ELŐADÓK. PRESENTERS.


A teljes 3 nap programjainak áttekintése ITT olvasható.

PROGRAM

The overview of whole 3 day conference you can read HERE.

PROGRAM


Plenáris előadóink. Keynote Speakers.

 


Prof. Dr. Michael Gass

Prof. Dr. Gass, Michael (USA)

Mike professzor a New Hampshire-i egyetemen, és egyben igazgatója az Outdoor Behavioral Healthcare Center-nek. Doktori címét tapasztalati tanulás téma körében szerezte Colorado/Boulder egyetemen, míg a posztdoktori munkáját pár- és a család terápia területén végezte.
Részt vesz az OBHRC (Outdoor Behavioral Healthcare Research Cooperative) és NATSAP (National Association of Therapeutic Schools and Programms) programjainak a szervezésében és az elnöke AEE által indított Reap (Research and Evaluation of Adventure Programming) programmnak.
Mike az egyik legtöbbet publikáló szakember és kutató a kaland terápia területén. Számos képzés, egyetemi oktatás tananyaga alapul az ő írásaira (könyvek, cikkek, kutatási és program riportok) az Egyesült Államokban és szerte a világon.

Mike is a Professor and the Director of the Outdoor Behavioral Healthcare Center at the University of New Hampshire. He received his PhD in Experiential Education from the University of Colorado/Boulder and his postdoctoral work in clinical marriage and family therapy.
He also directs the OBHRC and NATSAP Research initiatives and is the Chair of AEE’s REAP initiative.
One of the most published Adventure Therapy professional and researcher. Many AT training, University Courses and education program’s curriculum in US and all over the World based on his works (books, articles, research and program reports…).Ping-Huang Liao

Liao, Ping-Huang (Taiwan)

Az Outward Bound Taiwan vezérigazgatója. A Team Adventure Corporation vezérigazgatójaként csapatépítő és vezetői tréningek szakértője. A GUNG HO TA Tanácsadói Cég haladó trénere.

A kínai Adventure Education Development Association ügyvezető igazgatója. Fontosabb mérföldkövek:

 • 1997-ben megkapta a PA (Project Adventure Inc. – Kalandprogram Projekt) engedélyét.
 • A PA program támogatása
 • A Team Adventure Co., Ltd. (csapatos kalandprogramokat bonyolító cég, Kft.) megalapítása
 • Megkapja a Nemzetközi Outward Bound engedélyét
 • 2008-ban megalapítja az Outward Bound-ot Taiwanon

Tréning tapasztalat:

Több ezer tréning cégek, kormányzati szervek, non-profit szervezetek, iskolák részére az USA-ban, Hongkongban, Taiwanon, Kínában és Délkelet Ázsiában – a Philips, Acer, McDonalds stb. részére középvezetői tréning program; a mezőgazdasági tanács, erdészeti hivatal menedzsereinek tízezreit képezte.

Outward Bound Taiwan CEO.
Authority of team and leadership training CEO of the Team Adventure Corp.
Advanced Trainer of GUNG HO TA Consultation Corp
Executive director of Chinese Adventure Education Development Association

 • Get the authorization of PA (Project Adventure Inc.) in 1997
 • Promote the PA program
 • Establish Team Adventure Co., Ltd.
 • Get the authorization of Outward Bound International
 • Establish Outward Bound in Taiwan 2008

Training Experience:
Thousands of training of corporation, government org, NPO, Schools among USA, HK, TW, China and SEAsia: Philips, Acer, McDonalds and so on. Mid-high mananger training program, council of Agriculture, forestry bureau, trained tens thousand of managers.Dr. Katia Almeida

Almeida, Katia (Portugal)

Katia Almedia élete küldetésének tekinti, hogy veszélyeztetett gyerekeket kössön össze nekik segíteni képes felnőttekkel.
1997 óta Katia számos innovatív programot hozott létre gyerekek és családok részére, emellett kiképezte és felügyelte a programban részt vevő szakembereket. A gyerekekkel és családokkal való munkája során mindig is előnyben részesítette a természet, valamint az outdoor, kaland és sportelemek használatát.
Portugáliában számos olyan fókusz-csoporttal működik együtt, melyek befolyással bírnak a gyerekeket és családokat illető törvényhozásra. Katia 2000-ben vette át a portugáliai Pressley Ridge kormányát, és azóta is ő tölti be a szervezet vezetői posztját. A csapatával az elmúlt 16 évben több mint 3500 gyermek életére volt hatással. 1998-99-ben egy Fulbright Ösztöndíj támogatásával az Egyesült Államokbeli Pressley Ridge-nél dolgozott. 2008-ban elnyerte a Pressley Ridge kitüntető Nicholas Hobbs díját. A Pressley Ridge-nél folytatott munkáján felül Katia trénerként dolgozik a Társdalami Vállalkozás Intézetének Üzelti Iskolájában, és tagja az igazgatótanácsnak az ESlider-ben (mely Portugália társadalmi vállalkozóinak vezető hálózata)

Katia ezen kívül tagja a GirlMove Alapítvány csapatának, mely kifejlesztett és megvalósított egy Vezetői és Társadalmi Vállalkozás Akadémiát fiatal nők számára Mozambikban.
Katia amellett, hogy klinikai szakpszichológus, rendelkezik egy MBA diplomával, és egy Sportpszichológia MA végzettséggel , valamint elvégzett egy “Pszicho-szociális intervenció gyerekekkel és családokkal” elnevezésű poszt-graduális képzést. A Harvard Kennedy School of Government and United Nations University for Peace iskola vezetőképzésén tanult, valamint végzettséget szerzett az INSEAD Social Entrepreneurship Programban is.

Katia Almeida mission in life is to connect vulnerable kids with significant adults by building relationships that really matter.
Since 1997 Katia has implemented many innovative programs for kids and families, trained and supervised staff in those programs. In her approach to kids and families she has always privileged the use of nature and adventure outdoor sports.
She is involved in several focus groups in Portugal that have influenced legislation and procedures concerning kids and families. Katia took the helm of Pressley Ridge Portugal in 2000 and has been leading the organization ever since. For the past 16 years with her team, they have impacted the lives of over 3,500 kids. In 1998-99 Katia won a Fulbright scholarship and worked at Pressley Ridge in the USA. In 2008 she received Pressley Ridge prestigious Nicholas Hobbs award. In addition to her work at Pressley Ridge, Katia is a trainer at the Social Business School of the Institute of Social Entrepreneurship and a Board Member of ESlider (Portuguese network of leading social entrepreneurs).
She is also part of the core GirlMove Foundation team that has developed and implemented the Leadership and Social Entrepreneurship Academy for Young Women in Mozambique.
Katia Almeida is a licensed clinical psychologist, has an MBA, a Master Degree in Sports Psychology, a Post-graduated course in psycho-social intervention with kids and families. She is specialized in leadership (Harvard Kennedy School of Government and United Nations University for Peace) and is certified by the INSEAD Social Entrepreneurship Programme.Huan Antonio “Tony” Dixon

Dixon, Huan Antonio “Tony”  (USA)

A kalandterápia és a tapasztalati tanulás területén Juan Antonio “Tony” Dixon több mint tíz éve dolgozik különböző célcsoportokkal,

 • kiemelten a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer keretében élő fiatalokkal (próbaidős, börtönben élő vagy kikerülés után),
 • különböző kezelést igénylő (pl. drogrehabilitációs, stb)
 • nevelőintézetekben élőkkel,
 • ill. halmozottan hártányos helyzetű, általában őslakos kisebbséghez tartozó gyerekekkel és kamaszokkal.

Az Új-Mexikó államban található Sante Fe Mountain Központ igazgatóhelyetteseként a feladatai közé tartozik a személyzet képzése, a kockázat menedzsment, a központ működtetése és változatos programok kialakítása. Tony jelenleg a VIII. Nemzetközi Kalandterápiás Konferencia támogatóbizottságának tagja – mely 2018. szeptemberében Austráliában kerül megrendezésre.

Juan Antonio “Tony” Dixon has worked in the field of Therapeutic Adventure and Experiential Education with youth in the juvenile justice system (probation and incarcerated youth), treatment, and shelters, and also with disadvantaged youngsters of Native People – for over ten years.
As the Associate Director of the Santa Fe Mountain Center in New Mexico USA, his role is overseeing staff training, risk management, operations and a wide verity programming for the center. Tony currently is on the committee that supports the 8th International Adventure Therapy Conference.Dr. Stephan Natynczuk

Dr. Natynczuk, Stephan (UK)

Stephan 1988 óta foglalkozik tapasztalati tanulás oktatással. A sok éven át szerzett gazdag tapasztalatok és akkreditált képesítések lehetővé tették, hogy mára profi kaland terapeutává válljon. A karrierjének egy rendkívül jelentős része a “My Big Adventure CIC” vállalkozás megalapítása és fenntartása. Ez a vállalkozás számos élmény-terápiás lehetőséget és képzést biztosít.
Stephan tiszteletbeli docens a Worcester Egyetemen, és vezetője Outdoor Learning intézménynek. Tudományos tanári diplomát szerzett , majd doktoriját állatok viselkedésével valamint szemiokémiával kapcsolatosan írta, és rendelkezik MBA fokozattal végrehajtó vezetés és management-ből.
Stephan egy jól képzett és akkreditált outdoor leader, coach, tanácsadó és tanácsadó szupervizor az Egyesült Királyságban.

Stephan has been providing experiential education since 1988 and on reflection he has had a very rich experience gaining experience, qualifications and accreditation over many years to become a professional adventure therapist.
A hugely significant part of his journey has been the challenge of creating and sustaining a social enterprise (My Big Adventure CIC) to deliver Adventure Therapy interventions and training.
He is a Honorary Senior Lecturer at the University of Worcester and a Leading Practitioner of the Institute for Outdoor Learning. He holds a teaching qualification in science, a doctorate in animal behaviour and semiochemistry, and a MBA in executive leadership and management. He is qualified and accredited in the UK as a counsellor and counselling supervisor and have a good collection of adventure leadership, coach and instructor qualifications.


Műhelyek és prezentációk vezetői. Workshop and Panel Presenters.

(A-Z)

 


Ping-Huang Liao

Balogh Beáta (Hungary)

Munkám, hivatásom fő célja, hogy elősegítsem a lelki fejlődést, eszközként használva a mozgás formáit, mint örömforrást. Számomra egy gyermek megszólítása a mozgás által olyan élmény, mely által összhangba kerülhetett önmagammal , és azzal , amit csinálok. A Zk Gyémánt munkatársaként célom elősegíteni, teret adni ahhoz, hogy a gyermekek a mozgáson keresztül önmagukról tapasztalatot szerezzenek, ezáltal tanulva a világot, és benne önmagukat. Jelenlegi munkahelyem a Zöld Kakas Líceum (2016-), mozgásfejlesztőként dolgozom.

Tanulmányok, tevékenységek:

 • Mozgásterápia lehetőségei fiatal, és felnőtt fogyatékkal élők fejlesztésében (táncterápia, jógaterápia, készségfejlesztő technikák)
 • Jóga, táncmeditáció, masszázsterápia, mint alternatív terápiás módszerek a pszichoszomatikus betegségek kezelésében
 • Mozgásfejlesztés lehetőségei ADHD/viselkedésproblémás/figyelemzavaros gyermekek fejlesztésében
 • Életúttervezés, életvezetési tanácsadás alternatív módszerekkel (Természeti környezetben különböző aktivitásokat használva eszközként)
 • Mozgásterápia alkalmazása, agressziókezelés lehetőségei elítéltek számára
 • Mozgásfejlesztés megkésett idegrendszeri fejlődésű gyermekekkel
 • Kalandtúrák vezetése csoportoknak, munkahelyi közösségeknek
 • Táncterápia, és táncmeditáció lehetőségei a tapasztalati tanulás módszerének tükrében
Main aim of my work and profession is to support spiritual growth, using different forms of movement as a source of joy. Addressing a child through movement is an experience for me, with which I can get into harmony with myself and with the things I am doing. As a Diamond-Level Colleague of Green Cock my aim is to support and give space for children to gain experience about themselves through moving, therethrough getting knowledge of the world and of themselves in it. Recent places of work is Green Cock Lyceum (2016-), as movement developer.

Studies, activities:

 • Possibilities of movement therapy in developing disabled youth and grown-ups (dance therapy, yoga therapy, skills developing techniques)
 • Yoga, meditation, massage therapy as alternative therapeutic methods in curing psychosomatic disorders ƛ Possibilities of developing motor skills in the method of developing children with ADHD/behavior/attention problem
 • Life planning, life management consulting through alternative techniques (out in the nature, using different activities as instrument)
 • Movement therapy, possibilities of handling agression for those convicted for comitting crimes
 • Movement developing for children with nervous-system growing problem
 • Adventure travel for groups and working teams
 • Dance therapy and possibilities of dance meditation in the mirror of experiential education.

 Ping-Huang Liao

Bányai Sándor (Hungary)

A PTE BTK címzetes docense, közoktatási és felnőttképzési szakértő, művelődési és felnőttképzési menedzser, szabadidő-szervező.

A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely pedagógus továbbképzési program alapítója és senior trénere.

