JELENTKEZÉS. REGISTRATION.


ELŐADÁS, WORKSHOP VEZETÉSRE

MEGHOSSZABBÍTOTT beküldési határidő: MÁRCIUS 19. LEJÁRT

KÖSZÖNJÜK a beküldött absztraktokat!

TO PROVIDE WORKSHOP OR LECTURE

Postponed deadline for proposals: 19th of  March is OVER

Thank you for the provided abstracts!

 


 #3 KONFERENCIA RÉSZVÉTELRE

Kérjük az on-line jelentkezési lap kitöltését

JELENTKEZÉS RÉSZVÉTELRE

 

FOR THE #3 CONFERENCE PARTICIPATION

Registration form of the Conference

REGISTRATION FORM

 
NYÍLT FELHÍVÁS – LEENDŐ ELŐADÓKNAK

ÖSVÉNY#3  – III. Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia szervezői felhívással élnek minden érdeklődő számára előadások, workshopok tartására

Magyarországon immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a rendezvény. Lelkesedésünk az elmúlt két év sikerére és a további érdeklődések növekedésére épül. A tapasztalati tanulás módszertana, szellemisége különböző szakmaterületek sajátja, ezért igyekszünk különböző humán szférából érkező szakembereket megszólítani, közös gondolkodásra, tanulásra invitálni.

Évről-évre neves és világszerte elismert külföldi szakemberek tisztelnek meg bennünket jelenlétükkel, támogatásukkal: az élménypedagógia, a vadon-, kaland-, és élményterápia, terápiás célú egyéni és csoportmunka, tapasztalati tanulás alapú csoport-vezetés, szervezetfejlesztés, vezető-képzés és ezek határterületeiről egyaránt.

Előadást, workshopot tartani nem csak a tudásmegosztás miatt értékes – hosszabb távú hatása is van. A tapasztalati tanulás témájú konferenciák szerte a világon az együttműködésre építenek. Ennek eredményeként az előadók gyakran úgy élik meg, hogy a tapasztalataik megosztása során ők maguk is új impulzusokhoz, új meglátásokhoz jutnak, ők is tanulnak, épülnek. A saját élményeken túlmenően pedig az előadói vagy facilitátori munka a további  szakmai készségek fejlődését szolgálja. Mindezen hozadékokat is figyelembe véve ösztönzünk minél több szakembert a jelentkezésre!

Hazánkban a tapasztalati tanulás módszertana, annak ismertsége, gyakorlata még nem eléggé elterjedt. Ennek ellenére természetesen vannak már olyan szakemberek, olyan programok, műhelyek vagy képzések, melyek sikeresen működnek, saját fejlesztésű vagy adaptált módszertannal dolgoznak. Nagy örömmel ismernénk meg őket!

Tudomásunk van sok a határterületen mozgó, kísérleti kezdeményezésről is, vagy olyan oktatási intézményről, módszertani iskoláról, pedagógiáról, eszközről, amely az élménypedagógiával, élményterápiával rokon. A konferencia ezen területek képviselői számára is jó lehetőség lehet megmutatkozni, szakmai párbeszédet kezdeményezni a továbblépés,  együttműködés, közös tanulás lehetőségeiről.

CALL  FOR PROPOSALS – FOR LECTURERS

The ÖSVÉNY#3 – 3rd Hungarian Experiential Learning Conference’s calling for every inquirers – lectures, presentations and workshop recommendation

The conference will be held for the third time in Hungary. The success of the last two years and the growing interest feed our enthusiasm. The methodology and the values of the experiential learning are present in several professional field. Therefore our aim is to reach and invite experts with diverse background for a common learning and thinking.

From year to year renowned experts join our conference from around the world sharing their knowledge about experiential education, wilderness and adventure therapies, group and individual therapies, group leadership based on experiential learning, organizational development, leadership training and the border areas.

Leading a presentation or a workshop has other long-term impact beside the value of sharing. The experiential learning themed conferences worldwide are built on cooperation, which gives new impulses, perceptions to the lecturers. Otherwise holding a presentation or a workshop helps to build and develop the performer’s skills. So we do encourage all experts to answer this call.

Both the methodology and the practice of experiential learning in Hungary are still in their childhood. With all that, we have knowledge of several experts who work with great success within a self-developed or adapted program. We’d be truly pleased to present them to the wider public!

We know about a lot of experimental initiatives of the border areas. There are educational units, specialized schools, pedagogical tool kits and other methods that are related to experiential pedagogy, adventure therapy, etc. This 3d.National Experiential Learning Conference would provide all of them a great opportunity to introduce themselves, initiate professional dialogues about cooperation, sharing or other learning possibilities.

