ISMERTETŐ. REVIEW.


Sok izgalmas külföldi konferencia, képzés és a tavalyi MÁSODIK MAGYAR konferencia után eljött az ideje a hagyomány és közösség ápolásának: a HARMADIK találkozó megszervezésének. Most már saját tapasztalatunk van arról, hogy mi a haszna a személyes találkozásoknak, tapasztalásoknak, reflektálásnak és közös tanulásnak.

A tavalyi élményekre alapozva bízunk benne, hogy ismét nagyon különböző és rendkívül sokszínű szakember csapat fog együtt tölteni három izgalmas napot, azzal a szándékkal, hogy megismerjék egymást, hogy valamit tanuljanak magukról és lehetőség szerint kapcsolatba kerüljenek a természettel is.

 

Mi a konferencia célja?

 

 • Nemzetközi és hazai előadók, szakemberek közreműködésével széles körben bemutatni a módszertant és annak alkalmazásait a magyar szakmai közönségnek, döntéshozóknak, érdeklődőknek.
 • Tapasztalati tanulással foglalkozó, azt alkalmazó szakemberek bemutatkozása, kapcsolatépítése, eszmecseréje, szakmai kérdések, (például a szakma jövőképének) megvitatása, szakemberek továbbképzése.
 • Együttműködések kialakításának támogatása és közösségi célú, demokratikus értékeket képviselő párbeszédek kezdeményezése.
 • Hagyományteremtés – évente ismétlődő konferencia-sorozat elindítása.

 

Kinek szól a konferencia?

 

 • Mindenkinek, aki szeretné megismerni a tapasztalati tanulás elméletét és gyakorlatát vagy aki számára fontos, hogy a folyamat értékei mentén dolgozzon egyénekkel vagy csoportokkal.
 • A leginkább érintett szakmacsoportok: pedagógusok, szervezetfejlesztési tanácsadók, trénerek, coachok, outdoor trénerek, pszichológusok, terapeuták, szociális szakemberek, magas-kötélpálya instruktorok, tábori vezetők, képzők és más, emberekkel foglalkozó szakemberek.

A konferencia munkanyelve: MAGYAR és ANGOL

A külföldi előadókat és vendégeket tolmácsok segítik majd.

After so many exciting foreign conferences, trainings and the SECOND HUNGARIAN conference last year the time has come to continue the tradition and develop the community – by organizing the THIRD conference. Now we have some experience about the benefits of personal meetings, experiences, reflections and common learning.

Based on last year’s experiences we hope that there will be a very varied and diverse group of professionals, spending three exciting days together with the intention of getting to know each other, learning about themselves and getting in touch with nature also

 

What is the goal of the conference?

 

 • Is to introduce – with the contribution of international and Hungarian lecturers and professionals – the approach, the methodology and the applications of experiential learning to the Hungarian professional audience, to decision makers and to the interested public.
 • To provide an opportunity for experiential learning professionals to introduce themselves, to network, to exchange views, to discuss professional issues (for example the vision of the future for this profession), to provide trainings for professionals.
 • To support the development of cooperation, to initiate community-oriented dialogues based on democratic values. To create a tradition – to start an annual conference series.

 

Who is this conference for?

 

 • Is to introduce – with the contribution of international and Hungarian lecturers and professionals – the approach, the methodology and the applications of experiential learning to the Hungarian professional audience, to decision makers and to the interested public.
 • For everybody who would like to get to know the theory and practice of experiential learning, or feels drawn to its values and would like to incorporate them into his or her practice with individuals or groups.
 • The conference is mainly aimed at the following professional groups: Teachers, organizational development consultants, trainers, coaches, outdoor trainers, psychologists, therapists, social workers, high-rope course instructors, camp leaders, and other helping professionals.

 

The working languages: HUNGARIAN and ENGLISH

Foreign lecturers will be aided by interpreters. For English speaker guest we provide follower-interpreters on Hungarian workshops.


Milyen kérdésekre kaphatnak választ a résztvevők?

 

 • Mi a tapasztalati tanulás? (Hol, hogyan, milyen céllal alkalmazható?)
 • Mi az élménypedagógia? Mi a gyökere, milyen utat járt be és hol tart ma Európában, a Tengeren-túlon és Magyarországon?
 • Mi a vadon-, és kalandterápia? Hogyan kapcsolódik a természet a terápiás folyamathoz? Kinek, milyen indikációval alkalmazható? Hogyan kapcsolódik mindehhez az élményterápia? Kik, hogyan, hol alkalmazzák külföldön és itthon?
 • Mi a tapasztalati tanulás alapú szervezet-, vezető- és készségfejlesztés? Melyek a vállfajai és a ma ismert, alklamazott módszerei?
 • Mi az outdoor tréning? Mi az, ami már meghonosodott Magyarországon, ami már kissé megkopott és ami még el sem érkezett?
 • Mi a szakma története és mai megjelenési formái, tevékenységei és programjai külföldön és hazánkban?
 • Kik foglalkoznak ma Magyarországon ezzel a szakmával?
 • Hogyan válhat valaki tapasztalati tanulás alapú fejlesztővé/képző szakemberré? Hol, hogyan, kitől és mit lehet tanulni?

 

Milyen programok lesznek a konferencián?

 

 • Gondolatébresztő, bevezető plenáris előadások (keynoteok), világszínvonalú, meghatározó külföldi szakemberektől
 • Szekció előadások (panelekben) – kisebb létszámú projektbemutatók, történeti, elméleti/kutatási előadások
 • Workshopok – gyakorlati, interaktív műhelyek, bent és a szabadban egyaránt
 • Akvárium kerekasztal / Word Café – innovatív kerekasztal beszélgetések, ahol a meghívott előadók egy meghatározott témáról beszélgetnek és az érdeklődők is beszállhatnak a beszélgetésbe.
 • Rekreációs programok, kultúrális programok

 

 

What are the questions that the participants can expect to get an answer to?

 

 • What is experiential learning? (Where and how can it be applied and with what purpose?)
 • What is experiential education? What is it rooted in, how it grew and where is it now in Europe, in Hungary and in other parts of the world?
 • What is wilderness and adventure therapy? How is nature connected to the therapeutic process? Who can benefit from it? What are the indication for its use? Who applies it in Hungary and abroad, where and how?
 • What is experiential learning based organization, leaderships and skill development? What are its forms and applied methods?
 • What is outdoor training? What types of outdoor trainings are already established in Hungary? What types are already a bit outdated, and what are those types that haven’t even arrived yet?
 • What is the history of this profession? What are the current forms, activities and programs of this profession in Hungary and abroad?
 • Who practices this profession in Hungary?
 • How can somebody become an experiential education based trainer, professional? Where and how can it be learned? From who and what can be learned?

 

What kind of programs does the conference offer?

 

 • Thought-provoking, introductory plenary sessions (keynote speeches), from world-class, important foreign specialists.
 • Lecture sessions (in panels) – project presentations with a smaller number of participants, historical, theoretical, research lectures.
 • Workshops – practical, interactive, indoor and outdoor workshops.
 • Aquarium roundtable / Word Café – innovative roundtable talks, where the invited lecturers can engage in a specific subject and the participants can join the conversation.
 • Recreational programs, social/community events, cultural programs


Save