 The honorary associate professor of Faculty BTK of The University of Pécs, expert of public education and andragogy, cultural and andragogial manager, recreational organizer. The founder and senior trainer of the Adventures and Dreams Occupational Workshop teacher further education program.


Ping-Huang Liao

Bárnai Árpád (Hungary)

A megerősítő tanulási közeg teremtése iránit kíváncsiságom és lelkesedésem azóta van meg, hogy elkezdtem dolgozni egy gyermekotthonban. Attól kezdve újra és újra tanulok, a tanulás, a dialógus, a játékosság és a kapcsolódás szerepéről. Arról, hogyan segíthetnek ezek az életünkben való navigálás során.

Tapasztalatok, szakmai múlt:
5 éven át dolgoztam egy gyermekotthonban gyermekfelügyelőként, szabadidőszervezőként. 4 hónapon át további tapasztalatot szereztem egy perui gyermekotthonban is. Mindkét helyen a tapasztalati tanulás változatos eszköztárával kísérletezve próbáltam hozzájárulni, hogy a fiatalok önállóan tudják alakítani sorsukat. Az ezt követő 5 évben az Élményakadémia és részben az Outward Bound Romania trénereként szereztem további tapasztalatot az élménypedagógia terén.
Tanulási utamon az élménypedagógiai képzéseken túl fontos mérföldkövek voltak a megoldásközpontú teamcoach és coach képzések, workshopok, a SALTO Training of Trainers trénerképzőjén való részvétel és a Tőlünk Nektek programsorozat szakmai kidolgozásában, megvalósításában és fejlesztésében való részvétel 2011 óta. (http://elmenyakademia.hu/tolunk-nektek/)

My curiosity and enthusiasm for the supporting educational environment began when I started to work in a children’s home. Since then, I keep on learning about the role of education, dialogue, playfullness and connection and how they can help us navigating life.
 Experiences:
I had worked for five years at a children’s home as a guardian and recreation organizer. I gained even more experience at a Peruvian children’s home where I had worked for four months.
At both places I tried to help young people to be able to independently shape their destiny with the diverse toolbox of experiential education. During the following five years I gained more experience in the field of experiential education working as a trainer at Élményakadémia and in part-time at Outward Bound Romania.
Besides these experiential education trainings, there were several important milestones on my educational path: solution-focused team-coach and coach trainings, workshops, SALTO Training of Trainers, and participating in the professional design, execution and development of „Tőlünk Nektek – From us to you” program series since 2011. (http://elmenyakademia.hu/tolunk-nektek/)

 Ping-Huang Liao

Besnyi Szabolcs (Hungary)

Az akkreditált pedagógus-továbbképzésein tanítóknak, tanároknak, óvodapedagógusoknak mutatja meg, hogy a játék és az élménypedagógia segítségével hogyan tudják elérni, hogy a diákjaik együttműködjenek, érdeklődjenek a tananyag iránt, tiszteljék egymást és a pedagógust, ne legyenek agresszívek, betartsák a szabályokat, de ugyanakkor kiálljanak magukért, adjanak teret a saját kreativitásuk kibontakozására. Továbbá arra törekszik, hogy megmutassa, hogyan lehet úgy iskolai vagy osztályrendezvényeket, vetélkedőket szervezni, hogy az a szervező pedagógusnak is pozitív élmény legyen.

A Játék nem játék! és A játék az osztályban című könyvek társszerzője.
A Játékra fel! online akkreditált pedagógus-továbbképzési program alapítója.
A Katalizátor Pedagógusképző Központ vezetőtrénere.
A Tanulási Zóna Kft. társtulajdonosa.
A folytatásért kattints a honlapcímekre:
www.tanulasizona.hu
www.pedagoguskepzo.hu
www.jatekrafel.hu

 On my accredited teacher further education courses I show teachers, kindergarten teachers how they can achieve the following goals with the help of games and experiential education: make their students cooperate with them, raise their interest in the material, respect each other and the teacher, not be aggressive and obey the rules but at the same time stand up for themselves, give themselves space to realise their creative potential. I also strive to show how class events and competitions can be organized in a way that it is a positive experience for the organizer teachers also.

Co-author of the Game is no game! and the Games in the classroom books. Founder of the “Let’s play” online, accredited teacher further education program. Leading trainer of the “Katalizátor” Teacher Training Centre, co-owner of the Education Zone ltd.
To find out more information, click on the following links:
www.tanulasizona.hu

www.pedagoguskepzo.hu
www.jatekrafel.huPing-Huang Liao

Blakesley, Misty (USA)

Misty a Santa Fe Mountain Centerben dolgozik, elsősorban őslakos amerikaiakkal, bűncselekmények áldozataival, bűnelkövető fiatalokkal (előzetes, szabadlábon lévő, pártfogói vagy elterelési programban), és más sérülékeny csoportokkal. A gyógyításnak és növekedésnek azokat a formáit támogatja, melyek felfedeznek és kapcsolódnak mind a belső, mind a külső, természeti világgal.

Természetet nagyra értékelő jóga oktató és szikla-, hegymászó instruktor. Egyetemi tanulmányait az Amerikai Indián Művészet Intézetében folytatta, tézise az ember és a természet kapcsolatáról szólt.

Misty works at the Santa Fe Mountain Center with Native Americans, survivors of violence, youth in jail and on probation, folks in recovery, and other vulnerable populations. She encourages healing and growth through exploring and connecting with both the inner and outer natural worlds.
She is a Nature appreciator, yoga teacher, and head rock climbing instructor. She did her thesis at the Institute of American Indian Arts on human’s connection to nature.


Ping-Huang Liao

Braun József (Hungary)

Társaimmal 20 éve hoztuk létre az MH Líceum Alapítványt, amely működteti a Zöld Kakas Programot. Olyan fiatalokkal foglalkozunk, akik egyrészt kisodródnak a többségi iskolákból, másrészt különös képességekkel és tehetségekkel rendelkeznek – “zűrös helyzetű” fiatalokként azonosítjuk őket. Kutatjuk, hogy: kicsodák ők – eredményeinket iskola működtetésében hasznosítjuk. Kezdettől fogva meghatározó szereplője vagyok a Zöld Kakas Programnak.

Az utóbbi húsz évben érdeklődésem egyre inkább a “zűrös helyzetű” fiatalok és a számukra megfelelő környezet kialakítása és működtetése felé fordult. Másfél évtizede – munkatársaimmal együtt – komoly kutatásokat végzünk megtudni azt, hogy “kicsodák” ők. Azt már látjuk, hogy ők jelen vannak az Ösvény konferencia célcsoportjában is, a start-upok világában is, a zenei fesztiválokon is stb. Hatalmas energiák, drive-ok működnek bennük, különös érzékenységek, különös képességek birtokosai. Azt is tudjuk már, hogy a korábban ismertekhez képest újszerű szervezeti környezetben vannak otthon – ezt ethosz-orientált szervezetnek nevezzük, amit az ú.n. evolúciós szervezetelmélet kapcsol a korábban kialakult szervezet-féleségekhez.

Ennek a szakmai rendezvénynek mentén, lehetőséget biztosítunk minden érdeklődőnek, hogy saját élményt szerezzen a szakmai műhelyünk által kidolgozott mérési, feltárási eszközök használatáról, abból származó eredmények megismeréséről. Ehhez hozzáférnek a vasárnapi workshop leírásban szereplő linkeken keresztül.

www.zoldkakas.hu

20 years ago, me and my colleagues founded the MH Alapítvány, which also operates the Zöld Kakas (“Green Rooster”) Program. This program is dealing with young people who were dropped out from regular schools while they have special abilities and talents – we identify them as “young people with chaotic background”. We are curious who they are – our results are utilized in the operation of the school. From the very beginning, I have a crucial role in the Zöld Kakas Program.
In the last twenty years, my interest increasingly turned to the “youngsters with chaotic background” and to the development and operation of the right environment for them. One and a half decades – along with my colleagues – we carried out serious research to find out that “Who they are”. We can already see that they are present in the target group of the Trail conference, in the start-up world, in the music festivals, and so on. They are driven by great energies and holders of particular sensitivities, as well as special skills. We also know already that they feel home in a novel organizational environment – we call it ethos-oriented organization.


Ping-Huang Liao

Csákváriné Lődi Krisztina (Hungary)

Gyógypedagógus vagyok, szomatopedagógia és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végeztem.
Dolgoztam már súlyosan és halmozottan sérült kamaszokkal, autista és mozgássérült gyerekekkel. Jelenleg értelmi akadályozott fiatalokkal foglalkozom, amit a világ legizgalmasabb munkájaként élek meg.
2010 óta vagyok aktív tagja a Verocs Mozgás – és Élményterápiás Szakosztálynak, ahol nagyon sok gyereknek és fiatalnak segíthettem és ahol minden barlangi foglalkozás kihívás és élmény. Rengeteg olyan dolgot tapasztaltam és tanultam, amit a mindennapi munkám során is rendszeresen alkalmazni tudok.

I am a special education teacher. I got my degree with specialization in somato-education and education for menatlly disabled. I have worked with adolecents with serious and multiple disabilities, autistic and disabled children. Currently I am working with mentally handicapped young people which I consider to be the most exciting work in the world. Since 2010 I have been an active member of the Verocs Movement and Adventure Therapy division, where I was able to help a lot of children and teenagers, and where every session in a cave is a challenge and an experience. I have experienced and learned a lot of things that I can regularly use in my everyday work.


Ping-Huang Liao

Dobák Eszter (Hungary)

Az élménypedagógiával a színházon keresztül ismerkedtem meg résztvevőként és csoportvezetői asszisztensként (Földessy Margit Drámastúdió, The Oxford School of Drama). 2015-ben szervezeti kommunikációból diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetemen, további élménypedagógiai és outdoor továbbképzéseimet (Outward Bound Romania, Outward Bound Oman, Kétté Alapítvány, Boros András) gyakorlatba ültetve diplomázásomat követően szervezeti trénerként kezdtem el dolgozni többnyire együttműködés fejlesztés, konfliktusmenedzsment, ügyfélkezelés és kommunikáció területén. 2016 nyarán az American Councils Moldova felkérésére egy egy hónapos Leadership&Personal Development programot terveztem és facilitáltam fiatalok számára. 2016-tól az Outward Bound Romania trénerjelöltje, 2017-től pedig trénere vagyok.

I got introduced to experiential pedagogy through the theatre as a participant and teaching assistant (Földessy Margit Drama Studio and The Oxford School of Drama). In 2015 I graduated in Corporate Communication at the Corvinus University of Budapest, after which I participated in further experiential and outdoor trainings (Outward Bound Romania, Outward Bound Oman, Kétté Alapítvány, Boros András), and, to use my graduation in practise I started to work as a corporate trainer in the field of cooperation development, conflict management, costumer care and communication. In the summer of 2016 I organised and facilitated a one month Leadership&Personal Development program for youth at the request of American Councils Moldova. From 2016 I am the trainer candidate of Outward Bound Romania and from 2017 I am one of their trainers.


Ping-Huang Liao

Faragó Tamás (Hungary)

A Verocs Barlangász Szakosztály vezetője vagyok. Több mint 10 éve a fogyatékkal élő, halmozottan sérült- gyermekek számára rendszeres barlangi élmény- és mozgásterápiát szervezünk a Pál-völgyi-barlangrendszerben.
A terápia célcsoportja mozgásszervi-, érzékszervi-, értelmi-. hallás- fogyatékos és autista gyermekek, akik között halmozott fogyatékosok is vannak.
A barlangi környezet olyan miliőt biztosít, amelyben élményeken, kalandokon keresztül „észrevétlenül” valósul meg a terápia. A gyermekekben nem is tudatosul, hogy korrekciós, fejlesztő foglalkozáson vannak, mégis jobb hatásfokkal működik a terápia, mint egy épített tornateremben.
Eredményeink, nyugodtan mondhatjuk, szemmel láthatóak. A gyermekek fejlődése az idők során jól megfigyelhető. Szemünk előtt ügyesednek a gyerekek, mozgásuk, térérzékelésük biztosabbá válik. A túravezető választhat egyre újabb, komolyabb kihívást jelentő barlangszakaszokba. egyre magabiztosabbak az elején megszólalni sem merő, negyed óránként pihenni kényszerülő kis lurkók.
Eredményeink bemutatására meghívtak 2015-ben az olasz Barlangász Szövetség Konferenciájára, a Mozgássérült szekcióba előadni.

I’m the leader of the section. In the past ten years we regularly organise experiential and movement therapy for children with disabilities in caves. The target group of the therapy is: kids with locomotory, organoleptic, mental, hearing problems and autistic children, among them there are also ones with multiple disabilities. The ambience of the cave guarantee a millieu in which the therapy works „without anyone noticing it”, with experiments and adventures. The children don’t realise that they are in a developmental activity, but it works with better efficiency than activities in a gym. Our results are visible. The development of the children can be noticed over time. The kids become able to do more and more things, their movements and spatial perception become more secure. The tour leader can choose more and more challenging parts of the caves to the kids who in the begining are afraid to say a world and need to rest in every fifteen minutes. In 2015 we were invited to the conference of the Italian Caving Association to the Disability Section to present our results.