 


Örömmel várjuk a jelentkezéseket, kérdéseket!

 • Amennyiben bármilyen kérdés, vagy kiegészítés merülne fel a jelentekezési lap előre szerkesztett tartalmán túl, kérjük jelezzétek az erre jelölt helyen a kérdőívben, E mellett igyekszünk hatékonyan válaszolni minden egyéb csatornán érkező kérdésre is.

 • FIGYELEM! Az előadás/workshop vezetésére jelentkezőket automatikusan résztvevőnek is tekintjük. Amennyiben nem kíván jelen lenni a konferencia többi programján, azt a kérdőív megfelelő részén kérjük jelezze! Ám mivel a rendezvény egyik legfontosabb célja a KÖZÖSSÉGépítés, így természetesen arra bíztatunk mindenkit, hogy résztvevőként csatlakozzon a teljes programhoz!

 • A leendő előadóktól maximum 1 workshop és/vagy 1 prezentáció vezetését kérjük. Amennyiben több témával is szívesen jelentkeznétek, több ajánlat beküldésére van lehetőség, de a program-felelős csoport választással fog élni.

 • Az előadók és workshop facilitátorok számára, megbecsülésünk jeléül a következő kedvezményt tudjuk felajánlani: 50% a három nap teljes árából – a konferencia díja az étkezésekkel együtt így 25.000 HUF. (páros vezetés esetén az ajánlat a kollégára is érvényes.

 • Amennyiben szakmai tartalom szempontjából hasonlóan releváns és értékes programajánlatok érkeznek, úgy figyelembe vesszük a beérkezés időpontját is, kérjük ezt is szem előtt tartani!

We are looking forward to your proposals and questions

 • In case any question or comment would emerge beyond the present structure of the application form, please do not hesitate to inform us in the appropriate part of the questionnaire. Besides, we do our best to answer the questions arriving through any other channel.

 • PLEASE NOTE: All presenters, lecturers are considered as participants as well. If you do not wish to stay and join the other programs as participant, please let us know in the application form.  As COMMUNITY-building is one of the most important aims of the conference, naturally we encourage everybody to participate in the whole program!

 • Future lecturers are asked to lead maximum 1 workshop and/or 1 presentation. In case you would like to present several topics, please send us the abstracts that the programme committee could choose.

 • As a sign of our appreciation presenters and lecturers are offered the following discount: 50% discount on the normal price – fees for the 3 days conference, main meals included: 25.000 HUF (in case you are working with a peer-leader the same offer stands for your colleague)

 


Műfaji ismertető

 • A plenáris előadásokat (keynote) felkért előadók tartják

 • Szekció előadások, prezentációk: elméleti vagy módszertani kérdések, kutatások, projekt-ismertetők bemutatása
  Időkeret: 20 perc prezentáció+ 10 perc kérdések, észrevételek

 • Műhelymunkák, workshopok:  interaktivitásra épülő közös tanulási forma, amely ideálisan az idő teljes tartalmában aktivizálja a résztvevőket, vagy egy elméleti, módszertani anyag bemutatását követően a résztvevők lehetőséget kapnak saját tapasztalatok gyűjtésére, illetve kérdések megbeszélésre. Kiemelt szempont, hogy a résztvevők alkalmat kaphassanak arra, hogy a gyakorlatban is megtapasztalják a módszer hatását, képet kaphassanak alkalmazási lehetőségeiről. Cél olyan gyakorlati tudás bemutatása, átadása, mely alkalmazható módon gazdagítja a résztvevők saját vagy a célcsoportjuk tapasztalati tanulását.
  Időkeret: 90 / 180 perc
  A szakmai szervezők kérésére egyes előadók felkérést kaphatnak hosszabb műhelyek vezetésére is, figyelembe véve a leendő közönség igényeit és a legoptimálisabb struktúra összeállítását.

Guidelines for workshops and presentations

 • Keynote speeches: of invited speakers

 • Section presentations: about theoretical or experimental topics, or project plan or research outcomes
  Time frame: 20 minutes + 10 minutes for questions and reflections

 • Workshops:  interactivity-focused learning practices which encourage engagement and activity, and are open for discussions and for hands-on experiences in the given topic. It’s an important aspect to provide opportunities for the participants to experience the effects of a given methodology and get an overview about the possible applications. The aim is to share practical knowledge, which in turn can contribute to the experiential learning of both the participant and of his/her clients. Time frame: 90 / 180 min.
  Some speakers could be invited to hold a longer workshop, taking into account the needs of the prospective participants and the actual programme schedule. 

