PLENÁRIS ELŐADÁSOK. KEYNOTE TALKS.


Plenáris előadások

A teljes 3 nap programjainak áttekintése ITT olvasható.

PROGRAM

Keynote talks

The overview of whole 3 day conference you can read HERE.

PROGRAMProf. Dr. Michael Gass

Prof. Dr. Michael Gass (USA)

Kalandprogramok tervezése az Egyesült Államokban: tanulságos sikerek és kudarcok.
Adventure programming in the United States: Successes and failures to learn from
.

Adventure programming in the United States: Successes and failures to learn from

Since the early 1960s, adventure programming in the United States has been on a series of successes and failures. While somewhat different, there are several learnings countries adopting adventure programming in can learn from schools, corporate settings, and therapeutic efforts. Through personal experiences and scientific findings, Dr. Gass will share learnings from the past 40 years to offer possibilities for colleagues in other countries to consider as you continue or even begin your current efforts in your country.

Kalandprogramok tervezése az Egyesült Államokban: tanulságos sikerek és kudarcok

Az 1960-as évek elejétől kezdve az Egyesült Államok kalandprogramjait sikerek és kudarcok szériái jellemzik. Habár némileg más a közeg, mégis számos tanulság levonható, melyekből a kalandprogramok kultúráját később, vagy frissen meghonosító országok tanulhatnak – iskolák, vállalati közegek, terápiás kezdeményezések tapasztalataiból. Saját élményein és kutatási eredményeken kereszül Dr. Gass az elmúlt 40 év tapasztalatait fogja megosztani, melyek hasznos gondolatébresztőnek bizonyulhatnak más országok szakemberei számára, akik ezen a területen folytatják – vagy éppen kezdik – szakmai tevékenységüket.Dr. Stephan Natynczuk

Dr. Stephan Natynczuk (UK)

A tapasztalati tanulás élménye.
An experience of Experiential Education
.

An experience of Experiential Education

I became a professional experiential educator in 1988 when taking up a post as a school based Scientist in Residence. This led to work with young people at risk who were missing out on school for various reasons and that’s when I embraced Adventure Therapy as a career option. I also enjoy working with groups of adults, creating experiential learning events to help professionals learn through realistic ‘business games’ for continuing professional development or as part of team coaching around specific workplace challenges. This key note examines some essential and practical aspects of experiential learning common to my work reconnecting young people to the value of education, skills, knowledge and learning, and to professionals who might have much existing training and knowledge though benefit from being able to test themselves in a safe space.

A tapasztalati tanulás élménye

Pályámat 1988-ban kezdtem tapasztalati/élmény pedagógusként (rezidens tudósként) egy iskolában. Ez ahhoz vezetett, hogy veszélyeztetett fiatalokkal kezdtem dolgozni, akik különböző okok miatt kerülték az iskolát,  majd rátaláltam a Kalandterápiára, ami egy új karrier lehetőségét nyitotta meg. E mellett örömmel dolgozom felnőtt csoportokkal is, olyan tapasztalati tanuláson alapuló eseményeket hozva létre, melyek segítik a szakembereket a realisztikus “üzleti játékokon” keresztül való szakmai továbbképzésükben vagy team-coaching módszer alkalmazásával konkrét munkahelyi kihívásokra találhatnak megoldásokat.  Az előadás fókuszában a tapasztalati tanulás néhány alapvető és gyakorlati eleme áll, melyek egyaránt megtalálhatóak abban a munkában, melyben fiatalokat igyekszünk újra az oktatás, készségek, tudás és tanulás értékei felé orientálni, illetve abban, melyben képzésekkel és tudással jól ellátott szakembereket juttatunk olyan tapasztalási helyzetekhez, melyek hozadéka abban áll, hogy kipróbálhatják magukat biztonságos körülmények között.Dr. Katia Almeida

Dr. Katia Almeida (Portugal)

A kapcsolatépítés – ami igazi különbséget tesz.
Building connections that really matters
.

Building connections that really matters

Every child in the world should be connected to at least one adult that really matters. We deeply believe that is through these significant connections that life has a meaning and we flourish. With the appropriate support, we can reach and develop our potential. We are able to improve what we do and who we are in ways that change our world for better. When we do so, we become the best version of ourselves and a major value to others. This is the world our children need to flourish. In this lecture, I will explore the key components of connection and in what ways nature and adventure can work as significant tools to make it happen.

