szociális cirkuszi tevékenysége, ennek tudományos háttere kerül bemutatásra.

A téma szakemberei jellemzően vagy olyan zsonglőrök, akrobaták, bohócok és kötéltáncosok, akik ráéreztek a cirkusz világának integráló, fejlesztő hatására – mind az egyén, mind a közösség szintjén; vagy olyan szociális szakemberek, tanárok, akik innovatív módszereket keresve a cirkuszban találták meg az eszközt a kívánt változásoknak az előmozdítására. Ez a két tudás – a cirkuszművészé és a szociális szakemberé – a szociális cirkusz fejlődése során összeforrt, és mára létrehozta az alapját ennek fiatal és folyamatosan bővülő diszciplínának

Célja: Az előadás bemutatja, mi a jelentősége, mi lehet a szerepe, előnye a mindennapokban, az oktatásban, az outdoor programok során a zsonglőrködés elsajátításának, állandó tevékenységgé tételének.

A prezentációt délután műhely követi!

Idő: 2.1 panel 11.45 – 12.15 / 20 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport:Tanároknak, szociális munkásoknak, outdoor trénereknek, bárkinek, aki gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttekkel foglalkozik, akár egyénileg, akár csoportban

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

The meaning of social circus is that we use circus arts to foster social integration. The application areas are various: it is used all over the world with different disadvantaged target groups. They can be students with learning problems, refugees, people with disability, psychiatric patients, immigrants, street children, prisoners, drug addicts, just to mention the most tipical examples. The experts of the topic usually are jugglers, acrobats, clowns and equilibrium who get in the swing of the integrative, developmental effects of circus – both in the level of individual and community; or social services professionals, teachers who while searching for innovative methods found circus as a tool to foster the wanted changes. This two knowledge – the one of the circus artists and the one of the social services professionals – had their union during the development of social circus and by now it created the bases of this young and continuously growing discipline. In the session I am going to present the Hungarian Juggling Association’s social circus activities and it’s scientific background.

The lecture presents the importance, the roles, the advantages of the acquirement of juggling in everyday life, in education and during outdoor programs.

Time: 2.1 panel 11.45 – 12.15 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group:Teachers, social workers, outdoor trainers, anyone who works with children, youth or adults either individually or in groups

Language: Hungarian (English translation – as needed)

Gerencsér Dóra – Vámosi Edit – László Noémi (Hu)

Magamvadon: A napló, mint a fejlesztés eszköze az élménypedagógiában

“Ownwilderness”: the diary, as a development tool in experiential education 

Az élménypedagógiai programoktól nem idegen az írásos önreflexió. Kutatások igazolták, hogy a naplóvezetés nagy hozzáadott értéket képvisel a tapasztalati tanulási ciklusban, elmélyíti a megértést. A naplózás azonban sok kitartást, figyelmet, és ráfordított időt igényel, ami miatt a résztvevők és a programvezetők egyaránt idegenkednek tőle. Az előadás során összegezzük a nemzetközi előzményeket és tapasztalatokat, s bemutatjuk a Magamvadon ötletét, ami egy rugalmas, könnyen kezelhető, vonzó személyes tárgy, azok számára is biztosítja az önkifejezés lehetőségét, akik nem szeretnek sokat írni. A Magamvadon – az Éld át, Foglald össze, Tervezz vele – folyamat mentén támogatja az élménypedagógiai program során szerzett élmények minél mélyebb reflexióját. Az előadás során közös ötletelésre, tapasztalat megosztásra hívjuk a résztvevőket.

Előadásunk célja, hogy a hallgatóság új, friss nézőpontból tekintsen a naplózásra. A Magamvadon inspirációként szolgálhat arra, hogy más szakember is saját képére, használatára formáljon egyet, ezáltal bővítve szakmai repertoárját.

Idő: 2.1 panel 12.15 – 12.45 / 20 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Az előadás szól azoknak, hogy gondolkodtak már a naplózáson és szívesen tennék ezt velünk. Azoknak, akik szívesen hallanak egy új, innovatív kezdeményezésről. Azoknak, akik szeretnek alkotni, magukban elmélyülni.

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

Written reflections are not alien to adventure pedagogy or experiential learning programs. We know from recent studies that taking a diary adds a huge value to the learning cycle, helps to deepen the understanding. Although it requires endurance, focus and dedicated time therefor participants and leaders are equally resistant to use this tool. We’ll present international results and experiences and introduce a new, innovative tool: ‘my-wild-diary’, a personal, flexible, compelling object that directs and support the self-reflection following the ‘Experience it / Resume-it / Plan-it’ cycle.

Our aim with this presentation is to give a new, fresh point of view to diary-writing. The ’Magamvadon’ project can be an inspiration to other professionals how to form, personalize one, enriching his own toolbox by that.