A jelentkezés folyamata

 • Kérjük töltsd ki a mellékelt on-line jelentkezési lapot, ügyelve a megadott maximális szövegmennyiségre!

 • Előadónként több ajánlatot (előadás és/vagy workshop) is befogadunk, azonban a választás lehetőségével fogunk élni, mivel előadónként 1-1 workshopot kínálnánk a programban (páros vezetés esetén, az előző évekhez hasonlóan ez lehet kettő is).

 • Az előadáshoz, workshopokhoz tárgyi eszközöket, szükséges felszerelést csak korlátozott számban tudunk biztosítani, ezek igényét feltétlenül jelezzétek előre! A workshopokhoz szükséges eszközöket sajnos nem áll módunkban anyagi forrással támogatni.

 • A rendezvényre, hagyományaink szerint tervezzük az absztraktok programfüzetbe szerkesztett megjelentetését – amennyiben szükséges ennek kapcsán egyéni visszajelzéssel, egyeztetéssel fogunk élni.

 • Az előadói jelentkezések beadásának végső határideje UTÁN kb. 1 héten belül mindenkit egyénileg értesítünk a befogadásról, ill. a tervezett program struktúrában való elhelyezésről. Ha pl. időpontra (nap, napszak) vonatkozó konkrét igénye lenne, kérjük az is jelezze a megfelelő rovatban.

FIGYELEM!

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ MÁRCIUS 19.

Application process

 • Fill in the on-line application form. Please, respect the word limit.

 • If you wish to present more than one subject within the same section, please, do send the different plans, that we could choose the one option that matches the best the conference profile. (Similarly to previous years’ practice, if you’re working in pair, your colleague will be entitled to hold an other workshop on his/her own.)

 • In a limited extent, we can provide necessary technical tools for the presentations and workshops. If you need any, please inform us ahead! Unfortunately we cannot support the workshops with subsidy.

 • Following our traditions, we plan to provide an abstract book. If any editing is needed, we will contact the authors directly.

 • Within 1 week after the application deadline, every applicant will be informed about the affiliation and planned program schedule. If there is any preference regarding the schedule, please indicate it in the application form.

PLEASE NOTE

THE DEADLINE OF THE PROPOSALS

19TH OF MARCH

 


A konferencia helyszíne

A helyszín a Pilis hegység, Dobogókő. A 3 *-os Walden Hotel biztosítja a konferencia számára a helységeket és outdoor workshopjai számára a parkját:

 • Walden nagyelőadó – 200 m² – 180-200 fő befogadóképességű

 • Walden I. (leválasztott nagyterem) – 120 m² – előadás elrendezésben kb 100 fő, interaktív csoportban kb 50-60 fő befogadására alkalmas

 • Walden II. (leválasztott nagyterem) – 80 m² – előadás elrendezésben kb 60 fő, interaktív csoportban kb 25-35 fő befogadására alkalmas

 • Déli különterem – különálló épületben helyezkedik el, interaktív csoportban kb 30-35 fő kényelmes befogadására alkalmas

 • Északi különterem – különálló épületben helyezkedik el, interaktív csoportban kb 30-35 fő kényelmes befogadására alkalmas

 • Könyvtárterem – 48 m² – főépületben helyezkedik el, interaktív csoportban kb 15-20 fő kényelmes befogadására alkalmas

 • Kis étterem – interaktív csoportban kb 25-30 fő kényelmes befogadására alkalmas

 • Fedett, védett hátsó terasz – interaktív csoportban kb 14-16 fő kényelmes befogadására alkalmas

 • Park – 4-5 csoport befogadására alkalmas a több hektáros, gondozott, madárbarát kert, ülőalkalmatosságokat szükség esetén biztosítunk

 • Pilisi erdő – korlátlan számú csoport befogadására alkalmas :). (térkép a környékről ide kattintva érhető el)

A terem és helység igények vonatkozásában a jelentkezési lap tartalmaz kérdéseket, ezek figyelembevételét igen, de garantálását sajnos nem tudjuk vállalni. Sok tényező összeegyeztetésével készül majd a program helyszíni tervezése.

A külső helyszínek igényét kérjük feltétlenül jelezzétek, mert feltehetően szükség lesz előzetes egyeztetésre, tervezésre. Ebben tudásunk szerint segítséget nyújtunk, de ajánljuk az önálló “terep-szemlét” is az érintett előadóknak.

The venue

The conference will be located in Dobogókő in the mountain Pilis. The lectures will be held in the halls and the outdoor workshops will take place in the park of Hotel Walden***.