Ping-Huang Liao

Foster, Suzanne (USA/Italy)

Tánc és Koreográfia BFA végzettséggel rendelkezik, valamint képzett pilates- és gyrotonic oktató. 15 éven keresztül volt professzionális táncos, valamint táncot tanított gyerekeknek és felnőtteknek is. 2014-ben Olaszországba költözött, és elkezdett a Drama Teatro-val dolgozni és létrehozni a „Mov’in English” projektet. Számos workshopot tartott Modena állami iskoláiban és magán iskola-előkészítőkben tanároknak és gyerekeknek egyaránt.

A „Mov’in English” („Mozgó Angol”) a játékon keresztül való angoltanulás módszere. Célja az ösztönző környezet megteremtése a térbeli tudatosságon, a képzeleten, a test megértésén, történetmesélésen, fizikai tárgyakon, páros gyakorlatokon és mozdulatokon keresztül. Ily módon tapasztalatok által válik lehetővé a nyelvtanulás a memorizálás helyett. Ennél a módszernél a tanulás a testben kezdődik – a tanulás központjában. Ismétléseket használnak, hogy a tanuló különböző szituációkban tapasztalhassa meg a nyelvet. Minden tapasztalás egyedi és személyes, lehetővé téve a minél inkább széleskörű és tiszta megértését a nyelvhasználatnak.

Suzanne Foster has a BFA in Dance and Choreography and certifications in Pilates and Gyrotonics. She has danced professionally and worked teaching dance to adults and children for 15 years. In 2014 she moved to Italy and started working with Drama Teatro to create Mov’in English. She has created several workshops for teachers, children, public school districts in Modena, and a private pre-school.
Mov’in English is a system of teaching English through play. My goal is to create a stimulating environment by using spatial awareness, imagery, understanding of the body, storytelling, physical objects, partnering and movement relationships. In this way the language can be learned through experience rather than memorization. This way of learning starts in the body, core of the learning center, and uses repetition so that the students experience the language in a variety of situations. Each experience is unique and personal, allowing for a more wide-range and clear understanding of how the language is used.


Ping-Huang Liao

Gallyas Veronika (Hungary)

18 évesen kezdtem el a zsonglőrködést, majd a Sziget Fesztiválon dolgoztam 1994-től 2003-ig szervezőként. Kereskedelmi végzettséget szereztem, majd 2000-ben megalapítottuk a Magyar Zsonglőr Egyesületet. 2003 óta dolgozunk a szociális cirkusz területén. Előadásokat szervezünk, ösztöndíjakat segítünk megpályázni hátrányos helyzetű és érdeklődő fiataloknak. A Cirque du Soleil képzésein folyamatosan fejlesztjük magunkat a szociális cirkusz területén.

A Magyar Zsonglőr Egyesülettel 2003 óta vezetünk szociális cirkuszi csoportokat. Munkacsoportunk tagjai jelenleg rendszeres foglalkozásokat tartanak a borsodi Dr. Ámbédkar Iskolában, a Heim Pál Gyermekkórház pszichológiai osztályán és a pesterzsébeti Pince Klubban. Utóbbi elnyerte az Új Európa Alapítvány MOL Gyermekgyógyító programjának támogatását. 2016-ban megnyílt az Inspirál Cirkuszközpont, amelyben rendszeres gyerek és felnőtt zsonglőrórákat, ingyenes nyílt napokat tartunk. Célunk azonban nem profi artisták képzése, hanem a cirkuszi műfajok elsajátítása során a személyes és közösségi készségek fejlesztése. Labdákat dobálni tanítunk, de céljaink a tanulási készségek fejlesztésétől a társadalmi befogadás elősegítéséig terjednek. A zsonglőrködés bizonyítottan fejleszti a mozgáskoordinációt, a bal és jobb agyfélteke közötti információáramlást, segít a diszlexia, diszgráfia leküzdésében, ezen kívül segíti az együttműködést, csapatépítésként is funkcionál.

Weblapok:
https://acirkuszmindenkie.wordpress.com/a-szocialis-cirkusz/
http://zsonglor.hu/

I started to juggle when I was 18, then I worked at the Sziget Festival as organiser from 1994 to 2003. I obtained my trade qualification and in 2000 we found the Hungarian Juggling Association. Since 2003 we work in the field of social circus. We organise performances and help disadvantaged youth and others who are interested to submit to scholarships. We keep on developing ourselves at the Cirque du Soleil social circus trainings.

With the Hungarian Juggling Association we run social circus workshops since 2003. The members of our working group hold social circus workshops regularly at the Dr. Ámbédkar School, the Heim Pál Children’s Hospital’s psicological department and the Pince Klub of Pesterzsébet which won the support of the New Europe Foundation’s MOL Child Healing Programme. In 2016 we opened the INspiral Circus centrum where there are children and adult juggling classes and free open days. Our goal is not to train professional acrobats but the development of personal and social skills while practising circus. We teach how to juggle but our aims are various from the development of learning skills to promoting social inclusion. Juggling proved to develop body coordination, the information exchange between the two celebral hemispheres, it helps to fight the dyslexia, dysgraphia, it increases cooperational skills and it’s a good way to team building as well.

Web pages:
https://acirkuszmindenkie.wordpress.com/a-szocialis-cirkusz/
http://zsonglor.hu/Ping-Huang Liao

Georgieva, Mariya (Hong Kong)

5 évvel ezelőtt részt vettem egy outdoor tapasztalati tanulásról szóló programon, ami új dimenziókat nyitott meg a számomra és azóta beleástam magam ebbe a témába. Abban a szerencsében volt részem, hogy számos európai és ázsiai országban járhattam, különböző perspektívákat tanulhattam meg az outdoor tréningek módszereiről. Ázsiában szerzett tapasztalataim triggerként is szolgáltak a jobb környezettudatosság kialakításához.

Jelenleg outdoor trénerként dolgozom, aki több időt tölt egy sátorban, mint a saját ágyában. Az elmúlt években számos outdoor programot vezettem több száz, eltérő korú, hátterű és nemzetiségű résztvevőnek. Számos európai és ázsiai Outward Bound szervezetnek dolgozok, mint oktató és mint projekt koordinátor. Jelenleg Hong Kongban élek, ahol egy nagy multikulturális környezetben dolgozom, elsősorban tengeri kajakozást és expedíciókat vezetek, valamint az új oktatók mentorálásával és jelenlegi programok környezetvédelmi fókuszának a kialakításával foglalkozom. Mint „Leave no trace” (“Ne hagyj nyomot”) mester oktatónak az a küldetésem, hogy természet iránti, felelősségteljes alkalmazásokat tanítsak.

5 years ago I participated in an outdoor education program. This experience opened up new dimensions for me. Since then I have dived deep in the experiential education field. I have been lucky to travel and work in countries across Europe and Asia, where I got different perspectives about the outdoor education industry. My experience in Asia were a trigger to focus more on environmental awareness.
Currently I am an outdoor practitioner, who spends more time in a tent, than in her own bed. In the last years I have led hundreds of participants of different, age, background and nationalities on outdoor courses. I have been working in several Outward Bound School across Europe and Asia as an instructor and project coordinator. Currently I’m in Hong Kong, where I am working in a very multicultural environment, leading mostly sea kayaking and hiking expeditions, mentoring new instructors and working on developing the environmental focus of the current programs. As a Leave No trace Master Educator my mission is to inspire responsible practices for enjoying nature.


Ping-Huang Liao

Gerencsér Dóra (Hungary)

Az ELTE tanácsadó szakpszichológus képzés végzős hallgatója vagyok. Pszichológus pályámat egy második esély középiskola “más utakon járó” kamaszaival indítottam el. Ekkor, 2013-ban kezdtem élménypedagógiában képződni, a Vadaskert képzésein és egy Élményakadémia által szervezett nemzetközi tréningen vettem részt. Tudásom jelenleg a BIOM csapat Magamvadon projektjében (https://www.facebook.com/BIOM-Magamvadon-922014331248747/) és munkám mindennapos színterein (általános iskolásoktól egyetemistákig) egyaránt hasznosítom. Szemléletemet az integratív hipnoterápia, a KIP és a kognitív terápia iránti érdeklődés is meghatározza.

Pszichológusi pályafutásom során általános iskolásokon át egyetemistákig foglalkoztam különböző korú, hátterű gyerekekkel, fiatalokkal. Tanulmányaim során arra törekedtem, hogy képes legyek biztonságos keretek között változást elősegítő élményeket adni másoknak, így jutottam el az élménypedagógiához és építettem be szakmai szemléletembe és eszköztáramba. A BIOM társalapítójaként az a célom, hogy minél több fiatalhoz eljusson a Magamvadon.

I am in my final year at consultant psychologist course at Eötvös Loránd University in Budapest. I started my career as a psychologist in a second chance high school where I worked with teenegers who take ’different paths’. In that year, in 2013 I started a course in experiential education in the Vadaskert Foundation and I participated in an international course organised by the Élményakadémia (a Hungarian foundation based on experiential education and therapy). I use my knowledge in the BIOM’s ’Ownwilderness’ project and in my everyday work with children and youth. My approach is formed by my interest to the integrative hypnotherapy, to the KIP (Complex Instructional Program) and to the cognitive therapy.
During my career as a psychologist I worked with children and youth from different backgrounds, from primary school to university. In my studies I aimed to be able to give change-enhancing experiences with safe boundaries to others. That is how I got into the experiential education and how I built it in my approach and toolbar. As the co-founder of BIOM my goal is to reach greater numbers of youth with our program ’Ownwilderness’.


Ping-Huang Liao

Grant, Frank J. (UK)

Több, mint 40 év tapasztalat a szociális munka/tapasztalati tanulás/vadonterápia területén.

Szakmai képesítések:

 • 1977 Egyetemi diploma ifjúsági és közösségi munka szakon – University of Durham.
 • 1986 Egyetemi diploma szociális munka szakon – Newcastle-Upon-Tyne Polytechnic.
 • 1993 Képesítés szociális munka és tanácsadás szakterületen. – Glasgow Institute.
 • 2003 Cert. Ed. UCLAN
 • 2008 Képesítés vadon- és kaland tapasztalatok terápiás alkalmazása területén
 • Pszichoterápia (tranzakcióanalízis) (3 év, részidőben)
 • Integrált pszichoterápia (1 év, részidőben)

Egyéb végzettségek/díjak:

 • Magashegyi túravezető képesítés
 • Accredited Practitioner of the Institute for Outdoor Learning [APIOL]
 • Tranzakcióanalízis
Over 40 years in the field of social work/experiential education/wilderness therapeutic work.
Professional Qualifications:
 • 1977 Dip. In Youth & Community Work – University of Durham.
 • 1986 Dip. In Social Work: C.Q.S.W. – Newcastle-Upon-Tyne Polytechnic.
 • 1993 Cert. In Social Work Counselling Skills. Glasgow Institute.
 • 2003 Cert. Ed. UCLAN
 • 2008 Certificate in Therapeutic Application of Wilderness & Adventure Experience

Additional Ancillary Personal Development:

 • Psychotherapy (Transactional Analysis) (3 years, part time)
 • Integrated Psychotherapy (1 year, part Time)
 • Ancillary Qualifications/Awards:
 • Mountain Leadership Certificate
 • Accredited Practitioner of the Institute for Outdoor Learning [APIOL]
 • Transactional Analysis 101

www.triversecentre.com

 


 


Ping-Huang Liao

Gutmann, Markus (Austria)

2006 óta tagja és 2010 óta elnöke vagyok az Association IOA® – Outdoorprojekte für Bildungsinstitutionen-nek. Független tréner és konzultáns a szociális és gazdasági szektorban. Projektmenedzsment az outdoor tapasztalati oktatás, szociális terápia és gyógyszeres terápia terén. Tréningek és workshopok tartása különböző témákban és intézményeknél.