Target Group: For those participants who already have some experience or interested in Diary-method. For those who would hear about a new innovative initiation, and who like to create and be deep inside.

 Time: 2.1 panel 12.15 – 12.45 / 30 min. + 5-10 min questions

Target Group: For those participants who already have some experience or interested in Diary-method. For those who would hear about a new innovative initiation, and who like to create and be deep inside.

Language: Hungarian (English translation – as needed)

 

Kovács Kata – Pólya Bella (Hu)

Memofaktúra: tapasztalati tanulás alapú osztályközösség fejlesztő program múltja, jelene, jövője 

Memofaktura: the past, present and future of an experiential lerning based programme designed to develop the classroom community

A memofaktúra 13 éves és annál idősebb diákoknak szervez élménypedagógia alapú közösségfejlesztő osztályprogramokat, osztálykirándulásokat. Négy éve ez még két (szinte) pályakezdő pszichológus álma volt – most egy lassan, de biztosan épülő vállalkozás. Elmeséljük ennek a történetét, és hogy mi jelentett segítséget ezen az úton. Ismertetjük magának a programnak a felépítését, a célját és módszereit. Valamint megosztjuk a jövőbeni terveinket.

Célja: A prezentációnk célja kettős. Egyrészt szeretnénk bemutatni az általunk szervezett programokat, lehetőségeket, kitérve a céljainkra, módszereinkre. Másrészt a saját történetünkkel szeretnénk bátorítani azokat a kollégákat, akik szeretnének az élménypedagógiával foglalkozni, de bizonytalanok, vagy még nem vágtak bele, hogy megvalósítsák az álmaikat.

A prezentációt délután műhely követi!

Idő: 2.1 panel 12.45 – 13.15 / 20 perc + 5-10 p kérdések

Célcsoport: Tapasztalataink hasznosak, bátorítóak lehetnek egyrészt azoknak, akik terveznek valami újdonságba belevágni. Másrészt pedig azoknak is hasznos lehet, akik ezzel a korosztállyal (13-18 éves fiatalok) foglalkoznak.

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

Memofaktura organizes experiential lerning based programmes for 13year old students and above with the aim to develop the classroom community. Four years ago this was only a dream of two freshly graduated psychlogist and now this is a seady growing company. We’ll tell you the story and we’ll share what supported us along this road. We’ll also present the programme itself, its structure, its goals and methods. And we’ll tell you about our future plans as well.

Goal: We have a double aim. One is to present our programs, the opportunities we offer, giving details on our aims and methods. The other is to encourage by our story those colleagues who are drawn towards adventure pedagogy but feel unsure or haven’t started yet to realize their dreams.

Time: 2.1 panel 12.45 – 13.15 / 20 min. + 5-10 min questions

Target Group: Anybody who plans to start something new could find our sharing useful, encouraging. As much as those who work already with this age-range (13-18 year old).

Language: Hungarian, we can’t provide English translation


 

Ebéd – szieszta  / Lunch – siesta    (13.15 – 14.45)

 


2.2 panel   (14.45 – 16.15)

workshopok és  prezentációk / workshops and presentations

 


 

Dr. Molnár Péter – Szabó Gábor Timur (Hu)

“Majd úgyis jön a mentő…” – a Vadonelsősegély alapjai és jelentősége Magyarországon

Then the ambulance will come … “- the basics and significance of the Wilderness First Aid in Hungary

Platina 10 perc, Aranyóra – élet vagy a rehabilitáció időtartama és teljessége múlhat a gyors és szakszerű elsősegélynyújtáson baleset esetén. Még akkor is, ha az “csak” a Pilisben történik. 2016-2017-ben már két WAFA (Wilderness Advanced First Aid) tanfolyam zajlott le hazánkban a WERA (Wilderness Emergency Rescue Academy, a kéTTé Alapítvány brandje) szervezésében. Mintegy 50 hallgató végezte el ezt az alapfokú vadonelsősegély tanfolyamot, köztük túravezetők, élménypedagógusok és erdőpedagógusok. Ennek a tanfolyamnak a tapasztalatairól, a vadonelsősegély jelentőségéről szól ez a workshop, miközben sajátélményt is nyújt a hallgatóknak.

Idő: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90 perc

Célcsoport: Nem kell előképzettség, bárkinek ajánljuk aki kiteszi a lábát a természetbe 😉

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

Platinum 10 Minutes, Golden Hour – life or the length of rehabilitation or recovery may depend on quick and professional first aid in case of accident. Even than when it happens only “here, in Pilis”. In 2016/2017 already two WAFA (Wilderness Advanced First Aid) courses were conducted by WERA (Wilderness Emergency Rescue Academy, the brand of “kéTTé” Foundation) instructors. Around 50 students finished successfully the basic level wilderness first aid course, tour guides, experiential educators and forest educators among them. This workshop is about the learning’s of these courses, the importance of wilderness first aid, while it provides self experience for the participants.