 • Walden lecture hall – 200 m² – capacity of 180-200 seats

 • Walden I. (divided lecture hall) – 120 m² – At lectures the hall’s capacity is 100 seats, at interactive group activities the capacity is 50-60 seats

 • Walden II. (other half of the lecture hall) – 80 m² – At lectures the hall’s capacity is 60 seats, at interactive group activities the capacity is 25-35 seats

 • Southern separate hall – It is located in a different building, at interactive group activities the capacity is 30-35 seats

 • Northern separate hall – It is located in a different building, at interactive group activities the capacity is 30-35 seats

 • Library hall – 48 m² – It is located in the main building, at interactive activities the capacity is 15-20 seats

 • Small restaurant hall – at interactive group activities the capacity is 30-35 seats

 • Covered back terrace – at interactive activities the capacity is 15-20 seats

 • Park – this huge, bird-friendly garden capable to give place for 4-5 groups. In case of need seats are provided.

 • Woods of Pilis – capable to give place for uncountable groups J (download the tourist map of the area here)

The application form contains questions about hall or room claims. We can only consider these claims but we can not guarantee them.  Several factors will be reconciled for the program’s best location planning.

Please definitely let us know if you need to have access to outdoor places because it will be necessary for our preliminary conciliation and planning! We will give as much help as we can but we suggest an independent walk around for the involved lecturers.

 TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ ÖNKÉNTESEKNEK, ÖSZTÖNDÍJAT IGÉNYLŐKNEK

A konferencia felvállalt célja a közösségépítés, az érdeklődő és gyakorló szakemberek, valamint a tanulni vágyók közös platformjának megteremtése. Kiemelt célunk, hogy pusztán anyagi okból minél kevesebben essenek el a részvétel lehetőségétől. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a támogatások megvalósulására és a költségek minél alacsonyabban tartására.
Kérjük figyeljétek a honlap és a FB-esemény ill. szervezet oldalán megjelenő friss híreketamennyiben lehetőség nyílik, a részvételi díjra szóló ösztöndíj támogatásokról azonnal értesítést adunk!

Az előző években sokan jelentkeztek önkéntes segítőnek, többen közűlük azóta a kéTTé Alapítvány aktív segítőivé is váltak. Ezúton is nagyon KÖSZÖNJÜK!

A feladatokról, további segítői lehetőségek részleteiről a későbbiekben folyamatosan adunk majd tájékoztatást!

FIGYELEM

A következő rendezvény-szervezési területekre már most FOGADJUK önkéntes támogatók jelentkezését:

 • tolmácsolás a külföldi előadók és külföldi résztvevő vendégek támogatására! Angol, német nyelveken – egyéni (vendég számára) vagy kis csoportnak szóló kísérő tolmácsolásban. A konferenciára való jelentkezési lap megfelelő rovatában kérjük jelölni az erre való jelentkezést. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a megfelelő szintű nyelvtudás, némi tolmácsolási gyakorlat feltétlenül szükséges, ne vegyétek bizalmatlanságnak a szervezők részéről ennek “ellenörzését”. Köszönjük!

 • étkezések, catering zökkenőmentes és hatékony lebonyolítása  – napközbeni szünetek, ebéd és vacsora idejére

Tanulóknak, felsőfokú intézmények hallgatóinak, illetve bárkinek aki kéri, TÁRSADALMI CÉLÚ ÖNKÉNTES MUNKA végzéséről szóló igazolást kiállít a kéTTé Alapítvány.

osvenykonferencia@gmail.com

INFORMATIONFOR FUTURE VOLUNTEERS AND FOR THOSE IN NEED OF A SCHOLARSHIP

An explicit goal of the conference is community-building: creating a common platform for interested and practicing professionals, and students. On of our main goal is to ensure that financial reasons would not prevent anyone from attending. That’s why we place a great emphasis on providing support and keeping the costs as low as possible.

Please check the news on our website and on our Facebook-event site – we will provide information there about possible scholarships (covering the attendance fee).

We had quite a few volunteers in the previous years – and some of them became active helpers of the KéTTé Foundation. So this year we already have an group of experienced volunteers – but we are happy to welcome newcomers also!

Details about the possibilities, tasks will soon follow!

PLEASE NOTE

We will definitely need volunteers for the following tasks:

 • helping with interpretation – to support the foreign lecturers and guests, translating for them in English and in German – individually or for small groups.

 • helpers during mealtimes and catering – to ensure smooth and efficient service in the restaurant during lunch and dinners.

For secondary and university students, or for anyone who requests it, kéTTé Foundation can provide a certification about PUBLIC SERVICE WORK.

osvenykonferencia@gmail.com


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save