Honlap: www.bildung-ioa.at

Szakmai háttér:

 • Szociálpedagógia egyetemi tanulmányok,
 • posztgraduális tanulmányok „Tréning és Tanácsadás”, tapasztalati tanulás és fejlesztés a Bécsi Egyetemen (Integrative Outdoor-Aktivitäten®)
Since 2006, active member of the Association IOA® – Outdoorprojekte für Bildungsinstitutionen, since 2010 chairman.
Independent trainer and consultant in social and economic sectors.
Management of projects in the field of outdoor experiential education, social therapy and long-term drug therapy. Training and leadership of workshops on various topics and institutions.
Professional background:
 • Study of social pedagogy
 • Post graduate study of “Training and Consulting”, that is experience based learning and development at the University of Vienna (Integrative Outdoor-Aktivitäten®)

 


 


Ping-Huang Liao

Hemmelmayr, Paul (Austria)

 • Építőmérnöki és vízgazdálkodási tanulmányok a természeti erőforrások és élettudományok egyetemén (1984-1993)
 • Rendszerszemléletű családterápiás végzettség (1994-2002)
 • Outdoor Training and Developement/Integrative Outdoor Activities mesterképzés, IOA (2009-2013)
 • Szabad pszichoterápiás praxis (2002-től)
 • Férfiak konzultációs irodája (2001-2011)
 • Családterápia ambuláns gyermekegészségügyi intézményben (2004-2011)
 • „Rettet das Kind Niederösterreich” – családok támogatása gyermekvédelmi kontextusban (2003-tól)
 • Pszichoterapeuta, rendszerszemléletű családterápia a fiúkra és családjaikra specializálódva (2002-től)
 • Gyermek- és ifjúsági pszichoterapeuta (2016-tól)
 • Outdoor Training és Fejlesztés MSc, Bécsi Egyetem (2013)
 • Mesterdiploma címe: Az Integratív-Outdoor-Tevékenységeken alapuló akció-orientált módszerek alkalmazhatósága a rendszerszemléletű családterápia és coaching során kettő, gyerekeknek és fiataloknak szóló csoportprogram példáján keresztül (2013)
 • A mestertézis prezentálása a 15. EOE Szemináriumon Salzburgban, 2016-ban

Tapasztalatok:

 • családokkal folytatott pszichoterápia (1999 óta),
 • fiatal csoportokkal való erőszak-ellenes csoportmunka iskolai keretek között (2003-tól)
 • gyermekek és fiatalok pszichoterápiás csoportjai (2009 óta)

Honlap: www.hemmelmayr.at

 • Study of civil engineering and water management at the university of natural resources and life sciences (1984-1993)
 • Qualification in systemic family therapy (1994-2002)
 • Masterstudies in Outdoor Training and Development/Integrative Outdoor Activities, IOA (2009-2013)
 • Free psychotherapeutic practice (2002-ongoing)
 • Mens counselling office (2001-2011)
 • Family therapy in an outpatient child health care centre (2004-2011)
 • “Rettet das Kind NÖ”, to support families in the youth welfare context (2003-ongoing)
 • Psychotherapist, systemic family therapy, with special focus on boys and their families (2002-ongoing)
 • Child- and youth psychotherapist (2016-ongoing)
 • Master of Science (MSc) in Outdoor Training and Development, University of Vienna (2013)
 • Masterthesis: Implementation of action-orientied methods which are based on the concept of Integrative-Outdoor-Activites in systemic familiy therapy and coaching by example of two group offerings for children and adolescents (2013)
 • Presentation of the Masterthesis at the 15. EOE Seminar 2016 in Salzburg

Experiences:

 • Psychotherapeutic work with families (since 1999)
 • Group work with youth in school-workshops against violence (since 2003)
 • Psychotherapeutic groups of children and youth (since 2009)

Homepage: www.hemmelmayr.atPing-Huang Liao

Horváth Irma (Hungary)

Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező kreatív, elszánt szakértő vagyok számos területen. A legfőbb szakterületeim a tanulás, fejlődés és képzés. Büszke vagyok magamra, hogy jó eredményeket értem el az érdekelt felek szükségleteinek gyors analízise és arra adott megfelelő válasz területén. Természetes tehetségem a komplex szervezési tervek implementálása időkorlátozás alatt, szenvedélyem pedig önmagam és csoportom fejlesztése. Jelenleg saját vállalkozásomat fejlesztem, ami személyre szabott személyes készségfejlesztési programokra specializálódott, amik tapasztalati tanulási alapelvekre épülnek.

http://moreatraining.com/

https://www.linkedin.com/in/irma-horvath-3209b1ab/

I am a creative and dedicated professional with experience working internationally in multiple contexts. My main areas of expertise are learning and development and training. I pride myself on my proven track record in quickly analysing and responding appropriately to the needs of stakeholders; my natural talent for successfully implementing complex organisational plans while under time constraints; and my passion for developing both myself and my team. Currently, I am managing my own company that offers tailor-made soft skills training programmes that build on the principles of experiential learning.


Ping-Huang Liao

Horváth András (Hungary)

Az általam létrehozott Élményzóna projekt alapfilozófiája, hogy szándékoltan szokatlan helyzetbe hozzuk a résztvevőt, ezáltal kimozdítjuk a komfortzónából, hogy egyre magasabb kihívást jelentő feladatokon keresztül megismerje saját és társai határait. Mi olyan fejlesztő tréningeket, kalandos programokat, vetélkedőket és akkreditált tréninget szervezünk, melyek pontosan azokat a kompetenciákat fejlesztik, melyeket könyvekből, illetve a monitor előtt ülve nem lehet elsajátítani, mégis elengedhetetlenek a hétköznapi működésünkhöz. Ebben remek segítség az Élménypedagógia!

Szakmai háttér:

 • Humán erőforrás tanácsadó (2005), PTE Felnőttképzési Kar (2006 óta folyamatosan csoportdinamikai, konfliktuskezelés, kommunikációs, tárgyalástechnika, asszertivitás, pályaorientációs tréningek vezetése)
 • Outward Bound (2007, Szováta, 120 órás trénerképző)
 • Aquarius kör outdoor tréner önképző kör (2008, Élményakadémia által szervezve)
 • Sport Általi Nevelés Műhely (2008, szekszárdi központtal képzés Szovátán)
 • PTE Felnőttképzési Kar (2009, Szováta képzés)
 • Drámapedagógia (2009)
 • Pressley Ridge (30 órás tanfolyam)
 • Kalandok és Álmok (2008 BP-képzés, 2009, , Nyíregyháza-nagytábor)
 • Mobilitás képzések (2009, 2010, nonformális módszerek az ifjúsági munkában, együttműködés-konfliktuskezelés az ifjúsági munkában)
 • Általános tréner (2011, Pécs 480 órás)
 • Az Élményzóna projekt létrehozása 2012. www.elmenyzona.hu, www.facebook.com/elmenyzona

Tapasztalat hátrányos helyzetű gyermekeknél:

 • Szedres speciális gyermekotthon 2014 óta,
 • Szigetvári Speciális gyermekotthon 2014 óta, képzések, tréningek a szoc szférában lévő segítőknek, nevelőknek, stb.

Tapasztalat az egyetemi képzésben: 2006 óta folyamatosan
Tapasztalat pedagógus továbbképzésben: 2013 óta folyamatosan.

 

The philosophy of the Élményzóna (Experiencezone) project I’ve created is that we put the participants in an unusual situation dislocating them from their comfort zone. The participants can get to know themselves’ and their partners’ limits during the more and more challenging exercises. We organise developmental trainings, adventorous programs, competitions and accredited trainings which develops exactly those competencies that cannot be deveoped from books and sitting in front of the monitor, but which are essential to our everyday life. Experiential pedagogy is an excellent help for this!


Ping-Huang Liao

Horváth Gabriella (Hungary)

Pszichológus, alkotó, képzőművészet-terapeuta.
Alkotói és művészetterapeutai hitvallása: Az alkotás olyan, mint a létezés. Egy végtelen körforgás, melynek a születés mellett része az elmúlás – amit aztán újabb születések követhetnek. Az alkotás számomra tapasztalás és tanulás is. Miközben egy alkotást készítek, nem csak rajzolok, festek, textil-elemeket illesztek össze, agyagot vagy tésztát gyúrok. A folyamatban problémákat oldok meg, küzdök az elemekkel (az anyaggal), döntéseket hozok, hibázok, majd korrigálok. Mert itt, az alkotásban / a terápiában komolyabb következmények nélkül megtehetem. És az eredmény kézzel fogható. Látható, tapintható, megőrizhető, később is elővehető.

 Psychologist, creator, fine arts-therapist.
Her creed as a creator and professional: Creation is like existence. An infinite cycle which has the birth but also the death as a part of it – wichis followed by new births. Creating is both experiencing and learning for me. While I work on an artwork, I don’t just draw, paint, sew textile-elements together, work with clay or knead a dough. In the process I solve problems, I battle with the elements (like clay), I make decisions, I make errors than I correct. Because here, in creating (in the therapy) I can do it without consequences. And the result is tangible. Visible, touchable, it can be preserved and put out anytime.


Ping-Huang Liao

Horváth-Kovács Ádám (Romania/Hungary)

Az Outward Bound Romania szervezet alapítótagjaként 1992-ben német-francia szakos tanárként kezdtem foglalkozni outdoor élménypedagógiával, és 1997 óta főállásban a szervezet ügyvezető igazgatójaként tevékenykedem, valamint outdoor trénerként is évente közel két hónapnyi időt töltök képzésekkel. Képzőként főleg külső és belső trénerképzésekkel, vezetői készségek fejlesztésével, vállalati csapatépítő programokkal foglalkozom. A nemzetközi Outward Bound hálózatban az Outward Bound International megbízásából programellenőrző tevékenységet folytatok, mely során évente két-három másik OB szervezet tevékenységét kell teljeskörű vizsgálatnak alávetni (biztonság, minőség, menedzsment, stb.) és erről jelentést, illetve visszajelzést írni. Két éve tagja vagyok az Outward Bound International operációs bizottságának, melynek feladata a nemzetközi OB vezetősége döntéseinek, valamint a kétévente megrendezésre kerülő OB világkonferenciák előkészítése.

Az Outward Bound programok egyik fő eleme az expedíció. A több mint két évtizedes képzési tapasztalatom során rengeteg expedíción vettem részt, illetve nagyon sokat képzőként vezettem, és azt tapasztalatot szűrtem le, hogy ez az egyik leghatásosabb élménypedagógia eszköz, amely fokozottan hozzájárul a személyiség változásához, fejlődéséhez.

As one of the founders of Outward Bound Romania I, a German-French teacher started to deal with outdoor experiential pedagogy in 1992 and from 1997 I work in full time as the organisation’s Executive director and I spend yearly almost two months with trainings. As a trainer I work on inside and outside trainer trainings, development of leadership management skills and company team-building programs. In the international Outward Bound network I work in programme monitoring on behalf of the Outword Bound International while I fully examine other 2-3 OB organisation’s activities (security, quality, management, etc.) and I write report and feedback about these. I was the member of Outward Bound International’s operational commission in the past two years which is responsible for preparing the decisions of the OB management and the OB world conferences which are organised in every two years.
One of the main elements of Outward Bound programs is the expedition. I participated in a lot of expeditions during my two decades trainer experience and my conclusion is that this is one of the most important effective adventure therapy tools which promotes the personality’s changes, development.


Ping-Huang Liao

Houskova, Tereza (Czech Republic)

Mesterszakos végzettség speciális és drámapedagógia terén, valamint drámapedagógiai lektorként is dolgozik gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel.
Gyermek- és ifjúsági pszichoterapeuta (2016-tól)

A természet szerelmese vagyok. Ebben nagy része van anank, hogy megtanultam gyógyítóként nézni a természetre. Drámapedagógiai munkámat változatos kliensi körben végzem: függőség, drogok, diszfunkcionális család.

I am drama therapy lector, Ph.D. student and big nature lover and traveler.
I am working as a drama therapy lector with children, youth and adults with variety of social problems like drug addiction or dysfunctional family system.
I have over 6 years experience in primary prevention programs which leaded me to the point of active prevention through the nature and self healing. I participated on the wilderness therapy course where I fall in love with nature as a therapeutic tool.


Ping-Huang Liao

Jámbor Judit (Hungary)

14 éve dolgozom alapítványi iskolában a közoktatás peremén lévő kisiskolásokkal és tinédzserekkel, két éve művészeti szakgimnáziumban is. A jóga eszköz számomra, mellyel elcsendesedni, önmagukra figyelni, koncentrálni segítek a diákjaimnak. Először bejönnek nyújtani, mert jól esik. Aztán rákapnak az ízére, ki a testtudat, testélmény mentén, ki a relaxáció megnyugtató, pihentető hatása miatt. “Végre nem kattogok.” “Jé, már elérem a bokám.” Mindegyikük mást fedez fel, s én is mindegyikükkel a jóga útján.

I have been working in a foundation school with young children and teenagers at the edge of public education. I have been working in an art high school for two years, also. For me, yoga is a tool that I can use to help my students to calm down, to listen to themselves, to concentrate. First they only come to stretch, because it feels good. Then they get the taste of it, and stick with it – some of them because of the body-awareness, some of them because of the calming, relaxing effect of it. „Finally, my mind is relaxed”. „Wow, I can touch my ankle”. Each of them discoveres something else, and so do I, with them, on the path of yoga.


Ping-Huang Liao

Jó Andrea (Hungary)

Lassan 15 éve tudatosan foglalkozom gyermekvédelemmel, a kamaszok fejlesztését szolgáló élménypedagógiával, érzelmi neveléssel, közösségi konfliktuskezeléssel és tapasztalati tanulással. Rendszeresen tartok önismereti tréninget, szakkört kamaszoknak. Mindig fontosnak tartottam, hogy alkotó, kreatív közösségi terepet hozzak létre, ahol a magatartás problémákkal és a tanulási nehézségekkel küzdő diákoktól kezdve a kimagaslóan tehetséges fiatalokig bezárólag együtt tudjanak egy közös cél érdekében dolgozni. Mottóm Antoine de Saint-Exupéry híres mondása, miszerint „Egyetlen valódi luxus adatik meg életünkben, a boldog emberi kapcsolatok.”
Web:
www.findyourway.hu
www.szeretvenevelek.blogspot.com
https://www.facebook.com/MozaikCsoport/
https://www.facebook.com/helping.hands.projekt/

For 15 years, I’ve been dealing with child protection, adventure education specially supporting the development of adolescents, emotional education, community conflict management and experiential learning. I regularly hold self-knowledge trainings for adolescents. I always believed that it is important to establish a creative atmosphere where all students (from the one with behavioural problems and learning difficulties to the talented ones) are prompted to work together towards a common goal. My motto is Antoine de Saint-Exupéry’s famous phrase: “There is only one, real luxury in our lives, the happy human relationships.”