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90 min.

Target Group: No previous experience required – for everyone who goes outdoors, ever.

Language: Hungarian, we can’t provide English translation


 

Horváth András (Hu)

Térkép e táj!

The map is all he sees!

Egy izgalmas megkeresős, megtalálós sajátélményű gyakorlat keretén belül a kommunikáció – ezen belül a közvetett kommunikáció -, az outdoor gyakorlatok közbeni pontos tervezés, a kooperáció, versengés és a bizalom kerül előtérbe.

Célja: sajátélményű gyakorlat keretén belül bemutatni az outdoor fejlesztés lehetőségeit. A Kurt Hahn által említett “mentés szenvedélyének felkeltése” – mely az élménypedagógiai alapú játékok sava-borsár adja – megjelenik a játék során is.

Idő: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90  perc

Célcsoport: Bárkinek ajánlott

Nyelv: Magyar  (Angol fordítás – szükség szerint)

In the frame of an exciting look up – seek out self-experience practise – including the direct coomunication – specific planning, cooperation, competition and trust are the essential points during outdoor practises.

Goal: present outdoor development’s possibilities in the frame of own experiences. „The passion of rescue” mentioned by Kurt Hahn – which is the salt of experiantal learning based games – is going to show up during this activity as well.

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90  min

Target Group: Anyone

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Kovács Kata – Pólya Bella (Hu)

Kamaszos játék: miként éled meg te, mit csináltak ők, mit lehet ebből tanulni? 

Adolescent game: how do you experience it, what are they doing, what can be learnt here?

A memofaktúra 13 éves és annál idősebb diákoknak szervez élménypedagógia alapú közösségfejlesztő osztályprogramokat. A workshopon te is kipróbálhatsz olyan játékokat, amelyeket már bevetettünk egy-egy tipikus nehézséggel küzdő osztálynál pl. a felelősségvállalás hiánya, teljesítmény kényszeres osztály, kirekesztett diák, a pedagógus és osztálya közötti kapcsolati nehézségek. Ilyen és hasonló helyzetekről tudunk beszélgetni az itt megélt sajátélmények és a mindennapi tapasztalatok alapján.
A workshop elsősorban azoknak szól, akiknek kapcsolata van, volt, lesz kamaszokkal, és szeretne 90 percben játszani, és erről a korosztályról közösen gondolkozni.

Az együtt töltött idő alatt saját élményt szerezhetnek a résztvevők: kipróbálhatnak olyan élménypedagógia alapú játékokat, amelyekkel korábban egy-egy osztállyal dolgoztunk. Ezután pedig néhány fontos, a 13-18 éves korosztályra vonatkozó témáról, jellemző nehézségről tudunk közösen gondolkozni.

Műhelyen használt módszerek: A műhelyen néhány játékot fogunk bemutatni – kezdjük ismerkedős, jégtörő játé(ko)kkal, majd valamilyen nagyobb kihívást jelentő, hosszabb játékkal folytatjuk, végül lezáró feladattal összegezzük a tapasztaltakat – mindezt úgy, hogy egy-egy játék után párhuzamba állítjuk a résztvevők élményeit azzal, amit kamaszoknál tapasztaltunk mi, illetve amit a részvevők tapasztalnak általában ezzel a korosztállyal kapcsolatban.

Idő:  2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90 perc

Célcsoport: A játékok előképzettséget nem igényelnek, egy átlagos fizikai erőnléttel teljesíthetőek. Elsősorban olyanoknak ajánljuk, akik érintettek valamilyen módon a 13-18 éves korosztállyal (pedagógusok, ifjúsági szakemberek, szülők…), vagy tervezik a velük való foglalkozást.

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

Memofaktura organizes experiential lerning based programmes for 13year old students and above with the aim to develop the classroom community. During this workshop you will have the opportunity to experience few of the games we have already introduced into classrooms to help in tipical difficulties as lack of responsibility, performance pressure, exclusion, heavy dtudent-teacher realtionship, etc. Your workshop experiences and your daily work also will be the basis for a discussion.

Participants will get to expereince by themselves the adventure-based games we’ve already work with at several classrooms. Following to that there will be some time to discuss a few tipical difficulties or themes we meet around the 13-18 age range.

We’ll present a few games – starting with icebrakers and getting to know rounds, continuing with a longer set with bigger challanges to complete with a relaxing-closing excerice. Participants will activley make parallels after each game between their expereinces and the reactions we’ve met or we can tipically meet with adolescents.

 Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90 min

Target Group: No previous experince needed, general physical fitness is a nice to have. Recommended in first place to those who are involved in any way with the adolescents between 13-18 age (teachers, youth-workers, other professionals, parents…)

Language: Hungarian, we can’t provide English translation


Tereza Houskova (Czhech Republic)

Az erdő mélyén, a lélek mélyén, a szerep mélyén

Deep in the forest, deep in the soul, deep in the role

A workshop fő gondolata, hogy néhány drámaterápiás módszert mutat be, főleg a WT koncepciójából. A workshop nagyrészét saját élmények irányítják. 

A fő módszer a drámaterápiából, szerepek használatából és a non-verbális kommunikáció megtapasztalásából jön, amit a természeti környezettel kombinálunk.

Idő: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90 perc

Célcsoport: Minden érdeklődőnek.

Nyelv: Angol, tolmácsolást NEM biztosítunk!

The main idea of the workshop is to offer some methods from dramatherapy especially possible influence of the concept of WT. Main part of the workshop is held on self experience. We will meet up with the wild animal in your soul and try to recognize what we can take out from this experience.
The goal of the workshop is to discuss on use of drama therapeutic activities in concept of WT.

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 / 90 min

Target Group: for everyone

Language:  English, we can’t provide Hungarian translation


Tony Dixon – Misty Blakesley (USA)

A kapcsolódás magunkkal kapcsolódás a természettel

Connecting to Ourselves is Connecting to Nature

Ez a workshop Santa Fe Mountain Center-ben alkalmazott terápiás célú programok illetve „Gyökerek ápolása” (Nurturing the Roots) projekt tananyagának a kulcsfontosságú elemeit fogja vizsgálni. A természethez való kapcsolódástra gyakran úgy tekintenek, mintha csak kimennénk az erdőbe és amit bármikor megtehetünk. Mi olyan tevékenységeket és megközelítéseket fogunk bemutatni, amelyek fejleszti a természeti világhoz való hozzáférést. A workshop során szintén bemutatjuk a „Thanksgiving Adress”-t (hálaadás üdvözlet), ami az Észak-Amerikában őslakos írókéz indiánoktól származik: ez egy üzenet, ami a természet üdvüzléséről és nagyra becsüléséről szól.

A cél az, hogy a résztvevők olyan tevékenységeket ismerjenek meg amik segítik a természettel való kapcsolódást és, hogy hogyan lehet alkalmazni a Thanksgiving Address-t (hálaadási üdvözlet) saját magukra vagy csoportokra. A csoportokkal való dolgozás egyébb szempontjai, mint programtervezési, kulturális, humán és környezeti vonatkozások is megvitatásra kerülnek valamint bemutatásra kerül a Santa Fe Mountain Center-ben alkalmazott megközelítés.

Módszer: Tapasztalati tanulás és reziliencia módszerek

Idő:  2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: Mindenki számára, aki szeretne többet tanulni és szélesíteni a terápiás eszköztárát (módszerekkel és szemlélettel)

Nyelv: Angol ( Magyar fordítás – szükség szerint)

This workshop will explore key elements from that Santa Fe Mountain Center’s approach to therapeutic programing and the Tracking Project’s “Nurturing the Roots” curriculum. Connecting to nature is often viewed as going in to the forest when it is something we go to at anytime. We will cover activities and approaches that cultivate access to the natural world. Also within the workshop, we will cover the Thanksgiving Address which is a message of appreciation and greeting to the natural world which is from the Iroquois native people of NE North America.

The goal is for participants to have a better understanding of nature connecting activities and how to use the Thanksgiving Address for themselves or to use with groups. Other aspects that will be covered is programmatic, cultural, humanistic and environmental concerns when working with groups and the Santa Fe Mountain Centers approach to building a safe container for groups.

Method: Use of experiential and resilience modalities.

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.1) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: This workshop is for anyone interested in learning more or adding to their tool box of activities and or approaches to working with groups in natural and therapeutic environments. All levels and backgrounds are welcome to participate.

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


 

Mariya Georgieva – Gergely Lovász (HongKong)

Ne hagyj nyomot, gyerünk! ..avagy hogyan lehet outdoor etikát tanítani?

Leave No Trace, Go! … or how to teach outdoor ethics?

A workshopok outdoor etikára és „Ne hagyj nyomot” (Leave no trace =LNT) alapelvekre fókuszál. A workshop magába foglal egyszerű vezetési és tanítási feladatokat, gyakrolatokatt. Mint outdoor trénerek, nagyon fontos, hogy képesek legyünk megtanítani csoportokat arra, hogy minimális hatást gyakorolojanak a körrnyezetre és hogy felelőségteljesen „használják” a természetet. A workshop résztvevői nek az eszköztára, olyan gyakorlatokkal gazdagodhat, ami ösztönözhet a fenntartható, környezetttudatos viselkedésre.