A kapcsolatépítés – ami igazi különbséget tesz

A világon minden egyes gyermeknek szüksége lenne legalább egy  olyan fontos felnőtt személyre, akihez igazán kötődhet. Őszintén hisszük, hogy e jelentős kapcsolatokon keresztül teljesedhet ki az élet értelme. A megfelelő támogatással elérhetjük és fejleszthetjük bennünk lévő lehetőségeinket.  Ez által képessé válhatunk javítani mindazon amit teszünk és azon akik vagyunk, miközben saját világunkat jobb hellyé varázsoljuk. Amennyiben így teszünk, azzal kihozhatjuk önmagunkból a legjobbat, ezzel másoknak is jelentős értékeket közvetítve. Ez egy olyan világ, ahol a gyermekeinknek teljességre van szüksége. Ebben az előadásban bemutatom a kapcsolatok kulcs-tényezőit, valamint azt, hogy a természet és a kalandok hogyan képesek  a kapcsolatok létrejöttében szignifikánsan közreműködni.Huan Antonio “Tony” Dixon

Huan Antonio “Tony” Dixon (USA)

A terápiás környezet megteremtésének összetevői.
Elements for Creating the Therapeutic Environment
.

Elements for Creating the Therapeutic Environment

Creating a therapeutic environment that fosters development and growth for any group require knowing who your clients are and a thoughtful intention of where you are taking them physically and emotionally. In this interactive lecture, we will explore the elements of trauma-informed care practices with a lens on cultural, programmatic, environmental, humanistic and self-care. Creating the therapeutic environment is critical to achieving long-term goals, supporting change and building healthy relationships.

A terápiás környezet megteremtésének összetevői

Egy – bármely csoport fejlődését és növekedését előmozdító – terápiás környezet megteremtéséhez szükség van egyrészt arra, hogy tudjuk, kik a klienseink, másrészt arra, hogy jól átgondolt elképzelésünk legyen arról, mely célhoz akarjuk eljuttatni őket fizikai és emocionális értelemben. Ebben az interaktív előadásban a trauma-központú segítő gyakorlatok összetevőit vizsgáljuk, kifejezett fókusszal a kulturális, programadó, környezeti, humanisztikus és öngondoskodás elemeire. A terápiás környezet megteremtése kulcsfontosságú a hosszútávú célok elérésében, a változások támogatásában és az egészséges kapcsolatok kiépítésében.Ping-Huang Liao

Ping-Huang Liao (Taiwan)

A Nyugati élménypedagógia hatása és befolyása a Távol-Keleten.
The impact and influence of Western experiential education on the East
.

The impact and influence of Western experiential education on the East

The impact

The keynote will make a brief introduction on the impact and influence of experiential education on the Eastern societies, especially China and Taiwan. Besides, it will also address how the development and philosophy of Eastern experiential education affecting the theories and practices of the West.

In addition, stories about Mr. Tao Xingzhi who was a master of Chinese Experiential education, and about Karl Rohkne who is the legendary founder of Project Adventure meeting an American educator with the keynoter in Xiamen, China, will be provided, and can hopefully lead to some reflection on European experiential education development.

A Nyugati élménypedagógia hatása és befolyása a Távol-Keleten

Az előadás egy áttekintést nyújt az élménypedagógai hatásáról és befolyásolásáról a Keleti kultúrákra, különösen Kínára és Taiwanre vonatkozóan. Emellett arról is szól, hogy hogyan a Keleti Világ élménypedagógiájának fejlődése és filózófiája hogyan hat vissza a Nyugati elméletek változására és gyakorlatára.

Érdekes törtneteket is hallhatnak arról, hogy Mr. Tao Xingzhi, aki a Kínai ÉLménypedagógai mestere volt, illetve Karl Rohkne, aki legendás hírű alapítója a Project Adventure szervezetnek/mozgalomnak, hogyan találkoztak és kapcsolódtak Xiamen-ben, Kínában. Ennek a találkozásnak és kapcsolódásnak a tanulságai remélhetőleg izgalmas reflexiókhoz vezethetnek az Európai élménypedagógiai mai fejlődésére nézve is.