Kovacs Reka

Katona Réka (Hungary)

Katona Réka neveléstudományi kutató, független tréner, szakterülete a szexuális nevelés. Az Ars Erotica munkatársaként dolgozik, mely alapítvány hazánkban egyedülálló szexuális nevelési programokat kínál (iskolai szexuális nevelés, tanárképzés, érzékeny csoportokkal való közös munka). Ezen a területen egy közösségi színházi forma, az úgynevezett fórumszínház eszköztárát is használja, mely kiválóan alkalmazható munkamódszer a fiatalokkal való munkában. Az ELTE Pedagógia Pszichológia Karán doktorál, friss nemzetközi szexualitással kapcsolatos tréning-, konferenciaélményeit is beleszövi majd szakembereknek szóló workshopjába

Képzések, tanulmányok:

2017. Fórumszínházi kvalitatív kutatás, Q21, Bécs

2015. Pestalozzi Programme Sexual Education Training, Oslo

2015. Rainbow of Desire Method, La Xixa Theatre, Barcelona

2013. BODY, Culture, Body, Gender in Adult Trainings, Budapest

2010. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléselmélet Program, Budapest

rekatona.myportfolio.com

www.arserotica.hu

Soon in EnglishMichal

Keim, Michal (Slovakia)

Öt évig vezettem professzionális szinten tapasztalati tanulási technikákra alapozott workshopokat és korábban is a tanulmányaim során. Jelenleg együtt dolgozom a Pracownia Nauki i Przygody-val outdoor és alacsony kötél tréner. Egy Teamformacja elnevezésű céget is vezetek, ahol csoportoknak szervezünk fejlesztő és/vagy szórakoztató programokat. Különösen érdekel a team building és a csoportok hatékonysága, amibe a „puha” készségek nagy választéka tartozik úgy mint kommunikáció, vezetői készségek, konfliktusmegoldás, együttműködés. Rengeteg különböző csoporttal dolgoztam már: diákok, civil szervezetek, tinédzserek, vállalati dolgozók, állami szervezetek, irodai alkalmazottak. Mindig olyan módszereket alkalmazok workshopjaim során, amik aktiválják a résztvevőket, reflektálásra, gondolkozásra, megfigyelésre készteti őket. Trénerként a legjobban azokat a pillanatokat élvezem, amikor a résztvevők egyszerre érzik jól magukat és tanulnak új készségeket vagy új viselkedésmódokkal kísérleteznek.

I work with experiental education since 2010 in Outward Bound Slovakia. I have participated in 5 ToTs in Hungary, Romania & Ukraine. In 2012 experienced Outward Bound Hong Kong. Instructor, director & safety manager of Outward Bound Slovakia. As well as trainer, adventurous journeys assessor & supervisor for Duke of Edinburgh’s International Award Slovakia.


Ping-Huang Liao

Kenézlői Eszter dr. (Hungary)

Ifjúsági- és gyermekpszichiáter, pszichoterapeuta, a Thalassa Ház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Rehabilitációs Intézet munkatársa.Tíz éven át dolgozott a Vadaskert Kórházban, pszichoterapeuta szakképzettséget szerzett. 2010-ben egyik alapítója és közel 3 éven át vezető szakorvosa a Vadaskert Élményterápiás Részlegnek. 2012-2015 között családok számára is szervez élményterápiás hétvégéket. 2011 óta több modulból álló élménypedagógiai-élményterápiás képzést tart évente több alkalommal. 2014 eleje óta a Thalassa Ház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Rehabilitációs Intézet munkatársa, amelynek keretein belül főleg súlyos személyiség patológia, pszichotikus zavar miatt kezelt páciensekkel dolgozik, elsősorban pszichoanalitikus szemléletben.

Child and adolescent psychiatrist, psychoterapist, associate of Thalassa House Institute for Psychotherapeutic and Psychiatric Rehabilitation. She worked at Vadaskert Hospital for 10 years while earning her psychoterapist qualification. In 2010 she founded and for the next three years lead the Experiential Therapy division of the hospital. Between 2012 and 2015 she organized experiential therapy weekends for families. Since 2011 she conducts experiential education – experiential therapy courses with multiple modules several times a year. Since the beginning of 2014 she works at Thalassa House Institute for Psychotherapeutic and Psychiatric Rehabilitation, where she works mostly with patients with severe personality pathology and psychotic disorder, mainly in psychoanalitic perspective.


Ping-Huang Liao

Kerényi Mária (Hungary)

1956-ban születtem Budapesten.

Fontosabb iskoláim és képzettségeim:

 • ELTE Magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár 1981
 • MOJU Jóga a Mindennapi Életben Rendszer, Nemzetközi jógaoktató 2012
 • ELTE Szoft technológiai szaktanácsadó 2016
 • 1998-ban többedmagammal megalapítottam a Zöld kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskolát.
 • 2006 óta jelennek meg pedagógiai témájú írásaim. Írok szépirodalmat is.
 • 1999 óta jógázom, s jó ideje tanítom is a jógát egészen kicsi gyerekektől a tizenéves korosztályon át a felnőttekig mindenkinek.

A jógával való munkában a következő területeken szereztem tapasztalatokat, melyeket folyamatos kísérletezéssel igyekszem gazdagítani: jóga instruktor
képzés pedagógusoknak (MOJU) jóga instruktor képzés leendő tanítóknak és óvónőknek (ELTE,TÓK) jóga középiskolásoknak testnevelés órák keretében,
valamint egyéni és kiscsoportos foglalkozások a diákok mentális és egészségügyi problémáinak kezelésére (Zöld Kakas Líceum) jóga általános iskolás és óvodás
gyerekeknek egyéni és csoportos tehetséggondozó foglalkozások keretében (Zöld Kakas Líceum és Tehetség Műhely) jóga általános iskolás és óvodás gyerekeknek
középiskolás diákok segítségének bevonásával (Zöld Kakas Líceum és Tehetség Műhely) blogom: kerenyimari.wordpress.com

Mesterdiploma címe: Az Integratív-Outdoor-Tevékenységeken alapuló akció-orientált módszerek alkalmazhatósága a rendszerszemléletű családterápia és coaching során két gyerekeknek és fiataloknak szóló csoportprogram példáján keresztül (2013)

Since 2007 Vice President of the Non Formal and Outdoor Education Center
Working with yoga I acquired the following experience, which I keep trying to develop through continuous testing: yoga instructor education to teachers (MOJU), yoga instructor education to future primary school and kindergarten teachers (Eötvös University), yoga to high-school students within physical education, and individual or small-group activities also to high-school students, with the aim of handling the students’ mental and health problems (Green Cock Lyceum), yoga to primary school and kindergarten students within individual and group talent cultivating activities (Green Cock Lyceum and Talent Workshop), yoga to primary school and kindergarten children with the help of secondary school students (Green Cock Lyceum and Talent Workshop). My blog: kerenyimari.wordpress.com. Title of master’s degree work: Adaptability of action-oriented methods based on integrative-outdoor-activities in systemic family therapy and coaching, through the examples of two group-programs for children and youth (2013)


Ping-Huang Liao

Kis-Kopárdi Csaba (Hungary)

Szociálpedagógusként végeztem 2005-ben és pszichiátriai betegekkel és nehezen kezelhető fiatalokkal dolgozva hamar ráébredtem, hogy a tanulmányaim csak részben ruháztak fel azokkal az eszközökkel, amikkel hatékonyan lehet támogatóan jelen lenni egyéni és csoportos fejlődési folyamatokban.
Lenyűgöz az a kreativitás, amivel az egyes módszereket (tapasztalati tanulás, coaching, EMK, outdoor tevékenységek, művészet, zene) ötvözik az egyesületünkben dolgozó trénerek. A csatlakozásom óta tanulok tőlük, másoktól, a csoportoktól és közösségektől, akikkel dolgozunk.

Élményakadémiánál a munka számomra egyszerre kaland, világjárás és rengeteg tapasztalás. Hiszen ebben hiszünk – nem tanítunk, hanem olyan helyzeteket teremtünk, amiben az egyén, beleértve a trénert is, folyamatosan fejlődik. Az élménypedagógiára, mint módszerre néhány év szakmai munka és keresgélés után találtam rá, majd az Élményakadémiára 2010-ben. Tizenegynéhány év szociális területen szerzett gyakorlatot, némi coaching tapasztalatot és outdoor eszközöket, tevékenységeket teszek hozzá az egyesület programjaihoz.

 I graduated as social-pedagogue in 2005. Working with psychiatric patients and youth with problematic behaviour I realized soon that higher education just partially provide the tools which can be effeciently used in supporting individual and group-progressions.
I’m fascinated by the creativity of our association’s members how smartly they can involve and use different approaches and methods in their work (experiential learning, coaching, outdoor activities, EMK, art, music). I’m continuously learning from them, from the groups and from the communities which we work with since my connection.
For me the work at Élményakadémia means an adventure, world travel and lots of experience. We believe in this – we do not teach but create situations where the individual – including the trainer – continuously develops. I found experiential education as a method after years of searching and professional work, and I found Élményakademia in 2010. I contribute to the programs of the Élményakadémia with more than ten year of experience in social field, some coaching experience and outdoor tools and activites.


Ping-Huang Liao

Kovács Kata (Hungary)

A memofaktúra nevű fiatal vállalkozás egyik vezető trénereként (Pólya Bella mellett) kamaszoknak tartok élménypedagógia alapú osztálykirándulásokat, valamint az 5. kerületi Belvárosi Közösségi Tér SuliÉlmény projektjének keretében kiskamaszoknak tartok tapasztalati tanulás alapú osztályközösség fejlesztő programot egész tanéven keresztül. A mindennapjaimban az Óbudai Meseerdő Óvodában dolgozom óvodapszichológusként.

Pszichológusként és pszichológia szakos tanárként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2011-ben. Jelenleg az ELTE tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzésére járok.

 As one of the senior trainers at a new company called Memofactura I lead experiential education-based class trips for adolescents. And I also work in the ‘SuliÉlmény’ project of the Downtown Community Sapce at the 5th district, organizing throughout the school year community development programs for young adolescents based again on expereiential learning. On common days I work as a psychologist in the Tale Forest Kindergarten at Óbuda.
My first encounter with adventure therapy was in ‘BátorTábor’ where I volunteer since 2010 (special summer camp for kids healing from cancer and other sever diseases). My experiences led me to study deeper the power of adventure. That’s why I completed the special training course ‘From adventure eduaction to adventure therapy’ at ‘Vadaskert Foundation’. Than in 2013 I also completed the TOT training of Outward Bound Romania. All those motivated us with my colleague Bea Polya to bring to life our programme ‘Not just a class trip’ and than to develop that in 2016 into a business, Memofaktura that keeps growing ever since.


Ping-Huang Liao

Kovács Nikoletta (Hungary)

Igazgató-helyettesként dolgozom egy budapesti 600 fős iskolában. Emellett 15 éve trénerkedem pedagógus továbbképzésekben, s lassan 10 éve tartok élménypedagógiával kapcsolatos képzéseket, foglalkozásokat pedagógusoknak a Kalandok és Álmok Szakmai Műhellyel. Célom, hogy minél több helyen, minél több formában jelenjen meg az élménypedagógia, mint tanulást segítő technika, módszer, eszköz.

Soon in English

 


Ping-Huang Liao

Kozár Zoltán (Hungary)

Hivatásos katona és outdoor tréner vagyok. A katonaság mutatta meg a mozgás ember- és csapatformáló erejét és lehetőségeit. A testtudatosság és a szellemi tartalom csak 2006-ban jött a képbe, amikor elkezdtem a japán kardrántás művészetével foglalkozni. A tréneri munka irányába egy az ösztöneink által vezérelt, újra a gyermekkor önfeledtségét, szabadságát és játékosságát idéző erdőben töltött nap terelt. Hiszem, hogy a természetben eltöltött​ idő segít önmagam megtalálásában is. Amikor kint vagyok, akkor vagyok igazán bent.

www.shinbu.hu

I’m a soldier and an outdoor trainer. In the army I’ve very soon experienced the power and potential of physical activity to improve individuals and community. Conscious movement and spiritual content came later in the picture, around 2006 when I started to practice Japanese swordsmanship. I’ve been initaited as a trainer by nature itself. One day a very dull trip suddenly turned into a fearless, careless, roadless, up-to-the-hills running. There and than I knew I want to do this more and share it with others. Since than I went on trainings and get several certifications, practiced a lot. I’m continously learning. I feel home in the forest, no map is needed. When I’m out there I long for no more.


Ping-Huang Liao

Lakatos Júlia (Hungary)

Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán IV. éves Pszichológia mesterszak (MA) nappali tagozaton hallgató vagyok.

Gyakorlati tapasztalataim:

 • Verocs Mozgás és Élményterápiás Szakosztály,
 • Tesótábor, sérült gyermekek testvére számára szervezett nyári tábor.
Currently I am a full-time student of the Psychology Master degree at the Károli Gáspár Calvinist University (4th year).
My practical experiences:
 • Verocs Movement and Adventure Therapy Division
 • Sibling-camp – a summer camp for the siblings of disabled children.