Módszerek: Személyes történetek – 5 perc; egy rövid,outdoor viselkedéssel kapcsolatos kérdőív eredményeinek a bemutatása – 10 perc; az LNT történelmének és elveinek a bemutatása interaktív módon – 5 perc; gyakorlatok mind a 7 alapelv tapasztalati úton való megtanulásához- 90 perc; kérdések – 10 perc

Célcsoport: Minden outdoor szakember (túrázók, hegymászók, kajakosok, stb), tanárok, nevelők, oktatók, szakemberek, akadémikusok, stb. Nincsenek követelmények és nincs létszám stop, akit érdekel az jöhet 🙂

Idő: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: Mindenki, aki outdoor ember (túrázók, hegymászók, kajakosok, stb), tanárok, nevelők, oktatók, szakemberek, akadémikusok, stb. Nincsenek követelmények és nincs létszám stop, akit érdekel az jöhet

Nyelv: Angol ( Magyar fordítás – szükség szerint)

Leave No Trace (LNT) is a set of principles, promoting outdoor conservation. The workshop will be focused on raising awareness about LNT. It will be a “hands on” experience – participants will be involved in activities to understand and learn how to practice each principle. Participants will learn not only how to practice the principles, but also to implement activities towards raising awareness about LNT within the groups they are working with.

The workshops will develop the participant’s awareness about outdoor ethics and LNT. The workshop will include simple field practices for sustainable outdoor leadership, teaching and personal practices. As outdoor educators, guides and trainers, it is crucial to be able to teach groups we are working with to practice minimal impact practices and enjoy outdoors responsibly. After attending the workshop the participants will enrich their practical toolbox for inspiring sustainable behavior.

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: Outdoor enthusiasts (hikers, climbers, kayakers, etc.), Teachers, Educators, Trainers, Practitioners, Academics, etc. No requirements and limitations for participation, only interest and care

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


Horváth Irma – Levendel Áron (Hu)

Önirányított tanulás: avagy mi a közös a megoldásközpontú team coachingban és a Tapasztalati Tanulásban? 

Self-directed learning: what is in common between solution focused team coaching and experiential learning?

A műhely két módszertan eszköztárából válogat olyan megoldásokat, amik az önirányított tanulást támogatják. Arra hívjuk meg a résztvevőket, hogy fedezzék fel velünk, hogy hogyan lehet klasszikus TT gyakorlatokra megoldásközpontú beszélgetést építeni és mi módon lehet megoldásközpontú gyakorlatokat a Kolb ciklus mentén feldolgozni.

A műhely résztvevői nemcsak új gyakorlatokkal bővíthetik az eszköztárukat, de a reflexiós beszélgetések vezetéséhez is kapnak inspirációt.

Interaktív workshop, amely során looped input módszerrel vizsgáljuk meg azt, hogy a TT és a megoldásközpontú team coaching hogyan támogatja az önirányított tanulást. Saját fejlesztésű low prep/no prep TT gyakorlatokat és megoldásközpontú elemeket élnek majd át közösen a résztvevők, amiket megoldásközpontú reflexiós beszélgetések során dolgozunk fel. Minden így levezetett Kolb ciklust meta-reflexió követ majd.

Idő: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: bárki, akit érdekel a téma

Nyelv: Magyar, tolmácsolást NEM biztosítunk!

The workshop chooses elements from two methods’ tools which promotes self-directed learning. We invite the participants to discover with us how can one build a solution focused discussion on classic experiential learning activities and how can one elaborate solution focused activities with the help of Kolb cycle

The participants of the workshop not only get to know new methods, but they get inspiration to lead reflectance discussions.

Interactive workshop while we examine with looped input method how experiential learning and solution focused team coaching support self-directed learning. The participants going to experience own developed low prep/no prep experiential learning practices what we elaborate with reflective discussions. Meta-reflextion is going to follow every deduced Kolb cycle.

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: Anyone

Language: Hungarian, we can’t provide English translation


 

Katia Almeida  (Portugal)

A döntéshozatal tanulása – tájfutással

Learning decision making through orienteering

A tájfutás nemzetközi versenysport, amely a versenyfutást ötvözi a tájolással. A versenyzők egy nagy részletességű, speciális térképet használnak, saját maguk választva meg az útvonalat, úgy, hogy a változatos és sokszor ismeretlen terepen megfelelő sorrendben és adott időn belül érintsék az ellenőrzőpontokat. 33 évvel ezelőtt kezdtem a versenyszintű tájfutást, és több mint 10 évig voltam a portugál nemzeti válogatott tagja. 25 évvel ezelőtt részt vettem a Portugál Tájfutó Szövetség megalapításában, később elkezdtem veszélyeztetett gyerekek számára tájfutó programokat szervezni. A sport specifikus jegyeire (térképolvasás, tájékozódás) építve tanítom a gyerekcsapatokat, hogy miként válasszanak és döntsenek ismeretlen közegben.

A műhely során azt vizsgáljuk meg a résztvevőkkel, hogy hogyan lehet különféle versenypályákat felállítani, hogy azok valódi kihívást jelentsenek a fiataloknak, kimozdítsák őket a komfortzónájukból, miközben megtanulnak jobb döntéseket hozni a maguk és a csapatuk számára. A műhely kiemelten foglalkozik a tanulságok hétköznapi életre való átültetésének, a tarnszfernek a módozataival.

A műhely fő célja bemutatni, hogy a térképolvasás és a természettel való kapcsolat együtt miként tudják segíteni a fiatalok döntéseit. A tájfutást a rizikóvállalás és döntéshozás speciális metaforájaként fogjuk alkalmazni.

Módszerek: Aktív tanulás – A résztvevőknek alkalmuk lesz próbára tenni magukat térképolvasásban, döntéshozásban és ismeretlen terepen való tájékozódásban.

Idő: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 perc / I. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Célcsoport: A műhelyt olyan szakembereknek ajánlom, akik nehéz élethelyzetben vagy életválságban lévő fiatalokkal, felnőttekkel dolgoznak. Továbbá azoknak a szakembereknek, akik az élményterápia outdoor ágát részesítik előnyben

Nyelv: Angol  (Magyar fordítás – szükség szerint)

Orienteering is a competitive international sport that combines racing with navigation. It is a timed race in which individual participants use a specially created, highly detailed map to select routes and navigate through diverse and often unfamiliar terrain and visit control points in sequence.

I’ve started competing in orienteering 33 years ago and I was part of the national Portuguese team for more than 10 years. I was one of the founders of the Portuguese Orienteering Federation. 25 years ago, I’ve started running programs in Portugal for at risk kids using orienteering. I use critical aspects of the sport (like map reading & navigation) to help kids learn how to make choices and decide, while in a small team navigating through unfamiliar terrain.

In this workshop, I want to explore with the participants different ways of setting up courses that will challenge youth to get out of their comfort zones while learning how to make better choices for themselves and the group. The transference of learning to the kids life is one of the critical aspects of the workshop.

The main goal is to use map reading and contact with nature as a way to help youth make decisions. Orienteering will be used as a practical metaphor to guide youth through the challenges of risk taking and decision making.

Methods: I will use active methods – learning by doing. The participants will be invited to participate in some map reading and decision making challenges, while navigating  through unfamiliar terrain

Location of the ws: Forest

Time: 2.2 panel 14.45 – 16.15 (- 18.15) / 180 min / I. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)

Target Group: I recommend this workshop for professionals that work with youth and/or adults that face difficult times in their life’s and are dealing with the challenges of change/changing. It is also for professionals that prefer an outdoor approach to adventure therapy.

Language: English (Hungarian translation – as needed)


Szünet / Break   (16.15 – 16.45)


 

 2.3 panel   (16.45 – 18.15)

workshopok és  prezentációk / workshops and presentations

 


 

Michal Keim (Slovakia)

Beilleszkedési tréningek elsőéveseknek – az Outward Bound Slovakiaval

Adaptation courses for first graders’ with Outward Bound Slovakia .

Bemutatkozik az Outward Bound Slovakia, az érdeklődők megismerhetik a szervezet misszióját, a célcsoportjait és az elérd eredményeket, sikereket, melyeket a fiatalokkal és felnőttekkel végzett munka során eddig elért. Szeretnénk megosztani a Szlovák OB  egyik legjobb gyakorlatát, mely egyben a legnépszerűbb kurzusunk is. Ez nem más, mint az első éveseknek kidolgozott “Beilleszkedési Tréning”, mely új osztályok és új kapcsolatok építésére fókuszál, legyen az általános-, közép-, vagy felsőfokú iskolában.

Bemutatjuk a tréning szerkezetét és tartalmát, a céljait és megosztunk több példát is a korábbi tapasztalati tanulásra épülő tréningekből –  melyek alapvetően az intézményen belüli és a szabadég alatt (expedícióban) zajló kurzusok kombinációja. A műhely teret kíván adni kérdéseknek és beszélgetésnek is.

Idő: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 perc

Célcsoport:

Nyelv: Angol, tolmácsolást NEM biztosítunk!

Short introduction of Outward Bound in Slovakia. Description of our mission, target groups and achievements in outdoor education with youth and adults.
OB Slovakia would like to share our best practice with you. We will present our most common type of course. It is adaptation course for first graders. It is focused on building new classes and relationships in the begging of primary, secondary school or high school.

We will present the structure of the course, aims and examples from former experiential courses which combines center-based and expedition courses. Slot for questions and answers.

Time: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 min.

Target Group: Anyone working in non-formal education

Language: English, we can’t provide Hungarian translation


 

Bányai Sándor – Kovács Nikolett ‘Nico’ (Hu)

Sequence – a fokozatosság elve a facilitátori munkában – 2. 