 Ping-Huang Liao

László Noémi (Hungary)

Gyakran előfordul, hogy egy elakadásnál a korábban jól bevált lépések, döntések már nem működnek, elakadunk, változásra van szükség. Ahhoz, hogy változzunk,úgy gondolom az élménypedagógia egy nagyszerű módszer. Minden találkozás újabb inspiráció a számomra, ahol a csoport és egyén is meggyőződik arról, hogy az élményeken keresztül tudunk igazán kapcsolódni, erősödni és fejlődni.

Szakmai háttér: Jelenleg tanácsadó szakpszichológusi képzésen fejlesztem készségeimet és tudásomat. Egyéni serdülő- és felnőtt pszichológiai tanácsadással és közösségfejlesztéssel foglalkozom az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Emellett pár- és családterápiát tanulok és gyakorlok szakmai felügyelet mellett. Az élményterápiával és az élménypedagógiával 2013 óta vagyok egyre szorosabb kapcsolatban. Elsőként a Vadaskert Alapítvány élményterápiás képzését, majd a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány élménypedagógia képzését és a Reclaiming Youth International Response Ability Pathways tréningjét végeztem el, amelyek felkészítettek a fiatalokkal való csoportos tapasztalati tanulási folyamatok vezetésére.

Soon in English


Ping-Huang Liao

Levendel Áron (Hungary)

Vezetésszervezést és szervezetfejlesztést tanult a Budapesti Corvinus Egyetemen, több mint 5 éve foglalkozik szervezetek, vezetői csoportok és egyének professzionális fejlesztésével.

Szenvedélyesen elkötelezett megoldásközpontú coach, szabadúszó szervezetfejlesztő konzulens, aki az utóbbi években coachok és trénerek képzésével foglalkozik Magyarországon és külföldön. Közreműködött több startup cég létrehozásában, a KAPTÁR közösségi iroda egyik megalkotója és tulajdonosa.

He studied organization and management, organisational development at the Corvinus University. He has been dealing with development of organisations, leaders’ group and individuals for 5 years.
Committed, solution oriented coach, free lance organization development consulant who deals with training coaches and trainers in Hungary and abroad. He cooperated in the creation of several start-ups, one of the founders and owner of KAPTÁR community office.


Ping-Huang Liao

Lovász Gergely (Hong Kong/Hungary)

Emberekkel való foglalkozás a szenvedélyem és egyben inspirációs forrás. Hiszek a természet tanító erejében és a cselekvés általi tanulásban. Ez az oka, hogy outdoor tapasztalati tréner lettem.

Számos európai és ázsiai Outward Bound iskolában dolgoztam, különböző pozíciókban (edző, értékesítő, oktató, kötélpálya menedzser, projekt manager).

Végzettségek:

 • Terápiás Oktatás diploma
 • Leave no trace (ne hagy nyomot) oktató
 • ACCT pálya felügyelő
 • BCU 2. szintű kajak-kenu coach
 • BCU 4 csillagos Sea Leadership Award
 • vadon elsősegély (WAFA)
 • PADI nyílt vízű merülőbúvár
 • OBR alpintechnika
 • OBR Outdoor Tréner
 • HKF Hegymászó
Working with people is my passion and my source of inspiration. I believe in the teaching power of the natural environment and in learning by doing. This is the reason I became an outdoor experiential education professional.
Worked at different positions (trainer, sales, instructor, challenge ropes course manager, project manager) in Outward Bound school across Europe and Asia
Qualifications:
 • Masters in Therapeutic Education
 • Leave No Trace Master Educator
 • ACCT In-house Challenge Course Inspector
 • BCU Level 2 Coach (Kayak & Open Canoe)
 • BCU 4 Star Sea Leadership Award
 • Wilderness Advanced First Aid
 • PADI Open Water Diver
 • OBR Rope Access Work
 • OBR Outdoor Trainer
 • HKF Mountaineer


Ping-Huang Liao

Lyytinen, Pekka dr. (Finland)

Tudományos doktori fokozattal rendelkezem a fejlődéspszichológia területén. Az erőforrás-alapú és párbeszédes családterápia területén szintén speciális fokozattal rendelkezem. Videotréning (VIG – Video Interaction Guidance) szupervízor és oktató vagyok. A kalandok terén képesített kajakoktató és alapfokú sziklamászó oktató vagyok. Emellett a szociális, oktatási és egészségügyi ágazat szakemberei számára szupervíziós csoportokat vezetek 20 éve, intenzíven az utóbbi 6 évben. A századfordulón részt vettem egy kutatási programban, mely a 13-15 éves korosztály motivációs irányultságát vizsgálta.

1989 óta végzek klinikai munkát családokkal, az utóbbi 15 évben kiemelten a súlyos hátrányt okozó tünetekkel jellemezhető neuropszichiátriai szindrómákkal foglalkozom. Mindez 1990 óta magában foglalt gyermekekkel és fiatalokkal, 2002 óta az egész családdal folytatott kalandalapú projekteket.

I have an academic degree of Licentiate in Psychology on Developmental Psychology. Also a special level degree in strenght-based and dialogical family therapy. I am a VIG (Video Interaction Guidance) Supervisor and Educator. On adventure branch I am a qualified paddling instructor and basic level climbing instructor. I have also supervised groups of professionals in social services, education and health care branches for 20 years, intensively for the last 6 years. Also I was in a research program on motivational orientations of 13-15 years old youngsters in the turn of the century.
I have done clinical work with families since 1989, 15 last years heavily emphasized on neuropsychiatric syndromes with severely handicapping symptoms. This has included adventure based projects with children and youngsters since 1990, with the whole families since 2002.


Ping-Huang Liao

Mihályi Patrícia (Hungary)

Tanárnak tanultam és az iskolát messze kerülöm. A hatalmi rendszerek, az elnyomás és visszaélés minden formája riaszt. A tudatos mozgás, a testhez való visszatérés 20 éve a gyógyszerem. Akkor kezdtem japán kardvívást tanulni. Terápiás utakkal 2000 óta foglalkozom, 10 év aktív terápiás tanítás és gyakorlás után fordultam a tánc felé. Jelenleg egy irányzat köti le a figyelmemet, a közösségi gyógyítás hagyományos útjait és a modern lélektani ismereteket ötvöző Movement Medicine, a tudatos extázis útja.

2004 és 2011 között vezettem aktívan shiatsu-terápiás műhelyeket, oktattam csoportban, illetve adtam egyéni terápiás kezeléseket. Mellette párhuzamosan dolgoztam az irodalmi PhD megszerzésén. 2011 óta test-pszichoterápiás sajátélmény gyűjtés és a táncterápiás tanulmányaim kötnek le. Amikor nem táncolok, akkor kiscsoportos vállalati tréningeken dolgozom kísérő trénerként.

Initially formed as a teacher (MA in liberal arts) I systematically avoid schools and official institutions. Over-power, supression and abuse in any form repulse me. Conscious movement, the bliss to come home into the body has been my medicine since 20 years. Back than I started to practice Japanese swordsmanship. Therapeutic activities are in my focus since 2000, the year when I started to learn shiatsu practice. After 10 years of active teaching and praxis work I turned towards dance. At the moment I’m involved exclusively with one method: Movement Medicine which is a synthesis of shamanic wisdom (community healing) and modern psychoterapy. We call it the way to conscious extase.
I offered shiatsu workshops and one to one thrapy sessions from 2004 to 2011. Parallel to that I worked on my PhD in modern litterature. Since 2011 I’m activeley collecting various expereinces in body oreiented psycho-therapy and dance therapy. When I’m not involved with getting my current certification in dance therapy I work as co-trainer with small-size groups in the business field.


Ping-Huang Liao

Dr. Molnár Péter (Hungary)

Péter 1999 óta foglalkozik gyakorlati elsősegély és újraélesztés oktatással. 2005 óta a Magyar Resuscitatios (újraélesztési) Társaság és az European Resuscitation Council nemzetközi instruktora. 2008 óta ITLS (International Trauma Life Support), 2010 óta PTLS (Pediatric Trauma L.S), 2014 óta EPLS (European Pediatric L.S.) instructor is, illetve 2012 óta ITLS course director. 2010 óta a Magyar Barlangi Mentőszolgálat állandó tagja. Rendszeresen oktat orvosokat, mentődolgozókat, ápolókat, illetve laikus felnőtteket és 10-18 éves fiatalokat is. Számos alkalommal tartott képzést a TÜV Rheinhard, az ALDI vagy akár outdoor tréningek szervezésével foglalkozó cégek számára. A sürgősségi beteg- és sérült-ellátásban 2005 óta dolgozik. Jelenleg főállása és családja (3 gyermek) mellett az Országos Mentőszolgálatnál, illetve a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-nél kivonuló mentőorvosként teljesít szolgálatot. Kisgyermek kora óta rendszeresen túrázik, tizenévesen kezdett outdoor sportokat űzni, hegyet és sziklát mászni, barlangászni. A természeti sportok szeretetét és természet iránti alázatát nagy örömmel igyekszik átadni gyermekeinek, barátainak, tanítványainak – mind szabadidejében, mind táborok vagy az orvoslás gyakorlása közben. Vallja, hogy a tanítás szeretete a tudás örökkévalósága.

Soon in English


Ping-Huang Liao

Molnár András J. (Hungary)

Gyermekkora óta gyalogtúrázik, közel 20 éve a Magyar Természetjáró Szövetség gyalogos túravezetője, útjelző vezetője és oktatója. A Viator Egyesület elnöke, zarándokvezető képzések előadója. Csendtúrák, a Pálos70 és más innovatív szakrális-spirituális túrák megálmodója és megvalósítója. Alapszakmája informatikus (PhD), jelenleg levelező tagozatos teológus hallgató.

 He is a hiker since his childhood. For almost 20 years, he’s been a tour guide of the Magyar Természetjáró Szövetség (Hungarian Association of Hikers), and also a road manager and instructor. He is the president of the Viator Egyesület (Viator Association) and lecturer of pilgrimage leader trainings. He established several innovative, sacral and spiritual tours like the Silence Tour or the Pálos70. Originally he is an IT Professional (PhD), and currently part-time student of theology.


Ping-Huang Liao

Nagy Gábor ‘Mápó’ (Hungary)

Munkámat akkor érzem sikeresnek, ha olyan programot, tréninget, képzést tudok tartani, amiben magam is szívesen részt vennék, és a résztvevők is úgy érzik, hogy megérte, s szeretnének még ilyen élményben részesülni.
Az élmény mellett a másik kulcs a fejlődés. Ha a csoport tagjai a végén érzik, tudják, tapasztalják, hogy többet tudnak, jobban tudnak, hatékonyabbak és eredményesebbek, én akkor vagyok elégedett.
A harmadik kulcs pedig a személyre / csoportra szabottság. Nagyon odafigyelek arra, hogy annak az embernek, annak a csoportnak, akivel dolgozom, mire, hogyan van szüksége. És ehhez igazítom a tervet és a megvalósítást is.

I feel my job succesfully when the clients think the program worth it and they would like to join it again and I feel that I would happy to participate in it as a member. Besides the expereciences, the other essential element is the development. If at the end of the program the members feel, know and experience that they know the things better, know more and they are more efficient and succesful I will be pleased. The third key element is customizing the programs to the person/group. I really pay attention to what the members need whom I work with, so I can adjust the plan and the execution to their needs.


Ping-Huang Liao

Neusar, Aleš dr. (Czech Republic)

Aleš abban próbál segíteni önmagának és másoknak, hogy minél inkább teljes szívükből és lendületesen éljenek. A fókusza az élettel való elégedettségen és a való világban való gondolkodáson és döntéshozatalon van. Aleš szeret írni, olvasni, a zenét, a természeti elemeket (víz, szél, föld), táncolni, énekelni, hangszeren játszani. Aleš  segéd professzorként dolgozik a Palacky Egyetemen és pszichológusi praxist vezet, ahol a “walk-and-talk” (“sétálj- és-beszélgess”) módszert alkalmazza.

Néhány kulcsfogalom:

 • Pszichológia PhD
 • Tanácsadás
 • Kognitív pszichológia
 • Vadonterápia
 • “sétálj-és-beszélgess”

Bővebb információk: www.jakobyzit.cz vagy www.neusar.cz

Aleš tries to help himself and others to “live” more wholeheartedly and to flourish. His focus is on life satisfaction, and thinking and decision making in a real world. Aleš enjoys writing, reading, music, elements (water, wind, earth), dancing, singing, playing musical instruments. More info at www.jakobyzit.cz or www.neusar.cz. Aleš is assistant professor at Palacky University and self-employed psychologist who uses walk-and-talk and wilderness in his counselling practice.
Some keywords:
 • PhD in psychology
 • Counselling
 • Cognitive psychology
 • Wilderness therapy
 • Walk-and-talk

More information: www.jakobyzit.cz or www.neusar.czPing-Huang Liao

Pappné Németh Tünde (Hungary)

Pappné Németh Tünde vagyok – eredeti végzettségem tanítónő. 17 éve vagyok a Mecsekerdő Zrt. Kikerics Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője, és erdőpedagógusa. Erdei óvodai és erdei iskolai foglalkozásainkon lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek, hogy saját tapasztalatokat szerezve és arra építve a természetben tanuljanak a természetről.