Sequence – the principle of graduality in facilitation work – 2.

A műhelymunka során elsősorban a fokozatossággal foglalkozunk. Alapvető fontosságú egy facilitátor munkája során, hogy a foglalkozásain résztvevők, az állapotuknak megfelelő sorrendben, a fokozatosság elvét betartva, célorientáltan kapják a kihívásokat.
De! Kell-e, akarunk-e olyan gyakorlatot bevetni, ami egyébként nem biztos, hogy tükrözi ezt az elvet, de akkora hatást gyakorol, ami sarkallja őket a következő megoldására?
Egy gyakorlat különböző nehézségű megvalósításán keresztül vetünk fel közösen olyan kérdéseket, amely a facilitátorként a foglalkozások megtervezésénél fontos szempontként kerülhetnek elő.

Cél: A fokozatosság elve az egyik alapvető élménypedagógiai elmélet, amit nap, mint nap a foglalkozásaink során szem előtt kell tartanunk. Összefügg a csoport megismerésével a kihívás szintjével, a csoport dinamikájával, a célokkal. Szükséges körvonalazni, hogy mit is jelent ez, hogyan bánjunk vele, fel lehet-e rúgni az alapvetéseket (ha igen, mikor). A workshop célja ezeknek a kérdéseknek a körvonalazása.

Módszer: A workshop első felében sajátélményű gyakorlaton keresztül vetünk fel kérdéseket, a fokozatosságról, a második felében közösen válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre.

Ez a workshop a “Szekvencia” műhely második része, ezen a napon már mélyülünk a témában.

Idő: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 perc

Célcsoport: Semmmilyen előképzettség nem szükséges. Olyan szakembereket várunk, akik már dolgoznak vagy terevzik, hogy csoportokkal fognak dolgozni. Bárki csatlakozhat, nem feltétel az előző napi workshopon való részvétel.

Nyelv: Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

Soon in English

Time: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 min.

Target Group:

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

Gallyas Veronika (Hu)

A szociális cirkusz gyakorlata 

The practice of social circus.

A szociális cirkusz a gyakorlatban azonnal kifejti hatását. A műhely során belekóstolhatunk, mit élnek át azok a hátrányos helyzetű fiatalok, akiknek rendszeres foglalkozásaink, valamint a zsonglőrködés évek óta részei a mindennapjaiknak. Akár néhány perc zsonglőrködés után javul a koncentráció, így kiváló módszer a hiperaktív és figyelemzavaros fiatalok energiájának levezetésére, miközben élményterápiás hatású az az öröm, amit egy-egy trükk elsajátításával éreznek a résztvevők. Ezt az élményt fogjuk megmutatni a kilencven perces foglalkozás során, amelyben belekóstolunk a zsonglőrlabda, a diabolo, a poi és az ördögbot fejlesztő hatásaiba. Megtudhatjuk hogyan épül fel egy szociális cirkuszi foglalkozás, valamint mik a hosszú távú célok egy-egy ilyen csoport vezetése során.

A szociális cirkusz a gyakorlatban azonnal kifejti hatását. A műhely során belekóstolhatunk, mit élnek át azok a hátrányos helyzetű fiatalok, akiknek rendszeres foglalkozásaink, valamint a zsonglőrködés évek óta részei a mindennapjaiknak. Akár néhány perc zsonglőrködés után javul a koncentráció, így kiváló módszer a hiperaktív és figyelemzavaros fiatalok energiájának levezetésére, miközben élményterápiás hatású az az öröm, amit egy-egy trükk elsajátításával éreznek a résztvevők. Ezt az élményt fogjuk megmutatni a kilencven perces foglalkozás során, amelyben belekóstolunk a zsonglőrlabda, a diabolo, a poi és az ördögbot fejlesztő hatásaiba. Megtudhatjuk hogyan épül fel egy szociális cirkuszi foglalkozás, valamint mik a hosszú távú célok egy-egy ilyen csoport vezetése során.

A zsonglőrködés egyszerre szól a fizikai aktivitásról, a logikáról, a fizikáról, a matematikáról, miközben fejleszti a mozgáskoordinációt, csapatépítő tevékenységnek is kiváló. Alkalmazása bármilyen oktatási, outdoor tevékenységbe változatosságot visz, szinte bármilyen témakör feldolgozásának eszköze lehet.