Pedagógus végzettségemet a Kaposvári Egyetemen szereztem. 2000 januárjától kerültem a Mecsekerdő Zrt.-hez főállásban egy felújított erdei iskola 1 db alkalmazottjaként. Pályázatok segítségével az egy db. épületet szállásokkal sikerült kibővíteni, és folyamatosan a módszertani terepi programok kidolgozásával, és gyakorlatban történő átültetésével kiérdemelni a Környezetvédelmi és -Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége általi minősítést, és az Országos Erdészeti Egyesület által kiírt minősítést, és ezek mellett a Dél-Dunántúli Ökológiai Klaszter minősítését. 2005-ben az Országos Erdészeti Egyesület által Mecseki erdőkért díjban részesültem. Éves szinten szaktáborok, jeles napok kidolgozását, és levezénylését végzem az erdei iskolai programok mellett.

I am Mrs Tünde Németh Papp – originally a qualified primary school teacher. I am the leader and forestal pedagogue of the Mecsekerdő Ltd. Kikerics Forestry Forestal School for 17 years. On our forestal kindergarten and school occasions we offer chidren a possibility to learn about nature through their own experience in nature and through bulding on this experience.
I acquired my pedagogical qualification in the Kaposvár University. I got to the Mecsekerdő Ltd. In January 2000, as the only full-time employee of a renovated forestal school. With the help of different tenders the only building was expanded with accommodations. Through developing and putting into practice different methodological outdoor programs we acquired the qualifications of the following organizations: Environment and Nature Protection, the National Association of Training Centres; National Association of Forestry; South-Transdanube Ecological Claster. In 2005 I received For the Forests of the Mecsek Prize from the National Association of Forestry. Besides the forestal school programs I work out and manage specialized camps and illustrious days.

 


Ping-Huang Liao

Pólya Bella (Hungary)

Jelenleg a kisfiammal vagyok otthon, és igazi felfedezőtúra vele minden nap. Emellett pedig a Memofaktúra egyik vezető trénereként elsősorban a vállalkozás háttérfeladatait látom el. Korábban pedig iskolapszichológusként és intézménypszichológusi koordinátorként dolgoztam a III. kerületben.

Pszichológusi és pedagógusi diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem. Ezután az ELTE szakirányú képzésén lettem krízistanácsadó szakpszichológus 2013-ban. A munkás éveimben sokfelé sodort az élet (szervezetfejlesztés, családterápia, fesztiválpszichológus, krízis- és katasztrófahelyzetben lévők segítése), de az intézménypszichológia, a fiatalokkal, csoportokkal folytatott munka mindig is állandó és fontos része volt a hétköznapjaimnak.
Kovács Katával az egyetem óta ismerjük egymást és szerettünk volna valamit közösen létrehozni. Ebből lett a “Több, mint kirándulás!” program, amely egy átdolgozás után 2016 óta Memofaktúra névre hallgató egyre növekvő, alakuló vállalkozás.

Weboldal: memofaktura.hu

 Currently at maternity leave with my son I take mainly care of the administration and other smaller tasks of our business Memofaktura. Previously I’ve been working as school psychologist and coordinator for institution psychologist in district III.
Graduated in psychology and pedagogy at Pazmany Catholic University. Postgraduate studies at ELTE in crisis counselling. In my first active years I went with the flow working in organizational development, family therapy, festival psychology, support for trauma and crisis survivors. Institutions and working with youth and groups has always been an important part of my everyday life. We know each other me and Kata Kovacs since university. We wanted to create something together that’s how the ‘Not just a class trip!’ project came to life and than developed into a new company Memofaktura.
Website: memofaktura.hu


Ping-Huang Liao

Rákár-Szabó Natália (Hungary)

A Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány (kéTTé) elnöke, egyik szakmai vezetője.

Már több mint 20 éve elkötelezett szakmai munkát végez a gyermek és családvédelem és a koragyerekkori fejlődés szakterületeinek különböző szintjein és formáiban ( alapellátásban, szakellátásban, hazai és nemzetközi képzésekben és kutatómunkában egyaránt; állami, civil és forprofit szférához is kapcsolódva.) Fontos tudást és gyakorlatot szerzett a videotréning alkalmazásában és képzésében, pszichodrámában, kapcsolati mediációban, élmény-TT módszertanában (Outward Bound), Vadon és Kalandterápiában, pár-és családterápiában. További pszichológiai képzések után ma, szabadúszóként, tevékenységei meglehetősen szerteágazóak: elsősorban szakértői, oktatói és terápiás tevékenységeket végez, másodsorban tanácsadói, képzés -, és szervezetfejlesztői, szupervíziós, és non-profit management területeken nyújt támogatást. Jelenleg pszichológia Phd disszertációján dolgozik, melynek témája szorosan kapcsolódik állami gondozott fiatalokat célzó vadon-, és kalandterápia hatásvizsgálatához.

Három gyermeket nevel férjével, Szabó Gáborral, aki legközelebbi kollégája, terapeutatársa is egyben. Szabadidejében, ha tehetné (melyből sajnos igen kevés jut mostanában) szenvedélyesen járná a hegyeket, kertjét rendezgetné, újrakezdené a rajzolást, a zongorázást, a klasszikus szépirodalom olvasását  és a spanyol nyelv tanulását (szakirodalom helyett).

www.kettealapitvany.hu

MSc/MA (Social Policy, Social Work, Organizational Psychology), LICSW, PhD candidate in Development Psychology. CE President of Hungarian Foundation for Experiential Learning NGO.
Practitioner in Wilderness-Adventure Therapy, Systematic LMFT, Mediation, VIG/VHT methods. Member of ATIC since 2012. She has 20 years experience working in child protection and social systems, education, non-profit organization development – as practitioner, educator, supervisor and theoretical researcher as well.
Natalia is raising three children, her husband and closest colleague is Gabor T. Szabo. If she would have – again – some more free time, she would love to go to high mountains, work in her garden, re-start to draw, play piano, read classical and study Spain language again…

 


Ping-Huang Liao

Sárkány Kinga (Hungary)

Állandóan mozgásban vagyok, ami egyrészt abban nyilvánul meg, hogy futok, Ötritmus táncolok, és megrögzött gyalogló vagyok. Másrészt pedig a változások megélésében: útkeresésben, kalandozásban, utazásban, emberi kapcsolatokban. Nagyon érdekelnek a mesék, a képzőművészet, és mostanában a Mindfulness szemlélet.

Pszichológus, művészetterapeuta vagyok, tréningekkel foglalkozom fő munkaidőben, mellette művészetterápiás workshopokat tartok, illetve igyekszem ezt a módszert az egyéni tanácsadásban is kamatoztatni. Jelenleg tanácsadói szakpszichológusi képzésben veszek részt. Saját élményt szereztem családterápiában, meseterápiában és képzőművészet-terápiában.

Weboldal: http://www.sarkanykinga-pszichologus.com/

I am always on the move, which shows itself in running, Five rythm dancing, and I am an uncurable hiker. On the other hand, it shows itself in experiencing the changes: questing for my way, roving, traveling, human relations. I am very interested in tales, fine arts and mindfulness approach, lately.
I am a full-time psychologist and art therapist and trainer. I also give art therapy workshops and use this method in individual counseling. Currently I am participating in a counseling psychologist training. I acquired personal experience in family therapy, fairy tale therapy and art fine art therapy.
 Website: http://www.sarkanykinga-pszichologus.com/


Ping-Huang Liao

Schäfer Nóra (Hungary)

Pszichológus, tréner. Az életrőlszólóélmény.hu és a Servus Salutis Egyesület pszichológusa és trénere. Resztoratív facilitátor, meditációs- és szimbólumterapeuta, családterapeuta-jelölt. Állami gondozásban nevelkedett fiatalok számára vezetett éveken keresztül élményalapú és resztoratív szemléletű önismereti és személyiségfejlesztő csoportokat. Jelenleg élmény-és tapasztalati tanulás alapú önismereti csoportokat, egyéni pszichológiai konzultációkat, valamint készségfejlesztő tréningeket tart.

Weboldal: életrőlszólóélmény.hu

Psychologist, trainer. Psychologist and trainer of életrőlszólóélmény.hu and the Servus Salutis Association. Restorative facilitator, meditation and symbolum therapist, future family therapist. For years she has lead experience based and restorative self-awareness and personal development groups for young people in state care. Currently she leads experiential education based self-awareness groups, provides individual psychological counseling and conducts skill developing trainings.
 Website: életrőlszólóélmény.hu


Ping-Huang Liao

Scheitler Adrienn (Hungary)

Scheitler Adrienn vagyok biológia – földrajz szakos tanár, erdésztechnikus, 10 éve a Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza erdőpedagógusa. Erdei óvodai és erdei iskolai foglalkozásainkon lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek, hogy saját tapasztalatokat szerezve és arra építve a természetben tanuljanak a természetről.

Biológia-földrajz szakos tanári diplomámat a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szereztem. 1996-2007 között a pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskolában tanítottam felső tagozatos diákokat. 2005-2013 között a Pécsi Tudományegyetem környezettan tanár szakos hallgatóinak tartottam szakmódszertani kurzusokat. 2007-től főállásban dolgozom a Mecsekerdő Zrt.-nél. 2009-2011 között erdésztechnikusi képesítést szereztem Szegeden. Az erdészetnél eltöltött 10 év alatt számos erdőpedagógiai foglalkozás megtartásában, pedagógus továbbképzés, terepi vezetőképzés szervezésében és módszertani foglalkozásainak vezetésében működtem közre, módszertani kiadványok (saját fejlesztésű természetismereti és közösségfejlesztő játékok, erdőpedagógiai feladatlap családok, terepi határozólapok, tanösvény táblák) írásában és szerkesztésében, nyári szaktáborok, kézművesnapok szervezésben és megtartásában, pályázatok lebonyolításában vettem részt.

I am a teacher of biology and geography, a forestry technician and for the last 10 years the forestpedagogue of MECSEK FORESTRY Co. Ltd. During our forest kindergarten and forest school programs we provide children with opportunities to gain and build on personal experiences, and thus learn about nature – in nature.
I obtained my teacher degree in biology and geography at the Janus Pannonius University of Pécs. From 1996 to 2007 I was teaching senior class students in an elementary school in Pécs. Between 2005 and 2013 I held methodology trainings for students majoring in ecology in the University of Pécs. Since 2007 I am a full-time employee of Mecsekerdő Co. Ltd. Following my further training from 2009 to 2011 in Szeged I became a qualified Forestry Technician. During my 10 years spent working at the forestry I had the chance to conduct various experiential programs such as forest pedagogy workshops, teacher trainings, field leadership programs and methodology trainings; to write and edit publications on our methodology (ecological and community building games of my own design, forest pedagogy worksheets, plant identifying prints, educational trail boards); organizing and facilitating summer cams and craft days and of managing our projects.


Ping-Huang Liao

Schell Gergely Titusz (Hungary)

Vidéken újrakezdő tanácsadó szakpszichológus vagyok. A mindig jelenlévő változásban hiszek, és szeretek szenvedélyesen elköteleződni a folyamatok mellett, amelyekben közösen veszünk részt. Középiskolai éveimet egy hegyi kolostorban töltöttem, önkénteskedtem több árvíznél, börtönben és szenvedélybetegekkel. Az erdő közepén házasodtam, a költőien megélt élet és a természetes vadság fontosak számomra, ráérő időmben kínai filozófiával és zennel foglalkozom, pedig keresztény vagyok. Az élet rövid, vágjunk bele.

Weboldal: http://tanacsadomuhely.hu/szemelyi-szolgaltatasok/schell-gergely-tanacsado-szakpszichologus/

I’m a psychologist, recently moved to the country side. I have faith in change itself that is present all the time and I love to passionately engage myself in the processes we are involved with together. I spent my collage years in a mountain-monastery, I volunteered at many floods, in prisons, and worked with addicts. Our wedding happened in the middle of a forest, the poetry of life and natural wildness are important to me, in my spare time I study Chinese philosophy and zen buddhism, though I’m christian. Life is short, let’s live it.

Website: http://tanacsadomuhely.hu/szemelyi-szolgaltatasok/schell-gergely-tanacsado-szakpszichologus/


 


Ping-Huang Liao

Skaliczky Dávid (Hungary)

Szabadúszó tréner és coach. Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület trénere. Az életrőlszólóélmény.hu és a Servus Salutis Egyesület alapítója és vezető trénere. A Vadaskert Kórház élmény- és kalandterápiás osztályának egyik alapítója 2010-ben (Labancz Dániel klinikai szakpszichológus és dr. Kenézlői Eszter pszichiáter mellett), közel 3 éven át a ’Borostyán’ Élményterápiás Részleg tapasztalati tanulás szakértője és terápiás csoportvezetője, majd 2012-től családok számára szervez élményterápiás hétvégéket. 2011 óta több modulból álló élménypedagógiai-élményterápiás képzést tart évente több alkalommal. A civil és szociális szférában folytatott munka mellett jelenleg élményalapú önismereti csoportokat (Schäfer Nóra pszichológussal közösen) és készségfejlesztő tréningeket tart.