Módszer:  Bizalomjátékok, eszközbörze, asszociációs játékok, az előadás jelentősége

Idő: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 perc

Célcsoport: Mindössze kényelmes öltözetre van szükség. Célcsoport: Tanárok, szociális munkások, outdoor trénerek, bárki, aki gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttekkel foglalkozik, akár egyénileg, akár csoportban

Nyelv:  Magyar (Angol fordítás – szükség szerint)

Social circus substantially has it’s effect. During the workshop we can experience what does the disadvantaged youth live through in whom everyday life our workshops and juggling is present for years now. After few minutes of juggling concentration gets better, that’s why it is a good solution to deduce the energy of hyperactive youth and those who has concentration problems, while the joy that one feels managing to learn a new trick has the effect of adventure therapy. This experience is going to be shown during the workshop while we try the developmental effects of juggling balls, diabolo, poi and devil stick. We get to know how a social circus workshop is structured and what are the long term goals while leading a social circus group.

Juggling is about phisical activity, logics, physics, mathematics in the same time while it develops body coordination and it’s a good way of team building. It’s application diversify any kind of educational and outdoor activity, it can be a tool of elaboration of any kind of topic.

Methods: Trust games, presentation of tools, associative games, the importance of a performance

Time: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 min.

Target Group: Comfortable clothes. Target group: Teachers, social workers, outdoor trainers, anyone who works with children, youth or adults either individually or in groups

Language: Hungarian (English translation – as needed)


 

dr. Ales Neusar (Czhech Republic)

Természeti gyógyítás a tanácsadói gyakorlatban

Nature healing in counseling practice

Mit tudunk a természetben rejlő gyógyító lehetőségekről? Mindenkinek segít? Szükség van valódi vadonra? És hogyan segít nekünk? A zöld színen múlik? Erős fény? Lelassulás? Körök? Valami más? És hogyan vonhatjuk ezt be a mindennapi tanácsadó vagy vadonterápiás munkánkba? Ezek azok a kérdések, melyeket egy író próbál megválaszolni – friss kutatási eredményekre és tanácsadói tapasztalataira támaszkodva.

Cél: Megismerni: 1. hogyan gyógyít a természet, 2. hogyan egyesíthető a természet a hagyományos tanácsadó munkával/vagy a vadonterápiával

Módszer: prezentáció, beszélgetés, csoportfeladatok

Idő: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 perc

Célcsoport: Mindenkinek nyitott, pszichológusoknak, konzultánsoknak, veszélyeztetett kliensekkel foglalkozó szakembereknek, laikusoknak akik szeretik a természetet és kutatóknak

Nyelv: Angol, tolmácsolást NEM biztosítunk!

What do we know about the healing potential of nature? Does it help to everybody? Is the real wilderness necessary? And how does it help us? Is it the green colour? Strong light? Slowing down? Cycles? Something else? And how can we incorporate it into our everyday counselling practice or wilderness therapy? These are the questions that an author will try to answer – using current research findings and experience from his counselling practice.

Goal: Getting to know: 1) how the nature heals 2) how to incorporate nature into common counselling practice and/or wilderness therapy.

Methods: presentation, discussion, group activities

Time: 2.3 panel 16.45 – 18.15 / 90 min.

Target Group: anybody; psychologists; counselors; professionals working with at risk clients, lay audience who likes nature, and researchers.

Language: English, we can’t provide Hungarian translation


 

Tony Dixon – Misty Blakesley (USA)

A kapcsolódás magunkkal kapcsolódás a természettel  

Connecting to Ourselves is Connecting to Nature.

Idő:  2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.1 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Nyelv: Angol ( Magyar fordítás – szükség szerint)

Time: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 min / II. part

Language: English  (Hungarian translation – as needed)


 

Mariya Georgieva – Gergely Lovász (HongKong)

Ne hagyj nyomot, gyerünk! ..avagy hogyan lehet outdoor etikát tanítani?

Leave No Trace, Go! … or how to teach outdoor ethics?

Idő: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Horváth Irma – Levendel Áron (Hu)

Önirányított tanulás: avagy mi a közös a megoldásközpontú team coachingban és a Tapasztalati Tanulásban? 

Self-directed learning: what is in common between solution focused team coaching and experiential learning?

Idő: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Katia Almeida  (Portugal)

A döntéshozatal tanulása – tájfutással

Learning decision making through orienteering

Idő: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 perc / II. rész

! A workshop 2×90 perces, menet közbeni, szünetben való bekapcsolódásra már nem lesz lehetőség!

Time: 2.2 panel (14.45) – 16.15 – 18.15 / 180 min / II. part

! The workshop is 2 x 90 min. long, there is no possibility to join after it has already started (in break time)


 

Vacsora  a Kertben  /  Dinner in the Garden   (18.15 – 19.45)

 


 Esti Program / Social Evening Program

Nemzetközi Kerek-Akvárium /

International Round-Aquarium (Interactive Table)

(19.45 – 21.00)

Közös Érdeklődésű Asztalok – Zene és Barátkozás /

SOCIAL EVENING – Special Interest Groups Cafe – Music and Building Connections

(21.00 ->   )