Trainer of the Élményakadémia (Experimental Academy) Public Utility Association. Founder és leader trainer of the eletreszoloelmeny.hu and the Servus Salutis Association. He was one of the founder of the experimental and adventure therapy section in the Vadaskert Hospital in 2010 (with Dániel Labanc, clinical psychologist and dr. Eszter Kenézlői, psychiatrist). For almost 3 years expert and therapeutic team leader of the Borostyán Experimental Therapy Section then he has been organizing therapeutic adventure weekends for families since 2012. Furthermore he has been organizing a multi-modules-comprising experiential education and therapy training in several times in every year since 2011. In addition to working in civil and social sphere he is working with groups based on experience (with Nóra Schäfer, psychologist) and takes skill development trainings.Ping-Huang Liao

Sterczer Hilda (Hungary)

A Hópárduc Alapítvány vezetője, mozgásterapeuta, hivatásos hegymászó. Erőss Zsolt számára fontos volt, hogy mindaz az élmény, érzés és élettapasztalat, amit a hegyeken megszerzett, másokhoz is eljusson. Hilda az ő szellemi hagyatékának megőrzésén dolgozik nap mint nap, szívvel-lélekkel és szakértelemmel, pont úgy, ahogy Zsolt az óriás hegyeket mászta meg.

She is the leader of the Snow Leopard Foundation, kinesiology therapist, professional climber. It was important to Zsolt Erőss, that all the experiences, feelings and life lessons that he got on the mountains could reach others. Hilda is working to preserve his mental heritage day after day, wholeheartedly and with expertise, just like Zsolt climbed the giant mountains.Ping-Huang Liao

Svecova, Jana (Czech Republic)

Elkötelezett kis költségvetésű utazó, természetimádó, cserkész vagyok. Imádom a zarándoklatokat bármely tájon; az egyedüllétet, nyitottan az autentikus kapcsolatra. Pszichoterapeutaként több mint 12 éves tapasztalattal rendelkezem tapasztalati tanulás alapú outdoor terápiás programokban, gyerek, serdülő, család, valamint egyéni és csoportos vadon- és kalandterápiákban. Nagy gyakorlattal rendelkezem a különböző formájú csoportvezetésben. Úgy gondolom, a természetben való aktív tartózkodás az inspiráció és a növekedés erős forrása. Fő érdeklődési köröm a reziliencia bátorítása a „veszélyeztetett/traumatizált személyiségben”, mindössze azokkal az egyszerű eszközökkel, melyek a természet és az én vagy mások közötti kapcsolatban fellehetőek, a változás folyamatának facilitálása és (ön)megtapasztalása.

Szakmai múlt:

 • MA fokozat a klinikai pszichológia területén (Charles Egyetem, Prága, Csehország)
 • Szakmai gyakorlat: Jyvaskyla Egyetem, Finnország
 • Antropológiai tanulmányok (Charles Egyetem, Prága, Csehország)
 • A „Matejcek Professzor Díj” nyertese gyermekpszichológia témakörében a „Serdülők rezilienciája” terén végzett kutatómunkáért és diplomáért in- és outdoor reziliencia-fókuszú csoportterápia alapján
 • Egyetem, civil szervezetek, for-profit szféra részére végzett munka
 • Civil projektek: Anima Terápia (2005-2015; projekt menedzser és pszichoterapeuta a „Függés a szenvedélybetegtől” projektben; szerhasználattól veszélyeztetett gyerekek és családok komplex pszichoszociális ellátása), Locika Központ (családon belüli erőszakkal érintett családi rendszerek komplex pszichoszociális ellátása)
 • Hosszútávú tréningek: rendszerszemlélet, pszichoszomatika, krízis-intervenció stb.

Az autentikus mindennapi találkozások jelentik számomra az inspiráció legnagyobb forrását.

Weboldalak:

 • www.janasvecova.cz
 • https://www.linkedin.com/in/jana-%C5%A1vecov%C3%A1-a1b651b2/

I am devoted low cost traveler, nature admirer, scout. Love pilgrimages in any landscape; solitude, open to authentic contact. In the position of psychotherapist with more than 12 years of experiences in outdoor therapeutic programmes based on experiential learning, wilderness&adventure therapies with children, adolescents&families, both individuals&groups.With many experiences as a team leader of various shapes. I consider active dwelling in the nature powerful source of inspiration and growth. My core interest is encouraging resilience in “at-risk/trauma personality” with just simple tools found in the contact with nature&self/others to facilitate and (self)experience process of change.

Professional record:

 • Master´s degree in clinical psychology (Charles University, Prague, CZ)
 • Internship; University of Jyvaskyla, Finland
 • Anthropology studies (Charles University, Prague, CZ)
 • “Prof.Matějček prize”winner in Child psychology for Diploma&research in Resilience in adolescents based on specific resilience-focused group therapy in+outdoors
 • Working for University, NGOs, commercial subjects. NGO Projects: Anima-terapie (2005-2015; Project manager&psychotherapist of Dependent on Addicted Project; complex psychosocial care-children&family system endangered by substance abuse) Locika Center (complex psychosocial care to family systems with domestic violence).
 • Longlasting trainings: systhemics, psychosomatics, crisis intervention,etc.

Authentic everyday encounters are my greatest source of inspiration.

Websites:

 • www.janasvecova.cz
 • https://www.linkedin.com/in/jana-%C5%A1vecov%C3%A1-a1b651b2/


Ping-Huang Liao

Szabó Gábor Timur (Hungary)

Tanácsadó szakpszichológus, szervezetfejlesztő tréner, ACC coach, IOA (Uni.Wien) akadémiai outdoor tréner és tanácsadó, kalandterapeuta. Család-, és párterápiával, valamint videotréninggel is foglalkozik. Pályáját kezdetektől kísérte a tapasztalati tanulás, élménypedagógia, kalandterápia magyarországi adaptációjának és terjesztésének célja és megvalósítása. Alapítója 2004-ben a magyar Tapasztalati Tanulás Alapítványnak, melynek szakmai vezetője. 15 éve dolgozik szervezetfejlesztő trénerként a for-profit szférában, elsősorban outdoor területen, később vezetőképzésben, csoportfejlesztési folyamatok támogatásában. Folyamatosan dolgozik non-profit, illetve szociális területen is, igyekszik tapasztalatait felhasználva szinergiákat létrehozni a különböző szakmaterületek között. 2005-ben és 2006-ban fő szervezője az “Ösvény – Kaland és Élményterápiás konferenciák” -nak, melyek újragondolt és újjászületett formája a jelenlegi rendezvény. 2006 óta az International Adventure Therapy Comittee tagja, jelenleg magyar képviselője.

MSc (Psychology), Counselling psychologist, organizational development trainer, executive coach, IOA outdoor trainer, adventure therapist, Systematic LMFT, VHT Trainer. Since the beginning of his carrier his goal is to adopt and spread experiential learning, experiential education and adventure therapy in Hungary. He is the founding member and professional leader of the Hungarian Foundation for Experiential Learning which was established in 2004. The first adventure therapy program in Hungary was delivered in the same year for psychiatric out-patients. In 2005 and 2006 he was the leader organiser of the first ‘Ösvény’ adventure therapy conferences in Hungary and now co-leader of the reorganised and reborn ‘Ösvény’ conference since 2015. Gábor is a member and the Hungarian representative of ATIC (Adventure Therapy International Committee). For 15 years he is working in the corporate field as organizational
development consultant, trainer, executive coach and of course as an outdoor trainer. His emphasis lays on leadership and group development. One of his main ambition is to connect non-profit and for-profit fields of human development.Ping-Huang Liao

Tóbiás-Laszlovszky Ágnes (Hungary)

Szenvedélyem és hivatásom az emberekkel, csoportokkal való közös felfedezés, fejlődés, kapcsolódás és játék. Teszem ezt sok szerepben és módszertani keretben: mint pszichológus, megoldásfókuszú teamcoach, élménypedagógiai tréner, Integrált Kifejezés- és Táncterápiás csoportvezető, lovas facilitátor (Equine Assisted Learning Facilitator) és a Kötő Klub babamama közösség egyik alapítója és moderátora.

Az elmúlt években munkám legnagyobb részét a hátrányos helyzetű gyerekekkel és fiatalokkal való munka tette ki, az Élményakadémia projektjeiben (http://elmenyakademia.hu/rolunk/), a Rákospalotai Speciális Gyermekotthon pszichológusaként, illetve korábban Írországban a Festina Lente Foundation lovasterápiás és lovas fejlesztő központ facilitátoraként (http://www.festinalente.ie/index.php/about-us/).
A coaching módszertanát, illetve a megoldásközpontú megközelítést az International Synergy Group és a Solution Surfers képzésein és konferenciáin sajátítottam el Hollandiában, Magyarországon, Svájcban és Svédországban.

In the past few years I worked mostly with disadvantaged kids and youth in Élményakadémia’s projects (http://elmenyakademia.hu/rolunk/), as the psychologist of the Reformatory and Special Children’s Home Rákospalota and earlier in Ireland at the Festina Lente Foundation as an Equine Assisted Learning Facilitator (http://www.festinalente.ie/index.php/about-us/).I I acquired the methodology of coaching and the solution focused approach at the trainings and conferences of International Synergy Group and Solution Sufrers in the Netherlands, Hungary, Switzerland and Sweden.Ping-Huang Liao

Valyonné Walter Judit (Hungary)

Atipikus tehetséges gyermeket nevelek. Ő vezetett az ösvényen, amely idáig hozott.

I raise an atypical talented child. He led me through the pass which brang me here.Ping-Huang Liao

Vámosi Edit (Hungary)

Mikor úgy döntöttem, hogy pszichológus leszek, tudtam, hogy gyerekekkel, serdülőkkel szeretnék foglalkozni, s ötödik éve teszem is ezt óvodásoktól, egyetemistákig. A tapasztalati tanulás, élménypedagógia még tanulmányaim során került a látóterembe, amiért igazán szerencsésnek érzem magam. Ezt a szemléletet, módszertant igyekeztem beépíteni mindennapi munkámba, hogy fejlődést elindító élményeket biztosíthassak azok számára, akikkel dolgozom. A BIOM társalapítójaként törekszem arra, hogy egyre több fiatal megismerkedjen a Magamvadonnal.

2012 óta dolgozom iskola- és óvodapszichológusként Budapest egyik olyan kerületében, ahol nagyon sokféle hátterű gyermek él. Munkám során maximálisan igyekszem az élménypedagógia eszköztárát használni, amivel 2013-ban ismerkedtem meg képzési keretek között, a Vadaskertben, valamint az Élményakadémia által szervezett nemzetközi tréningen. Jelenleg továbbképződöm, tanácsadó szakpszichológusnak tanulok, az ELTE-n. Tudásom a BIOM, Magamvadon projektjében is kamatoztatom. Szemléletemhez hozzátartozik a pszichodráma és a meseterápia módszertana is.

Weboldal: https://www.facebook.com/BIOM-Magamvadon-922014331248747/

When I decided to become a psychologist I already knew that I would like to work with children and teenagers, and now I have been doing this for 5 years with children from the age of kindergarten to university. Experiential learning and education came in to my view during my studies and I feel very lucky for it. I tried to built this approach, methodology into my everyday work to provide development-enhancing experiences to the people whom I work with. As the co-founder of BIOM my goal is to reach greater numbers of youth with our program ’Magamvadon’.

Website: https://www.facebook.com/BIOM-Magamvadon-922014331248747/Ping-Huang Liao

Vaskuti Gergely (Hungary)

Pszichológusként és pszichológia szakos tanárként végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009-ben. Egyetemi évei alatt egy serdülőket segítő alapítványnál dolgozott, ahol kis- és nagycsoportos önismereti és csoportépítő foglalkozásokat tartott a fiatalok számára. További gyakorlati tapasztalatokat szerzett a budapesti Vadaskert Alapítvány gyakornokaként.
2009 és 2010 között részállású iskolapszichológusként dolgozott a fővárosi Deák Diák Általános Iskolában, valamint 2009 óta a Fővárosi Önkormányzat Templom utcai Gyermekotthonának pszichológusa. Munkája során bajba került fiatalok számára nyújt terápiás segítséget, csoportfoglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket szervez. Mindezek mellett elvégezte az ELTE Állam és Jogtudományi Karának kriminológia szakát 2012-ben. Jelenleg PhD-jét írja, fő kutatási területe a fiatalkori bűnelkövetés és a prostitúció problémaköre. 2012 óta rendszeresen vesz részt pszichológusként a nehezen nevelhető gyerekek és fiatalok számára szervezett Srí Lanka-i élményterápiás programban. 2014 óta a Chance Program itthoni ellátásának és utógondozásának irányítója, pszichológusa és családterapeutája.

Weboldal: www.chanceprogram.hu

He graduated as a psychologist and as a psychology teacher at the Liberal Arts Department of Szeged University in 2009. During his university years he worked at a foundation helping adolescents, where he provided self-awareness and team-building workshops for small and big groups. He gained further practical experience as an intern at Vadaskert Foundation in Budapest. Between 2009 and 2010 he worked as a part-time school psychologist at the Deák Diák Elementary School in Budapest. Since 2009 he has been working for the Templom Street Childrens Home of Budapest Municipiality. In his work he provides therapeutic help for young people in trouble, organizes group workshops and recreational activities. He also got a degree in criminology at the ELTE Government and Law department. Currently he is writing his PhD, his main research area is juvenile deliquency and prostitution. Since 2012 he has been regularly participating in the adventure therapy program for young people with behavioural problems on Sri Lanka. Since 2014 he has been the psychologist, the family therapist, and the manager of the treatment and aftercare of the participants of Chance Program in Hungary.

Website: www.chanceprogram.hu